Teologie baptistă pastorală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de licenţă în Teologie Baptistă Pastorală este oferit tinerilor care au auzit chemarea Domnului la lucrare şi care sunt gata să plătească preţul uceniciei lor pentru a putea uceniciza apoi pe alţii în Biserica Domnului.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie pastorală

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (taxă): 40

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

PROBA DE EXAMEN:

Interviu motivațional și Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din România. (notare admis / respins)

CONDIȚII SPECIALE:

Candidatul trebuie să fie membru botezat al unei biserici aparținând unuia dintre cultele ce compun Alianța Evanghelică din România și se recomandă să aibă cel puțin 2 ani de la data botezului.

TAXĂ DE ȘCOLARIZARE: 385 Euro / an

Și în acest an, înscrierea se va realiza exclusiv online, la acest link: http://www.emanuel.ro/inscriereadmitere/

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: de la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 25/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă probe: de la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 19/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 poze tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Dovada achitării taxei de înscriere
Foaia matricola
O scurtă autobiografie care să cuprindă aspectele motivaţionale şi evoluţia spirituală
Recomandare din partea pastorului și a comitetului bisericii în care să fie menţionată calitatea morală a tânărului, precum și data botezului.
Anul 1
Studiul doctrinei despre Dumnezeu și revelație
Spiritualitate și viață creștină
Spiritualitate și viață creștină
Introducere în VT
Introducere în NT
Introducere în VT
Evanghelizare si misiune
Doctrina despre Cristos și Duhul Sfânt
Homiletică
Studiu biblic și hermeneutică biblică
Studiu biblic și hermeneutică biblică
Anul 2
Introducere in NT și VT
Studiul doctrinei despre Biserică și escaton
Studiul doctrinei despre Biserică și escaton
Doctrina despre Cristos și Duhul Sfânt
Studiul doctrinei despre om și mântuire
Etică
Istoria Baptiștilor

Facultatea de Teologie

Universitatea "Emanuel" din Oradea

Oradea

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Cadre didactice: 4

Universitatea "Emanuel" din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Universitatea Emanuel din Oradea este o școală unică în Europa. Se deosebește de toate celelalte universități prin faptul că este singura universitate baptistă conservatoare acreditată din Europa; este dedicată dezvoltării echilibrate a studenților în domeniul spiritual și academic, cu un accent special pe formarea caracterului; promovează o viață autentică prin integrarea tuturor domeniilor de studiu în concepția creștină despre lume și viață.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație