Urbanism şi administrarea teritoriului (la Sibiu)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii Urbanism și Administrarea Teritoriului de la Sibiu, singurul program din țară acreditat în acest domeniu de licență, a fost special creat pentru a răspunde nevoilor actuale ale societății contemporane aflată într-o permanentă dezvoltare și schimbare. Prin absolvirea acestui program, viitorii profesioniști vor fi pregătiți pentru a conduce și a se integra în colective pluridisciplinare capabile să soluționeze probleme specifice din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului la nivelul administrației locale (primării, consilii județene) sau centrale (ministere,  organizații guvernamentale).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Urbanism

Specializare: Urbanism și administrarea teritoriului

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 10

Ultima medie (buget): 6.68

Ultima medie (taxă): 8.72

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 180 lei

Descriere

Pentru specializarea Urbanism şi Administrarea Teritoriului, concursul de admitere va cuprinde o probă unică ce constă într-un interviu fundamentat pe analiza dosarului de admitere şi a scrisorii de motivaţie depuse de candidaţi, prin care se urmăreşte testarea următoarelor calităţi ale candidaţilor:

- cunoştinţeşi spirit interdisciplinar;

- cultură generală de specialitate; - capacitate de sinteză;

- asociere de idei;

- creativitate.

La Facultatea de Urbanism - Urbanism si Administrarea teritoriului - Sibiu: Clasamentul candidaţilor declaraţi admişi în urma interviului se face în ordinea mediei obţinute la examenul de bacalaureat.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 17/07/2019

Perioadă probe: de la 18/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 03/09/2019

Perioadă probe: de la 04/09/2019

Perioadă rezultate: de la 06/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Portofoliu
Anul 1
Introducere în urbanism
Elemente de mediu in urbanism
Proiectare și reprezentări în urbanism
Istoria arhitecturii și urbanismului
Construcții și materiale de construcții
Lucrări de arhitectură
Tehnici de comunicare și studiu
Bazele administrației publice
Elemente de structură urbană
Reprezentări în urbanism și peisagistică
Cadastru și topografie
Tehnoredactare și baze de date
Urbanism și legislație România
Documente și documentații de urbanism
Estetică vizuală
Economie urbană și evaluare
Anul 2
Morfologie urbană
Proiectare de urbanism
Fundamente CAD
Finisaj și echipare
Construcții
Proiectare de arhitectură
Studiu de program arhitectural
Geografie și ecologie urbană
Sociologie și demografie urbană. Studiu în teren
Statistica urbană și analiza de mediu. Atelier de analiză de date
Tehnica proiectării urbane
Proiectare de urbanism - Morfologie și TPU
Spațiul administrativ european
Managementul proiectelor europene
Introducere în dezvoltarea regională și amenajarea teritoriului
Administrație publică și management urban/peisagistic
Obiectul de arhitectură și programe de urbanism
Anul 3
Amenajări tehnico-edilitare
Sistematizare verticală și drumuri
Organizarea zonelor de activități
Proiectare de urbanism - Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
Reciclarea fondului construit
Spațiul public urban
Studiu de ilustrare arhitectural urbanistică
Zona centrală a orașelor
Planificare și legislație
Deontologia funcționarului public
Elemente de GIS
Legislație EU
Proiectare de urbanism - Planificare urbană
Peisagistică
Patrimoniu natural și construit

Descriere

Facultatea de Urbanism a fost înființată în anul 1997 în cadrul Institutului devenit astăzi Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, fiind singura instituție de învățământ superior din Romania care pregătește urbaniști, profesie nou apărută în țara noastra.

Este reprezentată la nivel European prin apartenența la AESOP – Association of European Schools of Urban Planning și REA – Reseau des Ecoles d’Architecture, Urbanisme et Paysage de la France, Europe Centrale et Orientale.

Absolvenții Facultății de Urbanism sunt pregătiți pentru a se integra în colective de cercetare-proiectare, sau în administrație implicându-se în soluționarea problemelor specifice din domeniul amenajării teritoriului, urbanism și amenajare peisagistică. Facultatea de Urbanism are un număr de cca. 400 de studenți în ciclul I (licență) și cca. 100 în ciclul II (master). Cele două specializări (urbanism și peisagistică) funcționează pentru cele doua cicluri de învățământ în grupe diferite, pe curricule academice separate.

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" este principala instituţie universitară de stat dedicată formării specialiştilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Ea este totodată şi cea mai veche instituţie de acest fel din România, fiind continuatoarea formelor succesive de învăţământ de arhitectură iniţiate în 1892 prin Şcoala de arhitectură înfiinţată de Societatea Arhitecţilor Români.

Facultatea de Arhitectură este singura instituţie de învăţământ superior de arhitectură din România certificată RIBA (Royal Institute of British Architects), făcând astfel parte, încă din anul 1998, dintr-un grup select de 87 universități din 33 de țări din întreaga lume.

 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 505

Programe similare

Lista de comparație