Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Regională
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul urmărește pregătirea de specialiști în domeniile amenajarea teritoriului și dezvoltare regională, primul având o tradiție consacrată în cadrul învățământului de arhitectură și urbanism, cel de-al doilea reprezentând un domeniu dezvoltat relativ recent, în legătură cu procesul de integrare în structurile Uniunii Europene. Specialiștii formați prin acest program de studii, dobândesc competențe generale și specifice ambelor domenii și vor putea participa la procesele de planificare teritorială, ocupă funcții în cadrul unor structuri publice / de interes public centrale, regionale sau locale și poziții de cercetători sau cadre didactice în instituții de profil putând participa la proiecte și studii internaționale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Urbanism

Specializare: Urbanism și administrarea teritoriului

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 13

Locuri disponibile (taxă): 17

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Se da o probă scrisă, specifică fiecărui domeniu de specializare în parte, pe baza unui breviar de probleme și a unei bibliografii orientative puse la dispoziția candidaților pe site-ul Universității, urmat de un interviu.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 25/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă probe: de la 27/07/2019 până la 28/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 15/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019 până la 20/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019 până la 25/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Portofoliu
Anul 1
Dinamica periferiilor urbane
Mobilitate
Urbanism și teritoriu
Management urban și drept urbanistic
Sisteme informaționale în urbanism și amenajarea teritoriului
Proiectare GIS
Metode de cercetare și etică academică
Patrimoniul urban și dezvoltarea durabilă
Dezvoltare spațială durabilă
Arii și zone protejate
Analiza socială a comunităților în teritoriu
Factorii localizării și modele economice de dezvoltare regională
Studiile și documentațiile de amenajarea teritoriului
Tehnici și metode de prezentare în amenajarea teritoriului
Sinteze ale analizelor teritoriale
Anul 2
Sisteme teritoriale - structură și dinamică
Politicile administrative și organizarea teritoriului
Expansiune urbană și intercomunalitate
Dezvoltare regională în UE și România
Politicile UE și viitorul regiunilor
Planificarea strategică în amenajarea teritoriului și dezvoltarea regională
Programarea și implementarea proiectelor de dezvoltare
Ciclu de proiect și analiză cost-beneficiu
Cercetare îndrumată: teritoriul ca suport al dezvoltării

Descriere

Facultatea de Urbanism a fost înființată în anul 1997 în cadrul Institutului devenit astăzi Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, fiind singura instituție de învățământ superior din Romania care pregătește urbaniști, profesie nou apărută în țara noastra.

Este reprezentată la nivel European prin apartenența la AESOP – Association of European Schools of Urban Planning și REA – Reseau des Ecoles d’Architecture, Urbanisme et Paysage de la France, Europe Centrale et Orientale.

Absolvenții Facultății de Urbanism sunt pregătiți pentru a se integra în colective de cercetare-proiectare, sau în administrație implicându-se în soluționarea problemelor specifice din domeniul amenajării teritoriului, urbanism și amenajare peisagistică. Facultatea de Urbanism are un număr de cca. 400 de studenți în ciclul I (licență) și cca. 100 în ciclul II (master). Cele două specializări (urbanism și peisagistică) funcționează pentru cele doua cicluri de învățământ în grupe diferite, pe curricule academice separate.

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" este principala instituţie universitară de stat dedicată formării specialiştilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Ea este totodată şi cea mai veche instituţie de acest fel din România, fiind continuatoarea formelor succesive de învăţământ de arhitectură iniţiate în 1892 prin Şcoala de arhitectură înfiinţată de Societatea Arhitecţilor Români.

Facultatea de Arhitectură este singura instituţie de învăţământ superior de arhitectură din România certificată RIBA (Royal Institute of British Architects), făcând astfel parte, încă din anul 1998, dintr-un grup select de 87 universități din 33 de țări din întreaga lume.

 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 505

Programe similare

Lista de comparație