Sisteme de Procesare Ecologică Multifuncţională Integrată a Principiilor Bioactive Naturale (S.P.E.)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara are misiunea: De a forma specialişti, care să se poată integra rapid într-un mediu concurenţial, printr-o mare capacitate de adaptare la competiţie, schimbare şi inovaţie didactică; De cercetare ştiinţifică în domeniul dezvoltării rurale, la nivelul performanţelor contemporane, prin realizarea de proiecte ştiinţifice de mare interes şi înscrierea universităţii în circuitul internaţional de valori; De consultanţă prin intermediul extensiei universitare.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Ingineria produselor alimentare

Specializare: Ingineria produselor alimentare

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 35

Taxă anuală de studii: 2.100 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

  • 40% media aritmetică a anilor de studii;
  • 30% media examenului de diploma/licență;
  • 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 27/07/2018

Perioadă probe: de la 27/07/2018

Perioadă rezultate: de la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 20/09/2018

Perioadă probe: de la 21/09/2018

Perioadă rezultate: de la 21/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 30% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Ingrediente alimentare naturale sezoriale
Baze de date fitochimice şi etnobotanice
Purtători materiali naturali de principii bioactive
Subproduse de procesare a principiilorbioactive naturale: Sisteme de procesare şi conservare a unor purtători materiali de utilităţi alimentare
Materiale noi şi tehnologii neconvenţionale pentru utilajele din tehnologia principiilor bioactive naturale
Tradiţie şi integrare pe piaţa europeană alimentară senzorială
Contaminanţi naturali. Mecanisme de decontaminare
Tehnici experimentale
Feromoni
Aromoterapie
Anul 2
Sistemul de management al calităţii în procesarea principiilor bioactive naturale
Proiectarea cercetării în procesarea şi conservarea principiilor naturale
Poluare biologică şi principii de combatere integrată
Preparate cosmetice naturale (măşti, creme, unguente, loţiuni)
Tehnici experimentale
Etica si integritate academică
Practică
Lucrare de disertaţie: cercetare, elaborare (program individualizat)
Examen disertaţie

Descriere

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara are misiunea: De a forma specialişti, care să se poată integra rapid într-un mediu concurenţial, printr-o mare capacitate de adaptare la competiţie, schimbare şi inovaţie didactică; De cercetare ştiinţifică în domeniul dezvoltării rurale, la nivelul performanţelor contemporane, prin realizarea de proiecte ştiinţifice de mare interes şi înscrierea universităţii în circuitul internaţional de valori; De consultanţă prin intermediul extensiei universitare.

Cadre didactice: 45

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

Lista de comparație