Arhitectură de interior
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Secția de „Arhitectură de Interior” a fost creată ca un program de studiu cu o durată de 5 ani -cicluri de licență și master integrate - și își propune să formeze specialiști în domeniul arhitecturii de interior care să poată profesa independent sau în birouri mari de arhitectură, pentru a răspunde cerințelor tot mai complexe din domeniul arhitecturii de interior.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 5

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arhitectură

Specializare: Arhitectură de interior

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 30

Candidați pe loc: 4

Ultima medie (buget): 6.94

Ultima medie (taxă): 6.18

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Concursul de admitere va consta dintr-o probă unică de desen (desen liber şi tehnic), specifică domeniului şi specializării, prin care se urmăreşte testarea următoarelor trei calităţi ale candidaţilor: - aptitudinile profesionale: percepţie spaţială, creativitate, simţul proportiilor şi al culorilor; - cultura generală de specialitate; - capacitatea de reprezentare geometrică.

Calculul mediei finale se face astfel:

(4 x nota proba DESEN + media bacalaureat) : 5

Media finală astfel calculată trebuie să fie minimum 6,00 (şase), pentru ca un candidat să poată fi declarat admis

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 07/07/2018 până la 12/07/2018

Perioadă probe: de la 14/07/2018

Perioadă rezultate: de la 19/07/2018 până la 22/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Desen Da Nu 80% Nu Proba practica desen liber şi tehnic

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Atelier arhitectură
Studiul formei
Introducere în ergonomie
Desen de observație
Modelaj / machetaj
Reprezentări geometrice
Geometria formelor tridimensionale
Grafica de calculator
Lumina și culoarea
Materiale de construcții
Istoria artei
Istoria arhitecturii universale
Anul 2
Atelier arhitectură
Studiul formei
Perspectivă
Modelare virtuală
Istoria mobilierului și a ornamentului
Mobilier - Tehnologie
Alcătuiri constructive
Statică și rezistența materialelor
Finisaje
Limbaj arhitectural - repere teoretice
Istoria arhitecturii în România
Istoria arhitecturii moderne
Anul 3
Atelier arhitectură
Materiale textile în arhitectura de interior
Design Interior - evoluție, tendințe
Proiect de arhitectură
Activități practice (materiale și produse)
Comunicări vizuale
Educație plastică - pictură, grafică
C.A.D.
Estetica materialelor - Lemnul
Conversia funcțională a spațiului arhitectural
Echipamente și instalații
Finisaje speciale
Estetica materialelor - Metalul
Structuri
Proiect de detaliere tehnică
Istoria arhitecturii contemporane
Anul 4
Atelier arhitectură
Proiect design habitaclu minimal
Scenografie
Stiluri
Mobilier urban
Imagine digitală
C.A.D.
Fotografie
Protecția patrimoniului (noțiuni de conservare)
Fizica construcțiilor
Iluminat interior
Structural - nestructural
Proiect arhitectură - restaurare
Anul 5
Atelier arhitectură
Proiect Peisagistică
Legislație în construcții
Management și marketing
Cultură vizuală (estetică)
Iluminat artistic
Proiect - Iluminat artistic

Facultatea de Arhitectură de Interior

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Bucuresti

Descriere

La mai mult de un deceniu de la înființarea sa, Facultatea de Arhitectură de Interior își propune continuarea și îmbunătățirea ofertei sale formată din trei programe de studiu. Create din dorința de a răspunde cererii de pe piața forței de muncă, programele de Arhitectură de Interior, Design de Produs și Mobilier și Amenajări Interioare vor fi supuse unui proces constant de adaptare și actualizare a conținutului lor.

Secția de „Arhitectură de Interior” a fost creată ca un program de studiu cu o durată de 5 ani, cu ciclurile de licență și master integrate și își propune să formeze specialiști în domeniul arhitecturii de interior care să poată profesa în birouri mai mari de arhitectură generală sau pe cont propriu, pentru a răspunde cerințelor tot mai complexe din domeniul arhitecturii de interior.

Secția de „Design” a fost creată ca un program de studiu cu o durată de 5 ani cu ciclurile de licență și master integrate și își propune să formeze specialiști în domeniul design-ului industrial. Spre deosebire de programele similare organizate în cadrul Universităților de Arte, oferta noastră propune o mai solidă integrare a abilităților artistice cu cele tehnice.

Secția de „Mobilier și Amenajări Interioare” este un program de studiu cu o durată de 3 ani, care își propune să formeze specialiști orientați spre practică și spre satisfacerea imediată a cererii de pe piață, într-un ciclu de studii cu durată scurtă.

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" este principala instituţie universitară de stat dedicată formării specialiştilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Ea este totodată şi cea mai veche instituţie de acest fel din România, fiind continuatoarea formelor succesive de învăţământ de arhitectură iniţiate în 1892 prin Şcoala de arhitectură înfiinţată de Societatea Arhitecţilor Români.

Facultatea de Arhitectură este singura instituţie de învăţământ superior de arhitectură din România certificată RIBA (Royal Institute of British Architects), făcând astfel parte, încă din anul 1998, dintr-un grup select de 87 universități din 33 de țări din întreaga lume.

 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 505

Programe similare

Lista de comparație