Muzică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Numai cei care aici pe pământ şi-au sfinţit darul de a cânta şi şi-au pus viaţa la dispoziţia lui Dumnezeu vor continua să cânte şi în veşnicie. Talentul tău poate fi folosit în multe domenii; la Universitatea Emanuel talentul tău va fi cultivat într-un mod special pentru a-l pune la dispoziţia lui Dumnezeu. Profesori şi colegi de excepţie te aşteaptă să te alături generaţiei care a obţinut locul II la Festivalul Internaţional «Tinereţe şi Muzică» organizat de Naţiunile Unite la Centrul Internaţional de la Viena în 2004, şi de singura formaţiune corală din România care a concertat alături de Orchestra Simfonică «Dmitri Sostakovici» din St. Petersburg în aprilie 2005 – Oratoriul Matthäus Passion de J. S. Bach, dar și la Roma în mai 2007.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Muzică

Specializare: Pedagogie muzicală

Locuri disponibile (total): 20

Locuri disponibile (taxă): 20

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

PROBA DE EXAMEN:

1. Interviu motivațional și Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din România. (notare admis / respins)

2. Verificarea aptitudinilor muzicale (oral)

2.1 Proba de aptitudini vocale

2.2 Verificarea calităților muzicale generale și un solfegiu unic, pentru toți candidații (evaluare prin note de la 1 la 10)

3. Candidații care doresc să se înscrie la disciplina facultativă instrument / canto sunt rugați să pregătească o lucrare din literatura muzicală universală, care să le reflecte nivelul tehnic și interpretativ. (nu se acordă calificative)

CONDIȚII SPECIALE:

Candidatul trebuie să fie membru botezat al unei biserici aparținând unuia dintre cultele ce compun Alianța Evanghelică din România. În cazuri excepționale, Comisia de admitere, cu aprobarea Consiliului de administrație, va putea accepta și candidați nebotezați sau provenind de la alte culte.

TAXĂ DE ȘCOLARIZARE: 385 Euro / an + 100 Euro instrument / canto (facultativ)

Și în acest an, înscrierea se va realiza exclusiv online, la acest link: http://www.emanuel.ro/inscriereadmitere/

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala Interviu motivațional și Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din România. (notare admis / respins)
Specialitate Da Nu N/A Da Proba orala Verificarea aptitudinilor muzicale (oral)

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 poze tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Dovada achitării taxei de înscriere
Foaia matricola
O scurtă autobiografie care să cuprindă aspectele motivaţionale şi evoluţia spirituală
Recomandare din partea pastorului și a comitetului bisericii în care să fie menţionată calitatea morală a tânărului, precum și data botezului.
Anul 1
Teorie, Solfegiu, Dictat
Armonie
Psihologia educației
Istoria muzicii
Sisteme de educare a auzului muzical
Dirijat cor
Pedagogie
Canto coral
Ansamblu coral
Discipline opționale (Pian general, Educație fizică, Limbă străină, Instrument canto clasic / muzică ușoară / popular, Muzica psaltică) Discipline facultative (Ansamblu folcloric / Ansamblu de muzică ușoară)
Anul 2
Teorie, Solfegiu, Dictat
Armonie
Polifonie - Contrapunct
Forme și analize muzicale
Istoria muzicii
Sisteme de educație a auzului muzical
Dirijat cor
Pedagogie
Discipline opționale (Pian general, Educație fizică, Limbă străină, Instrument canto clasic / muzică ușoară / popular, Istoria Jazzului)
Discipline facultative (Ansamblu folcloric / Ansamblu de muzică ușoară)
Anul 3
Teorie, Solfegiu, Dictat
Armonie
Polifonie - Contrapunct
Forme și analize muzicale
Istoria muzicii
Sisteme de educație a auzului muzical
Dirijat cor
Pedagogie
Teoria instrumentelor și orchestrație
Citire de partituri - individual
Pregătirea lucrării de licență
Sisteme de educație muzicală
Estetică muzicală
Discipline opționale (Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi, Limbă străină, Management muzical, Instrument canto clasic / muzică ușoară / popular)
Discipline facultative (Aranjamente instrumentale folclorice / de muzică ușoară, Ansamblu folcloric / de muzică ușoară)

Facultatea de Teologie

Universitatea "Emanuel" din Oradea

Oradea

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Cadre didactice: 4

Universitatea "Emanuel" din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Universitatea Emanuel din Oradea este o școală unică în Europa. Se deosebește de toate celelalte universități prin faptul că este singura universitate baptistă conservatoare acreditată din Europa; este dedicată dezvoltării echilibrate a studenților în domeniul spiritual și academic, cu un accent special pe formarea caracterului; promovează o viață autentică prin integrarea tuturor domeniilor de studiu în concepția creștină despre lume și viață.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație