Comunicare şi relaţii publice
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Prin acest program Universitatea Danubius îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti , cercetători şi lideri în domeniul comunicării, din zona de Est şi Sud - Est a ţării, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe ale comunicării

Specializare: Comunicare şi relaţii publice

Locuri disponibile (total): 125

Locuri disponibile (buget): 50

Locuri disponibile (taxă): 75

Taxă anuală de studii: 3.800 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 03/08/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 26/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în științele comunicării
Introducere în sistemul mass-media
Multimedia
Elaborarea unui produs de relații publice cu ajutorul calculatorului
Limba engleză în comunicare și relații publice
Gândire critică
Securitatea comunicării și a informației
Etică
Redactare academică în științele comunicării
Comunicarea de criză
Introducere în relații publice
Limba spaniolă în comunicare și relații publice
Limba italiană în comunicare și relații publice
Limba franceză în comunicare și relații publice
Anul 2
Analiza discursului publicitar
Relații publice sectoriale
Discurs mediatic în limba engleză
Practica de specialitate
Tehnici de redactare
Metode de cercetare în științele sociale
Discurs mediatic în limba spaniolă
Discurs mediatic în limba italiană
Discurs mediatic în limba franceză
Legislație în domeniul comunicării
Practica de specialitate II
Comunicare și responsabilitate socială corporatistă
Relații publice și antreprenoriat
Comunicarea cu presa
Gestionarea crizelor de imagine
Comunicare internă
Psihologie organizațională
Anul 3
Semiotică
Deontologie profesională
Organizarea de evenimente
Redactarea materialelor de relații publice
Arta argumentării și dezbaterii publice
Sociologia opiniei publice
Relații publice și comunicare în afaceri
Relaţii publice în ONG-uri
Managementul relațiilor publice
Managementul proiectelor europene
Imaginea publică a liderilor și a instituțiilor
Comunicare și imagologie
Comunicare și relații publice în organizații politice
Comunicare și relații publice în organizații sindicale
Comunicare interpersonală și conflict
Comunicare nonverbală
Instituția purtătorului de cuvânt
Relații publice în administrația publică

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaționale

Universitatea "Danubius" din Galaţi

Galati

Descriere

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale este o ofertă tentantă şi cu maximă deschidere spre viitor. În momentul în care optezi pentru oferta noastră, şansele tale de a lucra într-un domeniu de vârf al spaţiului public se maximizează. Opţiunea ta poate fi pentru unul din cele trei programe de licenţă: Comunicare şi Relaţii Publice Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Asistenţă Managerială şi Secretariat sau pentru programul de masterat Afaceri şi Economie Internaţională Cei care finalizează programul de licenţă acreditat Comunicare şi Relaţii Publice pot să desfăşoare profesii precum: specialist în relaţii publice, mediator, purtător de cuvânt, brand manager, organizator protocol, organizator de târguri şi expoziţii, formator, organizator/consultant formare, evaluator de competenţe profesionale, consultant comunicare politică, specialist în relaţii publice online, specialist în comunicare cu presa.

Universitatea "Danubius" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea ”Danubius” din Galati este o universitate europeana moderna, dinamica, de tip antreprenorial, perfect adaptata societatii contemporane. Cadrele didactice care alcatuiesc corpul profesoral al Universitatii "Danubius" din Galati provin din elita centrelor universitare Iasi, Bucuresti si Galati, si sunt in totalitate doctori sau doctoranzi.

Facultatile universitatii asigura, ca facilitati, cursuri ale titularilor de discipline, servicii de biblioteca cu aproximativ 43000 de volume si peste 2000 de periodice, laboratoare de informatica, clinica juridica si economie, criminalistica, precum si conectare non stop la Internet, care poate fi accesat de toti studentii si cadrele didactice.

Conexiunile academice si de cercetare stiintifica ale Universitatii ”Danubius” acopera America de Nord, Europa și Asia si cunosc un trend continuu ascendent.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 1.000

Programe similare

Lista de comparație