Asistenţă socială
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea de licenţă Asistenţă socială este o specializarea acreditată, examenul de licenţă fiind organizat de către universitate.Pregătirea durează 3 ani (6 semestre, nivel BA), după licenţă studenţii îşi pot continua studiile la nivel postgradual la unul din programele de masterat din cadrul universităţii (inclusiv un program MA bazat pe specializarea de licenţă Asistenţă socială).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Asistenţă socială

Specializare: Asistenţă socială

Taxă anuală de studii: 1.350 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 19/09/2019 până la 20/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în sociologie
Introducere în psihologie
Metodologia cercetării în științele sociale
Dezvoltare umană
Drept și legislație în asistență socială
Teorii şi metode de intervenție în asistenţă socială I
Informatică aplicată în ştiinţele socioumane Practică de specialitate I
Laborator de asistență socială
Limbi moderne
Ed. fizică
Politici sociale - Introducere
Drepturile omului și stategii de antidiscriminare
Teorii şi metode de intervenție în asistenţă socială II
Asistența socială în sistemul de probațiune
Informatică aplicată şi statistică socială
Relaţii interetnice
Tehnici de comunicare în asistenţă socială
Practică de specialitate II
Laborator de asistență socială
Limbi moderne II
Ed. fizică
Anul 2
Politici sociale II.- Politica ocupării forţei de muncă
Teorii şi metode de intervenție asistenţă socială III
Consiliere în asistenţă socială
Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială
Practică de specialitate III
Laborator de asistență socială
Psihologie socială aplicată
Limbi moderne III
Ed. Fizică Politici sociale III.- Asigurări de sănătate şi şomaj
Teorii şi metode de intervenție asistenţă socială IV
Asistenţa socială a familiei şi a copilului
Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi I. - Politici de incluziune socială
Servicii de protecție a copilului
Practică de specialitate IV
Laborator de asistență socială
Limbi moderne IV
Ed. Fizică
Anul 3
Fundamentele cercetarii stiintifice
Politici Sociale IV- Politici de locuire
Managementul şi evaluarea programelor de asistenţă socială
Dezvoltare comunitară
Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi II.- Politici pentru persoane cu dizabilităţi
Laborator de asistență socială
Analiză computerizată a datelor Deontologie profesională
Managementul de caz
Asitenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi III. - Limbajul mimico-gestual
Parteneriat public - privat - ONG în asistenţă socială
Pedagogie socială
Laborator de asistență socială
Practica pentru elaborarea lucrarii de licenta
Redactarea academică în ştiinţe socialel

Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Oradea

Descriere

Cel mai important obiectiv pe care şi-l propune Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane este de a asigura absolvenţilor săi o instruire superioară, atât în domeniul clasic al ştiinţelor umaniste, cât şi în cel modern al ştiinţelor sociale. Datoria noastră este aceea de a încuraja prin intermediul programelor de studiu atât adâncirea identităţii naţionale, cât şi cunoaşterea unor culturi străine, astfel încât prin asimilarea cunoştinţelor, studenţii noştri să devină intelectuali toleranţi, deschişi şi cu o gândire critică.

Studenți înmatriculați licență: 87

Studenți înmatriculați master: 32

Cadre didactice: 55

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 2

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Universitatea Creştină Partium a devenit o instituţie de referinţă în cadrul învăţământului particular de limbă maghiară şi în contextul învăţământului superior din Ardeal.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație