Calculatoare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Inginerie a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu este o şcoală politehnică cu o tradiţie şi experienţă care au consacrat-o drept şcoală de inginerie importantă din România.
Facultatea de Inginerie a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu se dezvoltă şi consolidează prin autorizarea specializărilor existente şi propuneri şi autorizări provizorii de funcţionare a noi specializări şi direcţii de master şi studii aprofundate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Calculatoare și tehnologia informației

Specializare: Calculatoare

Locuri disponibile (total): 95

Locuri disponibile (buget): 41

Locuri disponibile (taxă): 54

Taxă anuală de studii: 3.480 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea constă în desfășurarea unui concurs de admitere pe bază de test:

  80% Nota obţinută la proba scrisă (test) + 
20% Media obţinută la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă probe: de la 17/07/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Programarea calculatoarelor
Analiză matematică
Utilizarea sistemelor de operare
Algebră și matematică discretă
Fizică
Bazele logice ale calculatoarelor
Limba engleză sau germană I
Structuri de date
Matematici speciale
Electrotehnică
Metode numerice
Proiectarea structurilor logice
Tehnici de comunicare profesională
Limba engleză sau germană II
Educație fizică și sport
Discipline facultative (Matematică generală, Fizică generală)
Anul 2
Analiza și proiectarea algoritmilor
Programarea orientată obiect
Electronică analogică
Programare în limbaj de asamblare
Teoria sistemelor
Tehnici statistice de analiză a datelor
Limba engleză sau germană III
Tehnici de programare
Interfețe și protocoale de comunicații
Programarea aplicațiilor grafice
Dezvoltarea aplicațiilor grafice
Dezvoltarea aplicațiilor WEB
Electronică digitală
Măsurări și achiziții de date
Limbă engleză sau germană IV
Educație fizică și sport
Discipline facultative (Practică, Istoria științei calculatoarelor)
Anul 3
Calculatoare numerice
Rețele de calculatoare
Limbaje formale și compilatoare
Baze de date
Inginerie software
Limbaje de descriere hardware
Arhitectura calculatoarelor
Sisteme cu microprocesoare
Sisteme de operare
Inteligență artificială
Proiectarea bazelor de date
Opționale (Proiectare asistată de calculator, Bioionformatică, Economia firmei
Marketing industrial)
Discipline facultative (Practică, Microelectronică, Informare și documentare științifică)
Anul 4
Simularea și optimizarea arhitecturilor de calcul
Arhitecturi și prelucrări paralele
Opționale (Compresia. Criptarea și securitatea datelor, Inteligență artificială)
Arhitecturi avansate
Învățarea automată
Sisteme încorporate
Procesarea imaginilor și Computer Vision
Examen de licență
Discipline facultative (Creativitate și design, Bazele contabilității)
Opțional A (Sisteme de timp real, Proiectarea și administrarea rețelelor, Programare orientată pe agenți, Procesarea numerică a semnalelor, Proiectarea aplicațiilor cu microcontrolere, Tehnologii pentru dezvoltare de aplicații)
Opțional B (Sisteme toleranțe la defecte, Dezvoltarea aplicațiilor multimedia, Managementul proiectelor software, Tehnică testare, Informatică industrială)

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

După Revoluția din decembrie 1989, mai exact în anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 225/07.03.1990, Institutul de Subingineri se transformă în Universitatea din Sibiu, iar Facultatea de Mecanică devine Facultatea de Inginerie, fiind astfel „piatra de temelie” a Universității din Sibiu, universitate care în data de 12 mai 1995 primește numele marelui poet și filozof român Lucian Blaga, devenind astfel Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

După anul 1990, Facultatea de Inginerie se dezvoltă și consolidează continuu prin autorizarea specializărilor existente, precum și prin propuneri și autorizări provizorii de funcționare a unor noi specializări și direcții de licență, master și doctorat. Totodată, păstrând buna tradiție dezvoltată de-a lungul celor peste 37 de ani de activitate, Facultatea de Inginerie din Sibiu are parteneriate și colaborări cu numeroase companii din județul Sibiu (și nu numai), printre care amintim: CONTINENTAL, TAKATA, SNR, MARQUARDT, SIEMENS, BRANDL, BILSTEIN, COMPA, TRANSGAZ, ROMGAZ, DACIA, WENGLOR, KROMBERG & SCHUBERT etc.

Cadre didactice: 40

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor/Universitatea "Transilvania" din Braşov

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei/Universitatea din Oradea

 • Calculatoare

  Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Calculatoare (în limba engleză)

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

 • Calculatoare

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

Lista de comparație