Biotehnologie medicală
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivele formării în masteratul Biotehnologie medicală: Acumularea de cunoștințe suplimentare privind obținerea, fabricarea medicamentelor biologice; aprofundarea cunoașterii diferitelor tehnici bioanalitice avansate, utilizate în controlul de calitate, aplicate produselor obținute prin biotehnologie; însușirea cadrului legislativ ce guvernează punerea pe piață a poduselor biologice; însușirea cunostințelor legate de particularitățile terapiei moleculare.

Cui se adresează? Următoarelor categorii de specialiști: Farmaciștilor din industria medicamentului, Farmaciștilor clinicieni, Medicilor specialiști, Biologilor și chimiștilor

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 1

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Farmacie

Specializare: Farmacie

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 25

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Admitere pe baza de interviu

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Biochimia proteninelor
Noțiuni de genetică moleculară
Microbiologie și biologie celulară moleculară aplicate în biotehnologie
Imunobiologie
Tehnici bioanalitice
Etica și integrare academică
Imunologie aplicativă, anticorpi monoclonali Inginerie tisulară
Forme farmaceutice obținute prin biotehnologie
Practică de specialitate
Discipline opționale( una la alegere)
1)Cercetare și documentare științifică
2)Legislatia autorizarea medicamentelor biologice și biosimilare

Descriere

"Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, comunitate deschisă, angajată şi responsabilă, răspunde necesitaţilor societăţii şi contribuie la dezvoltarea sa, consacrându-se învăţământului, cercetării, diversificării experienţelor privind producţia şi transferul cunoştinţelor, respectiv promovării gândirii critice.

Facultatea de Farmacie, parte integrantă a acestei universităţi, plasează formarea studenţilor în centrul acţiunilor sale şi promovează valori ca: respectul persoanelor, excelenţa, responsabilitatea socială, inovaţia şi dinamismul, libertatea intelectuală, colaborarea şi parteneriatul, diversitatea.

A studia la Faculatea de Farmacie din Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş  înseamnă a clădi împreună bazele unei profesii plurivalente, cu dezavantajul, spun unii, de a avea în spate  o facultate grea prin varietatea mare a disciplinelor studiate, dar şi cu marele avantaj pe care vi-l oferă titlul de farmacist, asistent de farmacie sau tehnician dermoterapie estetică, acela de a putea să vă modulaţi pe parcursul carierei în domenii oarecum diferite, dar care au ca element comun medicamentul şi/sau produsul cosmetic.

Acţiunea şi inestimabilul în profesia de farmacist, asistent de farmacie sau tehnician dermoterapie estetică sunt inspirate de raţiune, controlate de prudenţă şi susţinute de teorii, teorii pe care vi  le veţi însuşi pe parcursul celor cinci sau trei ani în amfiteatrele şi laboratoarele moderne ale noului sediu al Facultaţii de Farmacie, îndrumaţi de cadre didactice a căror experienţă şi pasiune a dăruirii vor pune bazele măreţiei voastre, înlăturând neştiinţa şi zidind personalitatea.

Cadrul instituţional modern, baza materială extinsă, facilităţile de ordin social şi frumuseţea peisajului sunt argumente în plus care să vă determine să alegeţi să studiaţi la Facultatea de Farmacie din Tîrgu Mureş.      

Vă aşteptăm cu drag!"

Cuvântul Decanului - Prof.dr. Daniela Lucia Muntean

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

Înaltă calitate a procesului educaţional din UMF Tîrgu Mureş se reflectă în numărul mare de absolvenţi care promovează examenul de rezidenţiat, clasându-se pe primele locuri. Corpul didactic al universităţii noastre este recunoscut pe plan naţional şi internaţional pentru activitatea sa remarcabilă în domeniul educaţional, introducerea mai multor proceduri medicale ca priorităţi şi realizările deosebite în cercetare, toate ducând la un nivel înalt al calităţii procesului educaţional, în concordanţă cu cele mai înalte standarde europene.

Facilităţile moderne de predare şi învăţare constau în: 

1. Infrastructură modernă - Facilităţi excelente de învăţare şi infrastructura de vârf a laboratoarelor, toate laboratoarele din preclinic fiind aflate într-o singură clădire. Centrul Integrat de Medicină dentară - recent construit, într-un ansamblu arhitectural modern

2. Cele mai bune condiţii pentru practica clinică - Universitatea noastră se află în imediata proximitate a celui mai mare spital General din România - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, situat la o distanţă de 100 m, având 1.250 paturi şi incluzând aproape toate specialităţile clinice într-o singură clădire

3. Cel mai avansat Centru de Simulare şi Abilităţi Practice din România

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

 • Farmacie

  Facultatea de Farmacie/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Farmacie

  Facultatea de Medicină şi Farmacie/Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

 • Farmacie

  Facultatea de Farmacie/Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

 • Cosmetologie

  Facultatea de Farmacie/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

 • Farmacovigilenţa: Monitorizarea Siguranţei Medicamentelor

  Facultatea de Farmacie/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

Lista de comparație