Cosmetologie și dermofarmacie
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Masteratul de Cosmetologie și Dermofarmacie asigură formarea și perfecționarea masteranzilor prin acumularea cunoștințelor suplimentare în ceea ce privește: Proiectarea și dezvoltarea de produse cosmetice si dermofarmaceutice; Formularea de produse cosmetice și dermofarmaceutice și interpretarea formulării; Prepararea în farmacie și la nivel industrial a formelor cu aplicații cosmetice; Procedurile de tratament cosmetic și cu aplicații în dermatologie și medicină estetică; Controlul și asigurarea calității produselor cosmetice și a preparatelor dermofarmaceutice; Aspectele juridice aplicabile în etapele de producție, înregistrare și comercializare a produselor cosmetice și dermo-farmaceutice; Distribuția și comercializarea de produse cosmetice și dermofarmaceutice, concentrându-se în special pe aspectele legate de consiliere și sfaturi date consumatorilor, care pot fi oferite în mod special prin canalul farmacie; Organizarea companiei, management și marketing aplicate la diferite tipuri de companii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 1

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Farmacie

Specializare: Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 7

Locuri disponibile (taxă): 23

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza de interviu.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomia, fiziologia, biochimia și tipologia cutanată
Dermatologie clinică
Histologia și histipatologia pielii
Fitopreparate în cosmetologie și dermatologie
Chimia produselor dermaticosmetice
Aditivi în produse cosmetice
Reglementări in cosmetologie
Formularea, tehnologia și utilizarea produselor cosmetice și cosmeceutice
Profilaxie și terapie anti aging
Etică și integritate academică
Practică de specialitate
Discipline opționale(una la alegere)
1)Managementul proiectelor
2)Managementul și marketingul în cosmetologie

Descriere

"Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, comunitate deschisă, angajată şi responsabilă, răspunde necesitaţilor societăţii şi contribuie la dezvoltarea sa, consacrându-se învăţământului, cercetării, diversificării experienţelor privind producţia şi transferul cunoştinţelor, respectiv promovării gândirii critice.

Facultatea de Farmacie, parte integrantă a acestei universităţi, plasează formarea studenţilor în centrul acţiunilor sale şi promovează valori ca: respectul persoanelor, excelenţa, responsabilitatea socială, inovaţia şi dinamismul, libertatea intelectuală, colaborarea şi parteneriatul, diversitatea.

A studia la Faculatea de Farmacie din Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş  înseamnă a clădi împreună bazele unei profesii plurivalente, cu dezavantajul, spun unii, de a avea în spate  o facultate grea prin varietatea mare a disciplinelor studiate, dar şi cu marele avantaj pe care vi-l oferă titlul de farmacist, asistent de farmacie sau tehnician dermoterapie estetică, acela de a putea să vă modulaţi pe parcursul carierei în domenii oarecum diferite, dar care au ca element comun medicamentul şi/sau produsul cosmetic.

Acţiunea şi inestimabilul în profesia de farmacist, asistent de farmacie sau tehnician dermoterapie estetică sunt inspirate de raţiune, controlate de prudenţă şi susţinute de teorii, teorii pe care vi  le veţi însuşi pe parcursul celor cinci sau trei ani în amfiteatrele şi laboratoarele moderne ale noului sediu al Facultaţii de Farmacie, îndrumaţi de cadre didactice a căror experienţă şi pasiune a dăruirii vor pune bazele măreţiei voastre, înlăturând neştiinţa şi zidind personalitatea.

Cadrul instituţional modern, baza materială extinsă, facilităţile de ordin social şi frumuseţea peisajului sunt argumente în plus care să vă determine să alegeţi să studiaţi la Facultatea de Farmacie din Tîrgu Mureş.      

Vă aşteptăm cu drag!"

Cuvântul Decanului - Prof.dr. Daniela Lucia Muntean

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

Înaltă calitate a procesului educaţional din UMF Tîrgu Mureş se reflectă în numărul mare de absolvenţi care promovează examenul de rezidenţiat, clasându-se pe primele locuri. Corpul didactic al universităţii noastre este recunoscut pe plan naţional şi internaţional pentru activitatea sa remarcabilă în domeniul educaţional, introducerea mai multor proceduri medicale ca priorităţi şi realizările deosebite în cercetare, toate ducând la un nivel înalt al calităţii procesului educaţional, în concordanţă cu cele mai înalte standarde europene.

Facilităţile moderne de predare şi învăţare constau în: 

1. Infrastructură modernă - Facilităţi excelente de învăţare şi infrastructura de vârf a laboratoarelor, toate laboratoarele din preclinic fiind aflate într-o singură clădire. Centrul Integrat de Medicină dentară - recent construit, într-un ansamblu arhitectural modern

2. Cele mai bune condiţii pentru practica clinică - Universitatea noastră se află în imediata proximitate a celui mai mare spital General din România - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, situat la o distanţă de 100 m, având 1.250 paturi şi incluzând aproape toate specialităţile clinice într-o singură clădire

3. Cel mai avansat Centru de Simulare şi Abilităţi Practice din România

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație