Finanţe publice şi politici fiscale naţionale şi comunitare
Program de master

Misiune

Cursurile programului de master au ca scop aprofundarea mecanismelor specifice derulării proceselor fiscal-bugetare, atât din punct de vedere al elaborării strategiilor, programelor şi proiectelor din domeniile colectării resurselor autorităţilor publice centrale şi locale, cât şi în ceea ce priveşte implementarea prevederilor cuprinse în programele conjuncturale şi structurale de dezvoltare a sectoarelor public şi privat. Astfel, programul de master îşi propune să faciliteze viitorilor specialişti exercitarea de funcţii publice şi private în instituţiile administraţiilor publice centrale şi locale ale ţării, în organisme internaţionale şi/sau ale Uniunii Europene, în instituţii financiar-bancare interne şi internaţionale, societăţi ale pieţei de capital, instituţii publice şi private implicate în gestionarea şi finanţarea serviciilor publice, unităţi de consultanţă, cercetare şi învăţământ, în conformitate cu politicile comunitare şi cu situaţia conjuncturală şi perspectivele de dezvoltare ale României.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Finanţe

Specializare: Finanţe şi bănci

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 2.800 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 18/07/2016 până la 19/09/2016

Perioadă probe: de la 19/09/2016

Perioadă rezultate: de la 19/09/2016

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 26/09/2016 până la 30/09/2016

Perioadă probe:de la 30/09/2016

Perioadă rezultate: de la 30/09/2016

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Absolvenţii facultăţii vor putea lucra ca economişti în instituţii financiar-bancare sau de asigurări, companii private naţionale sau internaţionale, intermediere şi consultanta pe piaţa de capital, societăţi de servicii comerciale sau de turism sau îşi vor putea organiza şi dezvolta firme proprii de afaceri, de consultanţă financiară, de contabilitate şi expertiză financiar-contabilă, de intermediere de valori mobiliare, de intermediere pe piaţa asigurărilor, de servicii de marketing, de turism, etc.

Cadre didactice: 28

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Înfiinţată în 1990 ca institutie de învăţământ superior particulară, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti a fost acreditată prin Legea nr. 241 din 23 aprilie 2002.

Începand cu anul universitar 1999-2000 a fost dat in functiune noul sediu al universitatii din Bulevardul Vacaresti (statia de metrou Timpuri Noi); conceput ca un campus universitar de standard occidental.

Universitatea are in structura sa trei facultati: Facultatea de Drept, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative.

Universitatea respecta valorile democratiei si ale statului de drept si actioneaza pentru promovarea lor in societatea romaneasca. Este apolitica si nu permite orientarea procesului de invatamant catre nici una din doctrinele si practicile ideologice.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 442

Programe similare

 • Finanţe şi Bănci (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Finanţe - Asigurări

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Bănci şi pieţe financiare

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Finanţe şi managementul riscului

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Finanțe și bănci

  Facultatea de Ştiinţe Economice/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Lista de comparație