Moașe
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Alături de profesiile de medic, medic dentist şi farmacist, şi profesiile de asistent medical şi moaşă reprezintă profesii reglementate la nivelul Uniunii Europene, ceea ce presupune recunoaşterea automată în spaţiul comunitar a calificărilor obţinute în România. În acest context, se impune dobândirea şi menţinerea unui nivel de performanţă în plan naţional şi internaţional pentru Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală din cadrul universităţii noastre, prin furnizarea unor programe de formare cu o calitate comparabilă celor oferite de către instituţiile similare din celelalte ţări europene.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Moașe

Locuri disponibile (total): 108

Locuri disponibile (buget): 108

Taxă anuală de studii: 6.000 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Criterii de selecție:

Test la alegere dintre materiile: Fizică, Biologie, Chimie.

Numărul de locuri la taxă și buget sunt pentru specializările Moașe și Asistență medicală generală.

Din numărul total de locuri la buget:

  • 2 locuri sunt destinate absolvenților de licee din mediul rural
  • 2 locuri sunt destinate candidaților de etnie rromă
  • 2 locuri sunt destinate candidaților din centrele de plasament

Potrivit  legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti. Pentru anul universitar 2018-2019, Senatul UMF “Carol Davila” aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă pentru urmatoarele categorii de candidaţi:

  • orfanii de ambii părinţi;
  • candidaţii instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial;
  • copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
  • eroii revoluţiei române şi copiii acestora;

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 12/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă probe: 25/07/2018

Perioadă rezultate: 26/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Fizica Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A
Chimie Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A
Biologie Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Anatomie și histologie
Biofizică
Fiziologie
Nursing general
Științele comportamentului. Psihologie. Factori psihologici și sociali
Biostatistică. Informatică medicală
Deontologie medicală. Bioetică
Biochimie
Fiziopatologie
Limbi moderne
Bacteriologie
Pedagogie
Nursing specific
Educație fizică (disciplină opțională)
Stagiu clinic în gărzi
Practică de vară
Anul 2
Embriologie și dezvoltarea fătului
Parazitologie și virusologie
Igiena
Medicină socială
Endocrinologie
Managemnetul pacientului în servicii de radiologie și imagistică. Tehnici de radiologie
Sociologie medicală
Patologia genetică a gravidei și nou-născutului
Diabet și nutriție
Educație sanitară și medicină preventivă
Abilități de comunicare
Metodologia cercetării
Farmacologie
Stagiu clinic obsterică-ginecologie
Practică de specialitate
Stagiu clinic în gărzi
Anul 3
Obsterică
Medicină internă
Fiziologia și patologia nou-născutului
Chirurgie
Aspecte psihologice pentru naștere și maternitate
Patologie materno-fetală
Îngrijirea și supravegherea nou-născutului
Boli infecțioase
Prevenirea situațiilor de malpraxis
Stagiu clinic obsterică-ginecologie
Stagiu clinic în gărzi
Practică de specialitate
Anul 4
Patologie obstericală
Patologie ginecologică
Pedagogie
Managementul cabinetului și îngrijirilor de sănătate
Sănătate mintală și psihiatrie
Îngrijiri în terapia intensivă și medicina de urgență
Hematologie transfuzională la gravide și nou-născuți
Dermatologie
Educație sexuală și planificare familială
Legislație socială și sanitară
Aspecte juridice ale profesiei de moașă
Stagiu clinic obsterică-ginecologie
Pregătirea lucrării de licență
Stagiu clinic în gărzi obsterică-ginecologie

Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală a fost înfiinţată în anul 2005, prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă, devenind cea de a patra facultate a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, alături de tradiţionalele Facultăţi de Medicină, Medicină Dentară şi, respectiv, Farmacie.

În prezent, în cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală sunt acreditate patru specializări: Moaşe (4 ani), Asistenţă medicală generală (4 ani), Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani) şi Tehnică dentară (3 ani), iar alte cinci specializări sunt autorizate provizoriu: Asistenţă de farmacie, Asistenţă dentară, Audiologie şi protezare auditivă, Laborator clinic şi Radiologie şi imagistică (fiecare de 3 ani). Pentru toate specializările Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală, forma de învăţământ este cu frecvenţă, iar absolvenţii dobândesc diplomă de licenţă (diplomă de studii superioare) în urma absolvirii cursurilor şi promovării examenului de licenţă. Menţionăm şi faptul că profesiile de moaşă, respectiv asistent medical generalist (cu patru ani de studii), sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene, beneficiind de recunoaşterea automată a diplomei de licenţă dobândită la UMF „Carol Davila” în toate ţările membre UE, conform prevederilor Directivei europene nr. 2005/36/CE.

De la înfiinţare, Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală a înmatriculat studenţi, în fiecare an universitar, prin concurs de admitere. Având în vedere atât tradiţia Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti şi renumele internaţional de care se bucură, calitatea cadrelor didactice şi a condiţiilor de pregătire a studenţilor, cât şi adresabilitatea crescută către specializările oferite de către Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, avem convingerea că această facultate a universităţii noastre se va dezvolta în continuare, în acord cu prevederile legislaţiei naţionale, cartei universitare, reglementărilor curriculare europene şi cu cerinţele pieţei muncii.

Studenți înmatriculați licență: 171

Studenți înmatriculați master: 70

Cadre didactice: 26

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 9

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Pentru că presupune identificarea cu prima universitate de medicină și farmacie din România și, în același timp, cu leaderul educației medicale românești, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București se bucură astăzi de un binemeritat prestigiu şi recunoaştere în mediul academic național și internațional, renume purtat de generații întregi de medici de excepție ale căror performanțe vibrează în lumea întreagă.

Majoritatea domeniilor de îngrijiri de sănătate din România au fost și sunt dezvoltate de personalități marcante ale Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” cu activitate continuă în conducerea diferitelor comisii de specialitate din mediul academic și la nivel de aministrație publică din domeniul sanitar și, mai ales, în conducerea Institutelor de Profil Medical, de importanță națională. Personalități precum George Emil Palade, Gheorghe Marinescu, I.C. Parhon, Victor Babeş, Ion Cantacuzino, Toma Ionescu, Nicolae Paulescu au făcut ca numele Universității de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” să ocupe un loc prestigios în rândul universităților de medicină ale lumii. Spiritul de pionierat şi idealismul care i-a animat pe fondatorii Universitǎţii de Medicinǎ şi Farmacie “Carol Davila” continuǎ sǎ îi confere acesteia o vitalitate distinctǎ în lumea academică româneascǎ.

Astăzi, la 156 ani de existență, obiectivul fundamental al Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” îl constituie accelerarea eforturilor de transformare a instituției într-o universitate de elită pe plan mondial, una din primele 500 de universități ale lumii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 200

Programe similare

  • Moaşe

    Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală/Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Lista de comparație