Nutriție clinică și comunitară
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Secolul XXI este un secol al bolilor metabolice populaționale, care au la baza producerii lor dezechilibre nutriționale majore; este cazul diabetului zaharat, al obezității, dislipidemiilor, bolilor cardiovasculare, a căror incidență, deja ridicată, se află în continuare, în  creștere. Paleta de măsuri terapeutice utilizabilă în aceste boli are la bază intervenția nutrițională promptă, completă și continuă.  Prevenția lor se face de asemenea prin măsuri de implementare în populația generală a unui nou stil de viață incluzând norme de alimentație sanogenă.

Programul de studii de licență de Nutriție și Dietetică de la Facultatea de Medicină, debutat în 2008, completat de programul de master în Nutriție clinică și comunitară, se încadrează în strategia universității de adaptare la cerințele actuale.

Programele de studiu iși asumă ca obiectiv principal formarea de specialiști de înaltă calificare necesari într-o varietate de compartimente din sectorul sănătății (spitale, stațiuni balneoclimaterice, centre de recuperare), sectorul alimentar și de cercetare în domeniul nutriției (instituțiilor de învățământ și centrelor de cercetare), etc.

Planul de învățământ propus are elemente comune cu cele ale programelor de studiu similare din țară si străinătate, mai ales din Europa (Italia, Anglia, Franța) și din SUA. Disciplinele studiate în cadrul acestui program de studiu sunt compatibile cu cele oferite pe plan european în domeniu, iar universitatea a colaborat si colaborează, cu perspective de extindere și aprofundare, cu facultățile de același profil din țară și străinătate.

Misiunea programelor de studii constă în formarea de specialiști în domeniul nutriției, dieteticii, comportamentului alimentar și siguranței alimentare, cu extinderi spre domeniul profilaxiei, terapiei dietetice și recuperării post-chirurgicale, în asigurarea calității alimentului și a promovării sănătății în rândul comunității. Nutriționistul/Dieteticianul joacă un rol important în menținerea stării de sănătate, a performanțelor fizice, în prevenirea și tratamentul diverselor afecțiuni, în educația comunitară, în dezvoltarea politicilor de sănătate publică, managementul serviciilor alimentare, expertiza de calitate a alimentului și informarea consumatorului.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină

Specializare: Nutriţie şi dietetică

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Admitere se desfășoară sub forma unui interviu și pe baza dosarului de canditat. Rezultatele se evaluează conform unui barem stabilit de directorul de program.

Tematica si bibliografia sunt propuse de conducătorul de masterat și sunt publicate cu 30 de zile înaintea concursului de admitere.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Nu Nu N/A Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Diagnosticul stării de nutriție
Biochimia metabolismului
Nutriția ciclului de viață
Biostatistică
Suplimente alimentare în practica nutrițională
Managementul resurselor și serviciilor alimentare
Tehnici de promovare a sănătății nutriționale
Nutriția și efortul fizic
Gastronomie și gastrotehnie aplicată
Interacțiuni aliment-medicament
Activitate comunitară în nutriție/ Practică de specialitate
Disciplină opțională
1)Psihoterapia comportamentului alimentar anormal
2)Nutriția și mediul înconjurător
3)Tehnici de biologie moleculară în siguranța alimentului
Anul 2
Terapie clinică dietetică(1)
Managementul obezității și malnutriției
Consiliere psiho-nutrițională aplicată
Deontologie profesională. Bioetică. Integritate academică
Terapie clinică dietetică(2)
Metodologia cercetării aplicării specific
Expertiza alimentului
Sănătate publică nutrițională
Cercetare aplicată și elaborarea lucrării de disertație
Disciplina opțională
1)Nutriția și imunitatea
2)Antreprenoriat și proiecte de afacere în domeniul nutriției
3)Nutrișie integrată
4)Nutriția și sănătatea reproducerii
5)Managementul DZ la adult

Facultatea de Medicină

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

"Bine aţi venit!  Vă invit într-o călătorie în care să descoperiţi modernitatea şi tradiţia unei facultăţi de prestigiu din ţară: Facultatea de Medicină din Tîrgu-Mureş.

Fiecare dintre noi căutăm direcţia şi sursa de la care să obţinem îndrumarea pentru calea pe care dorim să o parcurgem în viaţă, mai ales din punct de vedere profesional. Domeniul medical oferă profesii generoase, entuziaste, provocatoare, pe cât de solicitante pe atât de pline de viaţă; care ne aduc experienţe greu de egalat. Dacă există chemarea minţii şi a sufletului pentru aceasta, merită să o faceţi, merită să veniţi la Facultatea de Medicină din Tîrgu-Mureş pentru a descoperi toate faţetele acestei profesii responsabile, demne şi plină de satisfacţii.

