Fizică tehnologică (în limba maghiară)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Cursurile specializării Fizică Tehnologică au o durată de 4 ani și se finalizează cu diplomă de licență, statutul profesional al absolvenților fiind acela de "Inginer fizician".

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Științe inginerești aplicate

Specializare: Fizică tehnologică

Locuri disponibile (total): 15

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 2.000 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Media admitere = 50% x Nota test grila + 50% x Nota BAC*. 
* Nota BAC poate fi, la alegerea candidatului:

  • NOTA la examenul de Bacalaureat la FIZICA
  • NOTA la examenul de Bacalaureat la MATEMATICA
  • MEDIA GENERALA de Bacalaureat

Pentru candidatii cu diploma de BAC care au obtinut premii sau mentiuni la concursuri si/sau olimpiade scolare admiterea se face dupa criterii speciale.Candidatii din aceasta categorie vor parcurge etapele obligatorii ale admiterii:

  • inscriere
  • confirmare

Testul grila din 23 iulie 2018 se va desfasura incepand cu orele 10:00 in amfiteatrul "Augustin Maior"- cladirea centrala etaj II (in vecinatatea salii 233 unde s-au facut preinscrierile on-line). Mult succes candidatilor!

Programa concursului de admitere este in conformitate cu programa examenului de BAC la disciplina Fizica. Pentru a avea o imagine mai clara despre examenul scris (test grila) va propunem, mai jos, citeva modele de teste grila, alcatuite pe capitole:

(Candidatii vor alege 2 capitole. Acestea se vor specifica in fisa de inscriere.)

În cazul în care un candidat se înscrie la mai multe domenii din cadrul Facultăţii de Fizică taxa de înscriere și taxa de procesare (30 RON) se percepe o singură dată.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă probe: de la 23/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 14/09/2018

Perioadă probe: de la 17/09/2018

Perioadă rezultate: de la 17/09/2018 până la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Fizica Nu Nu 50% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de laureat, concursuri
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Electricitate și magnetism
Informatică pentru fizicieni
Educație fizică
Mecanică
Fizică moleculară și căldură
Informatică
Ecuațiile diferențiale ale fizicii teoretice
Electricitate
Oscilații și unde
Fundamentele pedagogiei
Anul 2
Fizică nucleară
Fizica atomului
Fizica fluidelor
Sisteme și instrumentație cu senzori
Electrotehnică
Didactica fizicii
Engleză
Mecanică cuantică
Microprocesoare calculatoare electronice
Rezistența materialelor
Anul 3
Aplicații tehnologice ale fizicii laserelor
Instrumentație cu senzori
Tehnologii energetice nepoluante
Particule elementare
Microunde
Semiconductori
Fizica semiconductorilor
Managementul clasei
Introducere în nanotehnologii
Practică pedagogică
Anul 4
Metode de control nedistructiv
Fizica și tehnologia matematicii magnetice
Metode numerice și de simulare Detectori de radiații
Biorobotica
Reactori și materiale nucleare
Rețele de calculatoare

Facultatea de Fizică

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Fizică ȋnseamnă "natură" ȋn limba greacă şi pentru că descifrează tainele acestei lumi, de la quarci pȃnă la stele, rămȃne regina ştiinţelor. Facultatea de Fizică ȋşi propune să deschidă o nouă perspectivă asupra rolului fizicii şi al fizicianului ȋn lumea actuală.

În prezent, Facultatea de Fizică dispune de laboratoare de specialitate, în care se desfășoară atât activități didactice, cât și de cercetare in vederea elaborarii lucrarilor de licenta, de disertatie sau doctorat. Un rol important in activitatea de cercetare îl joacă Institutul de Fizica, care funcționează din anul 1963. Înfințat inițial ca laborator de cercetare în domeniul rezonanței magnetice, acesta s-a dezvoltat pe parcurs ajungând în prezent să aibă mai multe laboratoare de cercetare în care iși desfașoară activitatea cadre didactice, cercetători, doctoranzi, studenți de la master și cei care iși pregătesc lucrarea de licență în diferite domenii ale fizicii. Dintre laboratoarele facultății, precum și a institutului amintim: laboratorul de magnetism, laboratorul de rezonanță electronică de spin, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice supraconductoare cu temperatură critică ridicată, laboratorul de biomateriale, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice cristaline și vitroase, laboratorul de fizică atomică și nucleară, laboratorul de corp solid, laboratorul de ultraacustică, laboratorul de optică, laboratorul de spectroscopie optică, laboratorul de laseri, laboratorul de optotehnică, etc.

Facultatea de Fizică participă în prezent la numeroase programe de cercetare cu alte universități și institute de cercetare din străinătate cum ar fi: Universitatea “Joseph Fourier” și Laboratorul de magnetism, din Grenoble; Universitatea Tehnică din Viena; Universitatea din Geneva; Universitatea Liberă din Bruxelles; Universitatea “Eotvos Lorand”, Budapesta; Universitatea “Kossuth Lajos”, Debrecen; Universitatea din Louvaine; Institutul de cercetare în domeniul corpului solid din Varșovia; Institutul de Fizică din Chișinău.

Cadre didactice: 45

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație