Zootehnie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Zootehnia, ca ramură de bază a agriculturii moderne, constituie o prioritate strategică pentru dezvoltarea unei agriculturi durabile. Zootehnia modernă impune necesitatea formării unor specialişti de un înalt profesionalism şi competenţă managerială, cu serioase şi aprofundate cunoştinţe inginereşti în domeniile ştiinţelor agro-biologice şi econo-mice, pe care absolventul cu titlul de inginer ştie să le exploateze în mod competitiv, pentru a furniza produse animaliere şi servicii de cea mai bună calitate. Asigurarea resurselor primare, necesare producerii hranei pentru om, a încetat să mai fie realizată aleator şi fără a utiliza cele mai potrivite mijloace de bioinginerie şi management agricol. În prezent, profesia de inginer zootehnist este recunoscută ca o profesie esenţială pentru societate, care contribuie la securitatea alimentară a omenirii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Zootehnie

Specializare: Zootehnie

Locuri disponibile (total): 80

Locuri disponibile (buget): 55

Locuri disponibile (taxă): 25

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 6.45

Ultima medie (taxă): 6.23

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:
- 80% media de la examenul de bacalaureat;
- 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Anatomie, histologie şi embriologie I, II
Biochimie I, II
Matematică și statistică
Agricultură generală
Ecologie şi protecţia mediului
Tehnică experimentală şi bioetică
Biologie celulară
Producerea şi conservarea furajelor
Biofizică
Informatică
Practică
Discipline opționale (Limbă străină, Biologie generală, Legislație în domeniu)
Discipline facultative (Educaţie fizică I, II, Psihologia educației, Pedagogie I)
Anul 2
Genetică I, II
Fiziologie I, II
Reproducerea animalelor I, II
Construcţii zootehnice
Microbiologie
Patologie animală şi tehnici sanitar veterinare
Ameliorarea animalelor I
Zooigienă şi bunăstarea animalelor
Maşini şi instalaţii zootehnice
Practică
Discipline facultative (Etologie, Pedagogie II:Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, Didactica specializării)
Anul 3
Nutriţia şi alimentaţia animalelor I, II
Ameliorarea animalelor II
Cuniculicultură, animale de blană şi vânat
Acvacultură
Tehnologia creşterii cabalinelor
Contabilitate şi analiză economico-financiară
Biotehnologii de reproducere la animale
Marketing
Apicultură şi sericicultură
Tehnologia creşterii păsărilor I
Practică
Discipline opționale (Tehnologia însămânţărilor artificiale, Tehnologia producerii nutreţurilor combinate)
Discipline facultative (Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu I, II, Managementul clasei de elevi, Examen de absolvire: nivelul I, Echitaţie)
Anul 4
Tehnologia creşterii bovinelor I, II
Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor I, II
Tehnologia creşterii suinelor I, II
Tehnologia creşterii păsărilor II
Tehnologia produselor de origine animală I, II Management
Practică
Discipline opționale (Gestionarea și conservarea resurselor genetice, Trasabilitate)
Discipline facultative (Conducerea autovehiculelor I, II)

Descriere

Zootehnia — Știința creșterii animalelor - studiază procesele de creștere, reproducere, nutriție și lactație la animalele de interes economic, precum și modul în care aceste procese pot fi controlate pentru a îmbunătății productivitatea, sănătatea și bunăstarea animalelor.

Biotehnologia—Un domeniu modern, în plină dezvoltare, bazat pe aplicarea biologiei în agricultură. Utilizează sistemele biologice, organisme vii sau derivați ai acestora pentru a obține sau modifica produse sau procese de uz specific. Biotehnologiile găsesc soluții acolo unde alte științe își ating limitele.

 

Studenți înmatriculați licență: 373

Studenți înmatriculați master: 110

Cadre didactice: 26

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Promovabilitate licență: 100%

Procent continuare studii: 75%

Angajabilitate la 6 luni: 78%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

 • Zootehnie

  Facultatea de Protecţia Mediului/Universitatea din Oradea

 • Zootehnie

  Facultatea de Zootehnie/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Zootehnie (ID)

  Facultatea de Zootehnie/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Nutriţia şi Alimentaţia Animalelor

  Facultatea de Zootehnie/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Reproducţie şi Ameliorare Genetică

  Facultatea de Zootehnie/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

Lista de comparație