Facultatea noastră este sinonimă cu excelenţa în educaţie, cercetare şi îngrijire medicală, alături de marea familie universitară din care facem parte şi care este un brand local, naţional şi internaţional.

Încă de la primii paşi dincolo de poartă veţi descoperi freamătul caracteristic unei instituţii de învăţământ dinamice, ofertante, cu aspecte multiculturale care îi dau culoare şi originalitate. Este o instituţie de învăţământ susţinută de experienţa şi renumele corpului didactic, un creuzet al viitoarelor nume de prestigiu din medicină care abia aşteaptă să se formeze şi să devină medici pasionaţi, mari cercetători sau educatori valoroşi. Suntem responsabili pentru toţi cei care vin să ne caute, fie că doresc să fie studenţii noştri, fie că doresc să colaborăm împreună, fie că avem ţeluri comune privind responsabilitatea socială şi sprijinul comunităţii.

Facultatea de Medicină include în laboratoarele, amfiteatrele şi clinicile sale un număr anual de peste 3.400 de studenţi, coordonaţi de 379 de cadre didactice titulare, asigurând condiţii optime de pregătire a viitorilor medici şi asistenţi din diverse domenii medicale.

Misiunea Facultății de Medicină este aceea de a promova educaţia şi performanţa academică în formarea de absolvenţi competitivi care să se poată integra pe piaţa muncii din sistemele de sănătate şi se realizează la nivel de licenţă, masterat şi doctorat. Dispunem de specializări de licenţă consacrate dar şi novatoare: Medicină, Asistenţă Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie şi Dietetică, Educaţie fizică şi sport. Oferim trei linii de predare: română, maghiară şi engleză, acoperind un spectru larg de valori culturale şi experienţe comunitare. Procesul educaţional de bază este completat de cele patru programe de Masterate, de formarea de specialişti în domeniul medical prin Rezidenţiat, de programe de educaţie medicală continuă bine susţinute prin cursuri postuniversitare şi şcoli de vară, respectiv o Şcoală Doctorală de renume.

Infrastructura şi amfiteatrele moderne, laboratoarele spaţioase, biblioteca complet informatizată şi cu ofertă bogată, facilităţile sportive de anvergură, alături de Centrul de simulare şi abilităţi practice cu dotare excepţională demonstrează dorinţa noastră de a vă oferi un spaţiu de educare şi aplicare practică de top.

Parteneriatele cu universităţi din străinătate, deschiderea către experienţa europeană, susţinute de transparenţa mediului nostru academic au făcut posibilă mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice la facultăţi de prestigiu din Europa şi au asigurat colaborări de valoare în domenii variate de specializare.

Toate acestea se completează reciproc şi sunt principalele motive pentru care vă deschidem uşa şi vă invităm să veniţi alături de noi."

Cuvântul Decanului - Conf.dr. Monica Tarcea

Cadre didactice: 342

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

Înaltă calitate a procesului educaţional din UMF Tîrgu Mureş se reflectă în numărul mare de absolvenţi care promovează examenul de rezidenţiat, clasându-se pe primele locuri. Corpul didactic al universităţii noastre este recunoscut pe plan naţional şi internaţional pentru activitatea sa remarcabilă în domeniul educaţional, introducerea mai multor proceduri medicale ca priorităţi şi realizările deosebite în cercetare, toate ducând la un nivel înalt al calităţii procesului educaţional, în concordanţă cu cele mai înalte standarde europene.

Facilităţile moderne de predare şi învăţare constau în: 

1. Infrastructură modernă - Facilităţi excelente de învăţare şi infrastructura de vârf a laboratoarelor, toate laboratoarele din preclinic fiind aflate într-o singură clădire. Centrul Integrat de Medicină dentară - recent construit, într-un ansamblu arhitectural modern

2. Cele mai bune condiţii pentru practica clinică - Universitatea noastră se află în imediata proximitate a celui mai mare spital General din România - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, situat la o distanţă de 100 m, având 1.250 paturi şi incluzând aproape toate specialităţile clinice într-o singură clădire

3. Cel mai avansat Centru de Simulare şi Abilităţi Practice din România

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație