Mobilier şi amenajări interioare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Secția de „Mobilier și Amenajări Interioare” este un program de studiu cu o durată de 3 ani, care își propune să formeze specialiști orientați spre practică și spre satisfacerea imediată a cererii de pe piață, într-un ciclu de studii cu durată scurtă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arhitectură

Specializare: Mobilier şi amenajări interioare

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Concursul de admitere va consta dintr-o probă unică de desen (desen liber şi tehnic), specifică domeniului şi specializării, prin care se urmăreşte testarea următoarelor trei calităţi ale candidaţilor: - aptitudinile profesionale: percepţie spaţială, creativitate, simţul proportiilor şi al culorilor; - cultura generală de specialitate; - capacitatea de reprezentare geometrică.

Calculul mediei finale se face astfel:

(4 x nota proba DESEN + media bacalaureat) : 5

Media finală astfel calculată trebuie să fie minimum 6,00 (şase), pentru ca un candidat să poată fi declarat admis

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 07/07/2018 până la 12/07/2018

Perioadă probe: de la 14/07/2018

Perioadă rezultate: de la 19/07/2018 până la 22/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Desen Da Nu N/A Nu Proba practica desen liber şi tehnic

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Atelier design
Tehnici de prezentare
Desen de observație
Introducere în ergonomie
Reprezentări geometrice
Perspectivă
Grafică de calculator
Lumina și culoarea
Istoria Design-ului
Repere arhitecturale moderne și contemporane
Materiale
Istoria arhitecturii universale
Istoria artei
Anul 2
Atelier design
Desen tehnic
Istoria mobilierului și a ornamentului
Mobilier - Tehnologie
Mecanisme și dispozitive
CAD
Tehnologia lemnului
Proiect specialitate - lemn
Design Interior - evoluție, tendințe
Alcătuiri constructive
Noțiuni de mecanică și structuri
Metal - tehnologie
Anul 3
Atelier design
Restaurare mobilier - proiect
Istoria costumului
Materiale textile în arhitectura de interior
Mobilier și spațiul locuit
Ceramică, sticlă, materiale plastice și compozite
CAD - CAM
Mobilier stil
Materiale de acoperire - vopsele
Metodologie în design
Ecologie

Facultatea de Arhitectură de Interior

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Bucuresti

Descriere

La mai mult de un deceniu de la înființarea sa, Facultatea de Arhitectură de Interior își propune continuarea și îmbunătățirea ofertei sale formată din trei programe de studiu. Create din dorința de a răspunde cererii de pe piața forței de muncă, programele de Arhitectură de Interior, Design de Produs și Mobilier și Amenajări Interioare vor fi supuse unui proces constant de adaptare și actualizare a conținutului lor.

Secția de „Arhitectură de Interior” a fost creată ca un program de studiu cu o durată de 5 ani, cu ciclurile de licență și master integrate și își propune să formeze specialiști în domeniul arhitecturii de interior care să poată profesa în birouri mai mari de arhitectură generală sau pe cont propriu, pentru a răspunde cerințelor tot mai complexe din domeniul arhitecturii de interior.

Secția de „Design” a fost creată ca un program de studiu cu o durată de 5 ani cu ciclurile de licență și master integrate și își propune să formeze specialiști în domeniul design-ului industrial. Spre deosebire de programele similare organizate în cadrul Universităților de Arte, oferta noastră propune o mai solidă integrare a abilităților artistice cu cele tehnice.

Secția de „Mobilier și Amenajări Interioare” este un program de studiu cu o durată de 3 ani, care își propune să formeze specialiști orientați spre practică și spre satisfacerea imediată a cererii de pe piață, într-un ciclu de studii cu durată scurtă.

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" este principala instituţie universitară de stat dedicată formării specialiştilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Ea este totodată şi cea mai veche instituţie de acest fel din România, fiind continuatoarea formelor succesive de învăţământ de arhitectură iniţiate în 1892 prin Şcoala de arhitectură înfiinţată de Societatea Arhitecţilor Români.

Facultatea de Arhitectură este singura instituţie de învăţământ superior de arhitectură din România certificată RIBA (Royal Institute of British Architects), făcând astfel parte, încă din anul 1998, dintr-un grup select de 87 universități din 33 de țări din întreaga lume.

 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 505

Programe similare

Lista de comparație