Psihologie judiciară
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivul programului îl reprezintă studiul și analiza complexă a comportamentelor umane implicate în procesul judiciar. Complexitatea și diversitatea realității infracționale presupune o abordare cu caracter multidisciplinar: psihologic, sociologic, judiciar, medicolegal. Programul își propune să reliefeze principalele caracteristici și particularități ale fenomenului și comportamentului infracțional, identificând și evaluând factorii și mecanismele de bază care îl generează sau favorizează, atât la nivel social, cât și individual. Programul masteral este interdisciplinar şi focalizat extensiv pe latura aplicativă; cursurile sunt susţinute atât de cadre didactice universitare, cât şi de practicieni recunoscuți în domeniu, tocmai pentru a păstra un contact cât mai apropiat cu nevoile profesioniştilor din domeniile psihologiei judiciare.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Psihologie

Specializare: Psihologie

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 15

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 8.16

Ultima medie (taxă): 6.5

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere:

  • 20% media de licenţă
  • 80% susţinerea orală a unui proiect de cercetare aplicativă sau a unei fişe sintetice informative centrată pe temele vizate de programul masteral

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Nota de la interviu;

 2. Media de la bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 16/07/2018

Perioadă probe: de la 18/07/2018 până la 19/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 11/09/2018

Perioadă probe: de la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 17/09/2018 până la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Proiect de cercetare Da Nu 80% Da Proba orala 80% susţinerea orală a unui proiect de cercetare aplicativă sau a unei fişe sintetice informative centrată pe temele vizate de programul masteral

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Chitanța doveditoare de achitare a taxei de procesare
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Psihologie aplicată în domeniul judiciar
Metode de cercetare și analiza datelor în psihologia judiciară
Psihologie clinică judiciară
Științe cognitive aplicate în context judiciar
Opțional
Psihofiziologie aplicată
Psihologia familiei și cuplului: aplicații judiciare (Curs predat în limba engleză)
Particularități de dezvoltare: aplicații în context judiciar (Curs predat)
Opțional I
Opțional II
Practică 1
Anul 2
Tulburări de personalitate: evaluare și intervenție în context judiciar
Tehnici investigative: mărturisiri și depoziții
Vulnerabilitate și risc infracțional
Opțional I
Opțional II
Practică 2
Consiliere și psihoterapie aplicate în domeniul judiciar
Tehnici de comunicare și mediere a conflictelor
Tehnici investigative: analiza validității declarațiilor
Comportamente de risc și servicii de sănătate
Opțional
Proiect aplicativ

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea asigură pregatirea inițială și formarea continuă în domeniul Psihologiei și Știintelor Educației, atât pentru specialiștii din industrie și sănătate cât și pentru formatori și profesori care predau diferite discipline de studiu. În structura prezentă, Facultatea de Psihologie și Știinte ale Educației s-a înființat în anul 1997. Din 1963 până în 1997, Psihologia, Psihopedagogia Specială și Pedagogia, au funcționat ca secții în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie.

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației oferă programe de studii în limba română, engleză, maghiară și germană. Profesionalizarea pentru cariera didactică, urmărită prin ofertarea de programe academice de formare inițială a viitorilor profesori, formarea continuă a personalului didactic și perfecționarea acestuia este asigurată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație