Drept (IFR)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Una dintre meseriile pe care le visezi din copilărie este aceea de a deveni avocat. Te pasionează astfel să faci legea, să intervii în diverse cazuri de nedreptate, să pui sub acuzație răufăcătorii și să aperi persoanele neîndreptățite. Există un loc care te ajută să îți îndeplinești visul și acela este reprezentat de sălile, laboratoarele, profesorii și cursurile Facultății de Drept. Dacă te întrebi ce vei studia noi îți spunem că dreptul își va dezvălui toate secretele în fața ta. Vei învăța limba dreptului, latina, iar de aici treaseu va continua cu studierea Dreptului Roman, a Dreptului Civil și Penal fără însă a ocoli Dreptul European, Constituțional și Instituțional. Pentru că dreptul acoperă toate domeniile vieții sociale vei descoperi comorile Dreptului Administrativ și Financiar, Dreptului Bancar și Comercial, Dreptului Securității sociale și Proprietății Intelectuale. Iar pentru că știm că vrei să prinzi răufăcătorii, în laboratoarele facultății poți studia Criminologia și Medicina Legale, aici poți învăța cum să iei amprente și cum să diferențiezi adevărul de fals utilizând detectorul de minciuni. Îmbrăcat la patru ace sau în robă, la finalul celor patru ani de studiu poți deveni magistrat, procuror sau judecător, notar, avocat, juristconsult, diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, consultant de afaceri în cadrul Camerelor de Comerț, specialist în relații comerciale interne sau internaționale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IFR - cu frecvență redusă

Domeniu: Științe Juridice

Domeniu de licență/master: Drept

Specializare: Drept

Locuri disponibile (total): 125

Locuri disponibile (taxă): 125

Ultima medie (taxă): 7.63

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Condiţiile de admitere

Media de admitere:
– 50% – Test la Limba Română;
– 50% – Media examenului de bacalaureat.

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. nota obţinută la test;
2. media anilor de studii;
3. dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

  • Premiile I şi II la Olimpiadele Naţionale de Istorie, Filosofie sau Limba română

Beneficiază de cazare în regim ocazional, în perioada înscrierilor la concursurile de admitere, la tariful de 15 lei/loc/zi în căminul C13 şi 25 lei/loc/zi în căminul C3, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, absolvenţii cu studii de licenţă sau master şi însoţitorii acestora (în limita locurilor disponibile), care fac menţiunea că solicită cazare «în vederea înscrierii la concursul de admitere licenţă/master/şcoală doctorală la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi».

Taxa de înscriere : 300 Lei (250 lei pentru înscriere DOSAR online, http://inscriere.uaic.ro)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă probe: 23/07/2018

Perioadă rezultate: 25/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă rezultate: 13/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Limba romana Da Nu 50% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Teoria general a dreptului
Drept european general
Drept civil. Partea generala
Competente T.I.C.
Limba straina I (engleza juridica, franceza juridica sau germana juridica)
Sisteme judiciare contemporare (disciplina optionala)
Drept civil. Persoanele
Drept roman
Istoria dreptului romanesc
Drept comunitar institutional
Limba straina II (engleza juridica, franceza juridica sau germana juridica)
Sociologie juridica (disciplina optionala)
Economie (disciplina optionala)
Latina juridica I (disciplina optionala)
Tehnica legislativa (disciplina optionala)
Latina juridica II (disciplina optionala)
Retorica (disciplina optionala)
Logica juridica (disciplina optionala)
Anul 2
Drept penal, Partea generala I
Drept civil. Drepturi reale.
Drept administrativ si stiinta administratiei I
Drept international public
Limba straina I (engleza juridica, franceza juridica sau germana juridica)
Drept penal, Partea generala II
Drept civil. Teoria generala a obligatiilor
Drept administrativ si stiinta administratiei II
Drept financiar
Limba straina II (engleza juridica, franceza juridica sau germana juridica)
Uzante si tehnici diplomatice (disciplina optionala)
Drept comunitar general (disciplina optionala)
Istoria constructiei europene (disciplina optionala)
Latina juridica I (disciplina optionala)
Drept diplomatic si consular
Filosofia dreptului (disciplina optionala)
Criminologie (disciplina optionala)
Etica si deontologie judiciara (disciplina optionala)
Drept bancar (disciplina optionala)
Latina juridica II (disciplina optionala)
Anul 3
Drept penal. Partea speciala I
Drept civil. Contracte
Drept procesual penal. Partea generala
Drept penal. Partea speciala II
Dreptul proprietatii intelectuale
Drept civil. Succesiuni
Drept procesual penal. Partea speciala
Dreptul familiei
Practica de specialitate
Dreptul securitatii sociale (disciplina optionala)
Politici comunitare (disciplina optionala)
Drept executional penal (disciplina optionala)
Managementul sistemului judiciar (disciplina optionala)
Introducere in informatica (disciplina optionala)
Drept parlamentar (disciplina optionala)
Comunicare si relatii publice (disciplina optionala)
Dreptul mediului (disciplina optionala)
Introducere in dreptul privat comparat (disciplina optionala)
Teoria relatiilor internationale (disciplina optionala)
Anul 4
Drept comercial
Drept international privat
Practica de specialitate
Drept procesual civil I
Dreptul comertului international
Drept procesual civil I
Dreptul muncii
Criminalistica
Psihologie judiciara (disciplina optionala)
Medicina legala (disciplina optionala)
Organizarea sistemului judiciar (organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public si activitatii executorilor) (disciplina optionala)
Protectia juridica a drepturilor omului (disciplina optionala)
Conventia europeana a drepturilor omului (disciplina optionala)
Dreptul concurentei (disciplina optionala)
Informatica juridica (disciplina optionala)
Drept funciar si publicitate imobiliara (disciplina optionala)
Jurisprudenta CEDO (disciplina optionala)
Executarea silita (disciplina optionala)

Descriere

Facultatea de Drept, prima facultate juridică moldoveană – a cărei continuatoare directă este actuala facultate de profil din cadrul Universităţii ieşene – îşi începea existenţa la 3 iunie 1830 când, cu o solemnitate deosebită, se inaugura deschiderea primului curs de legi în limba română de către jurisconsultul statului, Christian Flechtenmacher. În 1860, Facultatea de Drept era singura care funcţiona cu toţi cei trei ani de studiu, având, totodată, şi cel mai mare număr de profesori.

Facultatea de Drept din Iaşi şi-a justificat existenţa şi prin interesul de a forma şi dezvolta o noua conştiinţă juridică corespunzătoare ideii adaptării populaţiei la relaţiile sociale aflate în plină dezvoltare. Revoluţia din decembrie 1989 a dus la mutaţii profunde în activitatea facultăţii care, eliberată de presiunea factorilor politici, s-a integrat în mod activ în cadrul procesului democratic de realizare a statului de drept prin modalităţi specifice învăţământului. Înlocuirea vechii legislaţii cu noi reglementări juridice corespunzătoare noilor realităţi sociale, economice si politice se reflecta pe toate planurile în cadrul activităţii facultăţii.

Sarcinile cadrelor didactice sunt complexe, fiind legate de adaptarea şi perfecţionarea procesului didactic în raport cu noile fenomene social-economice reflectate în reglementările juridice în vigoare sau în curs de promulgare. Biblioteca de Drept se află în corpul A al Universităţii, etajul II, B-dul Carol I, nr. 11, 700505, Iaşi, E-mail: bib.law@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1159.

Studenți înmatriculați licență: 1.332

Studenți înmatriculați master: 401

Cadre didactice: 70

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 24

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație