Finante si Banci
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Clădirea a fost finalizată în anul 1996. Încă de la intrarea în sediul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, te impresionează marele hol de marmură, în suprafaţă de 644 mp. Universitatea mai dispune de patru amfiteatre cu câte 200 de locuri, fiecare având 188 mp, două amfiteatre cu 58 de locuri, fiecare cu câte 64 mp şi Aula Magna, o sală de dimensiuni impunătoare: 470 mp şi o capacitate de 450 de locuri, dotată cu instalaţie de traducere simultană, ce poate asigura traducerea în trei limbi - din cabine separate, prin intermediul căştilor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Finanţe

Specializare: Finanţe şi bănci

Locuri disponibile (total): 180

Locuri disponibile (buget): 90

Locuri disponibile (taxă): 90

Ultima medie (taxă): 6.0

Taxă anuală de studii: 2.950 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 30/07/2019

Perioadă probe: de la 31/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 27/09/2019

Perioadă probe: de la 30/09/2019

Perioadă rezultate: de la 30/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microconomie
Matematică aplicată în economie
Drept
Informatică
Management
Limba străină
Macroeconomie
Statistică
Contabilitate
Marketing
Finanțe
Istorie economică
Anul 2
Statistică economică
Contabilitate financiară
Monedă și credit
Finanțe publice
Economia mediului
Operațiunile instituțiilor de credit
Contabilitate de gestiune
Gestiunea financiară a firmei
Fiscalitate
Practică
Anul 3
Econometrie
Analiză economico-financiară
Piețe de capital
Buget și trezorerie publică
Asigurări și reasigurări
Gestiunea financiară pe termen lung
Audit financiar
Management bancar
Managementul mediului
Metodologia elaborării lucrării de licenţă

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj

Lugoj

Descriere

Clădirea a fost finalizată în anul 1996. Încă de la intrarea în sediul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, te impresionează marele hol de marmură, în suprafaţă de 644 mp. Universitatea mai dispune de patru amfiteatre cu câte 200 de locuri, fiecare având 188 mp, două amfiteatre cu 58 de locuri, fiecare cu câte 64 mp şi Aula Magna, o sală de dimensiuni impunătoare: 470 mp şi o capacitate de 450 de locuri, dotată cu instalaţie de traducere simultană, ce poate asigura traducerea în trei limbi - din cabine separate, prin intermediul căştilor.

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj

Lugoj, Timis

Introducere

Clădirea Universității Europene "Drăgan" din Lugoj a fost finalizată în anul 1996. Încă de la intrarea în sediul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, te impresionează marele hol de marmură, în suprafaţă de 644 mp. Universitatea mai dispune de patru amfiteatre cu câte 200 de locuri, fiecare având 188 mp, două amfiteatre cu 58 de locuri, fiecare cu câte 64 mp şi Aula Magna, o sală de dimensiuni impunătoare: 470 mp şi o capacitate de 450 de locuri, dotată cu instalaţie de traducere simultană, ce poate asigura traducerea în trei limbi - din cabine separate, prin intermediul căştilor.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

 • Finanţe şi Bănci (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Finanţe - Asigurări

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Bănci şi pieţe financiare

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Finanţe şi managementul riscului

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Finanțe și bănci

  Facultatea de Ştiinţe Economice/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Lista de comparație