Finanţe şi bănci
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Absolvenții acestei specializări pot deveni: economiști pentru sistemul financiar-contabil (bănci, asigurări, garda financiară, vama, burse, piețe de capital și valutare, gestiunea afacerilor, contabilitate și audit financiar), experți contabili, cenzori, consilieri, inspectori economici, cadre didactice în învățământul liceal și universitar.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Finanţe

Specializare: Finanţe şi bănci

Locuri disponibile (total): 150

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 140

Taxă anuală de studii: 2.600 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru locurile cu taxa: inscrierea se face doar pe baza dosarului de inscriere, în ordinea semnării contractului de studiu, în limita locurilor.

Pentru locurile fără taxă: concursul de admitere pentru locurile fără taxă se va desfășura sub forma unei probe teoretice si a unui interviu

Proba de concurs:
-40% test grilă la Economie
-20% Interviu
-40% Media de la bacalaureat

Pentru candidaţii înscrişi la locurile fără taxă este nevoie de diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original.

Taxa de înscriere (100 lei pentru înscrierea fără concurs de admitere, 150 lei pentru concurs de admitere). Sunt scutiţi de această taxă copiii cadrelor didactice, aflaţi în întreţinerea părinţilor, în temeiul adeverinţei eliberate de şcoala unde este angajat părintele.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/05/2018 până la 15/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Economie Da Nu 40% Nu Test grila N/A
Interviu Da Nu 20% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Contabilitate
Informatica
Marketing
Economie
Statistică
Management
Limbă straină
Anul 2
Matematică
Economie europeană
Dreptul afacerilor
Finanțe publice
Finanțele întreprinderii
Moneda
Anul 3
Contabilitate bancară
Fiscalitate
Politici și tehnici bancare
Buget
Analiza economico-financiară
Eficiența investițiilor

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa

Constanta

Descriere

Dinamismul mediului ştiinţific, tehnologic şi economic al acestui început de secol XXI constituie o permanentă şi iminentă provocare pentru unităţile de învăţământ în cadrul cărora se asigură instruirea generaţiei tinere, aflată în plin proces de formare şi dornică să-şi dezvolte o carieră profesională. Noi, colectivul de cadre didactice al Facultăţii de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Andrei Şaguna”, ne-am asumat misiunea de a forma specialişti în economie, conştientizând importanţa rolului învăţământului superior de a genera modele de gândire economică, de valorizare şi de acţiune posibil de extrapolat, în structura lor generală, în numeroase zone ale activităţii sociale.

Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea „Andrei Șaguna” a dobândit personalitate juridică la 15 mai 1992, fiind prima instituție de învățământ superior particular, non-profit, înființată în Sud-Estul țării și a fost acreditată ca persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a Sistemului Național de Învățământ, prin Legea 116/2005. Universitatea „Andrei Șaguna”, singura universitate particulară acreditată din Dobrogea, pregătește de 20 ani specialiști de elită printr-un program de învățământ superior calitativ și performant, recunoscut la nivel național și internațional, derulat la toate cele 13 specializări ale sale.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

 • Finanţe şi Bănci (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Finanţe - Asigurări

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Bănci şi pieţe financiare

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Finanţe şi managementul riscului

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Finanțe și bănci

  Facultatea de Ştiinţe Economice/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Lista de comparație