Asistenţă socială
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Acest program îți oferă informații de ultimă oră cu privire la dezvoltarea profesională și o abordare pragmatică a rolului asistenței sociale în societatea contemporană. Programul de asistență socială necesită un nivel ridicat de dedicare vocațională de aceea, fii pregătit să parcurgi alături de cursurile academice, ore de practică de specialitate în instituţiile de profil din jurul oraşului Oradea. Astfel vei ajunge să cunoști rolul asistentului social şi vei avea ocazia să pui în aplicare cunoştinţele acumulate la clasă alături de asistenți sociali profesioniști. Această abordare îți va asigura competențele teoretice și practice necesare ocupării unui loc de muncă în domeniul serviciilor sociale.

Competenţe:

  • asistent social în organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale,
  • conducător de proiecte europene de dezvoltare comunitară
  • iniţiatorul unei organizaţii nonprofit

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Asistenţă socială

Specializare: Asistenţă socială

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (taxă): 40

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

PROBA DE EXAMEN:

Interviu motivațional și Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din România. (notare admis / respins).

CONDIȚII SPECIALE:

Candidatul trebuie să fie membru botezat al unei biserici aparținând unuia dintre cultele ce compun Alianța Evanghelică din România. În cazuri excepționale, Comisia de admitere, cu aprobarea Consiliului de administrație, va putea accepta și candidați nebotezați sau provenind de la alte culte.

TAXĂ DE ȘCOLARIZARE: 385 Euro / an

Și în acest an, înscrierea se va realiza exclusiv online, la acest link: http://www.emanuel.ro/inscriereadmitere/

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: de la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 25/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă probe: de la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 19/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 poze tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Dovada achitării taxei de înscriere
Foaia matricola
O scurtă autobiografie care să cuprindă aspectele motivaţionale şi evoluţia spirituală
Recomandare din partea pastorului și a comitetului bisericii în care să fie menţionată calitatea morală a tânărului, precum și data botezului.
Anul 1
Politici sociale
Introducere în psihologie
Introducere în sociologie
Psihologie socială
Informatică socială
Intervenția în criză
Limbă modernă I
Educație fizică
Metodologia cercetării în ştiinţele sociale
Politici sociale
Introducere în economie
Introducere în psihologie
Introducere în asistenţa socială
Introducere în sociologie
Deontologie profesională
Psihologie socială
Sistemul de asistenţă socială
Informatică socială
Prelucrarea statistică a datelor
Intervenția în criză
Limbă modernă II
Limbă modernă I
Educație fizică II
Educație fizică
Metodologia cercetării în ştiinţele sociale
Asistența socială aplicată și practică compactă de specialitate
Introducere în economie
Introducere în asistenţa socială
Deontologie profesională
Sistemul de asistenţă socială
Prelucrarea statistică a datelor
Limbă modernă II
Educație fizică II
Asistența socială aplicată și practică compactă de specialitate
Anul 2
Teorii şi metode de intervenție în asistenţă socială (persoană și familie)
Dezvoltare umană
Drept și legislație în asistența socială
Practică de specialitate I
Limba modernă III
Educaţie fizică III
Teorii şi metode de intervenție în asistenţă socială (grup și comunitate)
Servicii de protecție a copilului
Metode și tehnici de cercetare socială
Practică de specialitate II
Educaţie fizică IV
Anul 3
Asistenţa socială a familiei
Consiliere în asistenţa socială
Managementul şi evaluarea programelor de asistenţă socială
Asistenţa persoanelor cu boli cronice şi terminale
Asistența socială în Uniunea Europeană
Asistența socială a persoanelor vârstnice
Abuz și violență domestică. Servicii de suport
Tehnici de comunicare în asistenţa socială
Supervizare în asistența socială
Asistența socială aplicată și elaborarea lucrării de licență
Etică și integritate academică

Facultatea de Teologie

Universitatea "Emanuel" din Oradea

Oradea

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Cadre didactice: 4

Universitatea "Emanuel" din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Universitatea Emanuel din Oradea este o școală unică în Europa. Se deosebește de toate celelalte universități prin faptul că este singura universitate baptistă conservatoare acreditată din Europa; este dedicată dezvoltării echilibrate a studenților în domeniul spiritual și academic, cu un accent special pe formarea caracterului; promovează o viață autentică prin integrarea tuturor domeniilor de studiu în concepția creștină despre lume și viață.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație