Educaţie fizică şi sportivă
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În cadrul programului Educație fizică și sportivă sunt pregătiți specialiști cu înaltă calificare: profesor de educație fizică pentru învățământ; metodist- programator pentru domeniul educației fizice și sportului cu cunoștințe de operare pe calculator; organizator al activităților și manager al structurilor și activităților sportive, publice sau private, oficial sportiv pentru organizarea și administrarea activității sportive; organizator, monitor- manager al activității sportive de agrement, recreative și turistico-sportive, pentru activitățile „Sportul pentru toți-Sport loisir“; Sportul adaptat pentru persoane cu dezabilitati.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Educaţie fizică şi sport

Specializare: Educaţie fizică şi sportivă

Locuri disponibile (total): 33

Locuri disponibile (buget): 18

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea constă în susținerea următoarelor probe:

● Probă eliminatorie – joc sportiv (fotbal, baschet, volei, handbal);
● Probă de concurs – 80%;
● Media examenului de bacalaureat – 20%.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 17/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 24/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă probe: de la 15/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomie funcțională
Limba străină (engleză)
Istoria E.F.S.
Kinesiologie
Fundamentele științifice ale jocului de baschet
Fundamentele științifice ale jocului de volei
Teoria și practica în ramuri ale gimnasticii
Teoria și practica atletismului
Metodica predării atletismului în școală
Metodica predării baschetului în școală
Metodica predării voleiului în școală
Metodica predării gimnasticii în școală
Teoria și practica schiului alpin
Aplicaţii practice discipline sportive de iarnă (schi alpin)
Anul 2
Fiziologia
Psihopedagogie
Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului
Evaluare motrică şi somato-funcţională
Fundamentele științifice ale jocului de handbal
Practică în baze de agrement
Fundamentele științifice ale jocului de fotbal
Limba străină (Engleză)
Metode de cercetare în știința sportului și educației fizice
Metodica predării handbalului în școală
Metodica predării fotbalului în școală
Teoria și practica înotului
Aplicaţii practice discipline sportive de apă (înot)
Fitness
Discipline opţionale (Terminologia E.F.S, Tehnici de autoapărare, Jocuri dinamice, Pregătirea lucrării de licenţă)
Discipline facultative (Patinaj pe role, Ciclism montan, Mişcarea olimpică, Dans sportiv)
Anul 3
Comunicare în știința sportului și educației fizice
Activităţi motrice de timp liber
Teoria și practica în sporturile de combat - judo
Practică în unităţi de învăţământ
Practică în activități de turism
Teoria și practica tenisului de câmp
Teoria și practica culturismului
Activități motrice adaptate
Practica şi metodica activităţilor motrice pe grupe de vârstă
Expresie corporală şi euritmie
Management aplicat în știința sportului și educației fizice
Legislaţie în educaţie fizică şi sport
Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor
Discipline opţionale (Pregătirea și elaborarea lucrării de licenţă, Sociologia în știința sportului și educației fizice, Etică, Utilizare soft-uri specializate în știința sportului și educației fizice)
Discipline facultative (Limba străină II, Serbări și demonstraţii sportive, Antrenament și competiție în sport adaptat)

Facultatea de Ştiinţe

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

Facultatea de Ştiinţe a ULBS oferă o paletă largă de specializări în domeniul ştiinţelor fundamentale, în domeniul ştiinţelor mediului şi în domeniul educaţiei fizice şi sportului. Spectrul ştiinţelor exacte este reprezentat prin specializările Matematică Informatică şi Informatică.

Programele de studii din domeniul Matematică oferă fundamente solide pentru utilizarea principiilor matematice în domenii precum IT, financiar-bancar, tehnicoproductiv, statistică etc.

Programele de studii din domeniul Informatică oferă studenţilor competenţe şi abilităţi necesare dezvoltarii de aplicaţii informatice cu tehnologii avansate, proiectării, configurării şi administrării reţelelor de calculatoare şi a sistemelor de gestiune a bazelor de date, modelării sistemelor inteligente şi a unor sisteme din domeniul economic. Absolvenţii pot profesa în companii de soft, unităţi financiar-bancare, instituţii de cercetare, unităţi administrativ- teritoriale, etc.

Programul de studii Biologie oferă o educaţie comprehensivă în domeniul ştiinţelor biologice cu posibilitatea unei specializări selective în domeniul biologiei de laborator respectiv în domeniul taxonomiei şi sistematicii.

Studiile în domeniul Ştiinţe ale Mediului se integrează în preocupările europene şi internaţionale de formare a specialiştilor cu competenţe în managementul mediului, în abordarea multidisciplinară a problematicii relaţiei sistemului socio-economic uman cu sistemele ecologice şi mediul înconjurător şi pentru valorificarea capitalului natural pe principiile dezvoltării durabile.

Pregătirea de specialitate conferă absolvenţilor posibilitatea de a se angaja în agenţii de protecţia mediului, garda de mediu, firme de consultanţă/expertiză de mediu, departamente de mediu ale întreprinderilor, administraţii ale ariilor protejate, laboratoare de specialitate.

Pentru cei care doresc să facă din înclinaţia pentru activităţile sportive o carieră, specializările Educaţie fizică şi sport sau Sport şi performanţă motrică ridică pasiunea la nivel academic, pregătindu-i pentru o carieră de antrenori în cluburi sportive de performanţă, monitori de schi, specialişti în fitness, gimnastică acrobatică, culturism, nataţie, sau ca profesori de educaţie fizică şi sport.

Cadre didactice: 24

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație