Teatru contemporan (actorie și teatrologie) (în limba maghiară)
Program de master

Misiune

Misiune: Ofertarea către licenţiaţii în teatru, cinematografie şi media, jurnalism, filologie şi/sau ştiinţe umane a unui program flexibil, interdisciplinar, de profesionalizare la nivel masteral a viitorilor practicieni/artişti – dramaturgi (adaptatori, dialoghişti, autori dramatici etc.) şi realizatori de programe/producţii media (scenarişti de televiziune şi radio, critici de film etc.), ca şi a viitorilor producători de produse multimedia.

Obiective: Fiabilizarea programei de specializare, cu dublu avantaj: pe de-o parte, a oferi fiecărui masterand posibilitatea de a lucra pe două paliere, împreună cu colegii săi interesaţi de o altă direcţie artistică, ori de un alt palier de cunoaştere teoretică, realizându-se o comunicare profitabilă între abosolvenţii aceleiaşi facultăţi, dar de specialităţi diferite, precum şi ai altor specializări înrudite; pe de altă parte, a crea noi punţi pentru proiectele artistice şi experimentale. Crearea unui eşantion bine pregătit de absolvenţi de master, din care vor putea fi selectaţi doctoranzii pentru viitorul program de doctorat profesional (Artele spectacolului).

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Teatru şi artele spectacolului

Specializare: Teatrologie

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 17

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 7

Taxă anuală de studii: 4.500 lei

Taxă de înscriere: 180 lei

Descriere

Examenul de admitere consta in sustinerea probelor specifice modulului ales de candidat.

Modul A. Actorie.Condiţii de admitere: este obligatorie diploma de licenţă în Artele spectacolului (Actorie, Actorie de păpuşi şi marionete, Coregrafie).

Probe de concurs:

  • Proba 1. Candidatul va prezenta un repertoriu de roluri sau monologuri, din care comisia va alege cele care vor fi interpretate – cu pondere de 50% în media finală.
  • Proba 2. Candidatul va susţine o probă practică de improvizaţie teatrală – cu pondere de 50% în media finală.

Modul B. Teatrologie

  • Proba 1. Candidatul va susţine un interviu pe baza unui proiect individual de cercetare sau creaţie în domeniu, redactat anterior în scris cu pondere de 50% în media finală.
  • Proba 2. Candidatul va prezenta o lucrare scrisă proprie (de preferinţă studiu sau eseu) cu tematică din domeniul spectacologiei sau al dramaturgiei cu pondere de 50% în media finală.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2016 până la 08/09/2016

Perioadă probe: de la 09/09/2016 până la 10/09/2016

Perioadă rezultate: de la 12/09/2016

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Atestat competență lingvistică pentru candidații care solicită scutirea la testele de profil
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Înfiinţată în 1991, ca departament de teatru în cadrul Facultăţii de Litere, instituţia noastră s-a dezvoltat necontenit şi şi-a creat un bun renume pe plaja educaţională artistică din România. Absolvenţii săi au devenit nume de răsunet în arta teatrală a ultimului deceniu. Oferind, la început, specializari în Arta actorului, Regie de teatru şi Teatrologie, în linia română şi maghiară, şi beneficiind constant de o echipă de cadre didactice prestigioase, atît la disciplinele dedicate culturii teatrale, cît şi la cele dedicate scenei, Departamentul de Teatru si-a îmbogăţit oferta, începînd din anul 2004, cu o nouă specializare – Fotografie, Cinematografie, Media – şi a devenit facultate de sine stătătoare în 2005.

Facultatea de Teatru şi Televiziune face parte din Universitatea „Babes-Bolyai”, instiuţie academică multiculturală, cu o bogată tradiţie şi care se bucură de o largă apreciere internaţională. Astfel, studenţii nostri pot beneficia de posibilitatea efectuării unor stagii la universităţi străine partenere şi, totodată, de recunoaşterea europeană a diplomelor obţinute aici.

Viitorii actori, regizori, teatrologi (dramaturgi, critici de teatru sau impresari) îşi desfăşoară o bună parte din activităţile specifice şi de atelier în studiourile facultăţii şi îşi prezintă spectacolele în cadrul Studioului „Radu Stanca” sau pe scena Colegiului Academic, ori în alte spaţii neconvenţionale alese de ei.

Cadre didactice: 60

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație