Drept
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Clădirea a fost finalizată în anul 1996. Încă de la intrarea în sediul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, te impresionează marele hol de marmură, în suprafaţă de 644 mp. Universitatea mai dispune de patru amfiteatre cu câte 200 de locuri, fiecare având 188 mp, două amfiteatre cu 58 de locuri, fiecare cu câte 64 mp şi Aula Magna, o sală de dimensiuni impunătoare: 470 mp şi o capacitate de 450 de locuri, dotată cu instalaţie de traducere simultană, ce poate asigura traducerea în trei limbi - din cabine separate, prin intermediul căştilor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Juridice

Domeniu de licență/master: Drept

Specializare: Drept

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Ultima medie (taxă): 6.31

Taxă anuală de studii: 2.950 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Proba de admitere: Interviu

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/06/2019 până la 30/07/2019

Perioadă probe: de la 31/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 27/09/2019

Perioadă probe: de la 30/09/2019

Perioadă rezultate: de la 30/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Drept civil. Teoria generală
Drept constituțional și instituții politice
Drept roman
Teoria generală a dreptului
Ecologie
Drept civil. Persoanele
Drept constituțional și instituții politice 2
Istoria statului și dreptului românesc
Metodologie juridică
Anul 2
Drept civil. Drepturile reale
Drept penal general 1
Drept administrativ 1
Drept internațional public 1
Dreptul mediului 1
Drept civil.Teoria generală a obligațiilor
Drept penal general 2
Drept administrativ 2
Drept internațional public 2
Dreptul mediului 2
Criminologie / Criminology
Anul 3
Drept civil. Contracte
Drept penal special 1
Drept procesual penal 1
Dreptul Uniunii Europene
Drept comercial 1
Drept financiar și fiscal 1
Drept civil. Succesiuni
Drept penal special 2
Drept procesual penal 2
Drept comercial 2
Drept financiar și fiscal 2
Dreptul familiei
Anul 4
Drept procesual civil
Dreptul muncii 1
Criminalistică
Dreptul proprietății intelectuale
Drept internațional privat
Drept procesual civil 2
Dreptul muncii 2
Dreptul securității sociale
Practică de specialitate

Descriere

Clădirea a fost finalizată în anul 1996. Încă de la intrarea în sediul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, te impresionează marele hol de marmură, în suprafaţă de 644 mp. Universitatea mai dispune de patru amfiteatre cu câte 200 de locuri, fiecare având 188 mp, două amfiteatre cu 58 de locuri, fiecare cu câte 64 mp şi Aula Magna, o sală de dimensiuni impunătoare: 470 mp şi o capacitate de 450 de locuri, dotată cu instalaţie de traducere simultană, ce poate asigura traducerea în trei limbi - din cabine separate, prin intermediul căştilor.

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj

Lugoj, Timis

Introducere

Clădirea Universității Europene "Drăgan" din Lugoj a fost finalizată în anul 1996. Încă de la intrarea în sediul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, te impresionează marele hol de marmură, în suprafaţă de 644 mp. Universitatea mai dispune de patru amfiteatre cu câte 200 de locuri, fiecare având 188 mp, două amfiteatre cu 58 de locuri, fiecare cu câte 64 mp şi Aula Magna, o sală de dimensiuni impunătoare: 470 mp şi o capacitate de 450 de locuri, dotată cu instalaţie de traducere simultană, ce poate asigura traducerea în trei limbi - din cabine separate, prin intermediul căştilor.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

Lista de comparație