Consiliere pastorală
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii are următoarele obiective, şi oferă următoarele abilităţi şi calificări:

Competenţe în consilierea spirituală a persoanelor confruntate cu situaţii de criză. Abilităţi necesare angajării în activitatea pastorală, la nivel parohial, cu diferitele categorii de vârstă. Predarea religiei romano-catolice în învăţământul liceal (pentru licenţiaţii în teologie, care au absolvit modulul pedagogic). Abilităţi pentru cercetarea teologică (inclusiv în cadrul doctoratului) în cazul licenţiaţilor în teologie.

Consilier spiritual în parohii şi instituţii ale Bisericii (scoli, instituţii pentru ocrotirea copiilor şi vârstnicilor). Profesor de religie (inclusiv în învăţământul liceal). Conducător de organizaţii si instituţii sociale şi de caritate ale Bisericii.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie asistenţă socială

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 35

Ultima medie (buget): 8.75

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Criterii de selecție pentru toate specializările

  • Prezentare unui plan de cercetare (subiect liber ales de 3-5 pagini) - 50% 
  • Media examenului de licență – 50%
  • Prezentare se susține în momentul înscrierii

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă rezultate: de la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 18/09/2018

Perioadă probe: de la 10/09/2018 până la 18/09/2018

Perioadă rezultate: de la 18/09/2018 până la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Prezentare Nu Da 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Cerere de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Conducerea spirituală: teorie și practică
Bioetică (1)
Consiliere și intervenție în criză
Teologie ecumenică
Curs opțional 1
Practica de specialitate
Sacramentele și liturghia în consilierea pastorală
Bioetică (2)
Consiliere pastorală. Relația de consiliere
Psihologie socială și conducerea de grup
Curs opțional 2
Anul 2
Teologie biblică (în limba engleză)
Logoterapie și analiză existențială (în limba germană)
Efectele sociale ale Statusului Romano-Catolic
Metodologia cercetării și integritatea academică
Curs opțional 3
Identitatea creștină
Probleme speciale ale consilierii pastorale
Psihopatologie
Aspecte psihologice ale fenomenului religios
Etică profesională în consilierea pastorală

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai îşi propune să formeze intelectuali cu o înaltă pregătire teologică şi ţinută morală corespunzătoare, capabili să răspundă întrebărilor existenţiale ale omului modern. Absolvenţii acestei facultăţi, ca profesori de religie şi/sau ai altor discipline, desfăşurându-şi activitatea în instituţii ale bisericii sau civile, vor participa la promovarea valorilor creştine în societatea de astăzi şi la înnoirea comunităţilor locale. Studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică dobândesc o dublă specializare: teologie şi istorie sau litere. În cadrul specializării litere pot opta pentru limba şi literatura maghiară, engleză, germană sau franceză. Facultatea pregăteşte astfel profesori care vor preda religie şi istorie sau litere, în învăţământul preuniversitar.

Studenți înmatriculați licență: 148

Studenți înmatriculați master: 48

Cadre didactice: 10

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație