Limba şi literatura germană
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În decursul anilor de studiu, studenţii fac cunostinţă cu domeniile de bază ale germanisticii, cum ar fi probleme de lingvistică, de literatură germană, de literatura minorităţii germane din România, fiind orientaţi concomitent şi în chestiuni legate de Uniunea Europeană. Pe lângă predarea materiilor de specialitate se urmăreşte şi îmbogăţirea cunoştinţelor practice de limbă. În cadrul studiului germanisticii studenţii au posibilitatea de a învăţa şi o altă limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză).

După studiul de bază ce durează două semestre oferim studenţilor posibilitatea alegerii mai multor specializări in concordanţă cu cerinţele actuale. Începând cu semestrul al treilea, studenţii pot opta pentru un pachet de materii din domeniul literaturii, culturii si ştiinţelor comunicării şi un altul din domeniul lingvisticii aplicate (teoria si practica traducerii, limbaje specializate etc.), urmărîndu-se aprofundarea cunoştinţelor pentru viitoarea profesie de traducători şi translatori. În acest stadiu apare oportunitatea asimilării metodelor de muncă ştiinţifică independentă si creatoare. Un exemplu ar fi încurajarea activităţii cercurilor stiinţifice studenţeşti.

După absolvirea facultăţii, studentul poate primi o diplomă cu calificarede filolog şi profesor de limbă şi literatură germană. Absolvenţilor le stă la dispoziţie o paletă largă de profesii în care se cere o diploma de profil filologic: profesori, traducători, translatori, ziarişti, redactori, experţi culturali UE etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 23

Locuri disponibile (buget): 2

Locuri disponibile (taxă): 21

Taxă anuală de studii: 1.350 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 19/09/2019 până la 20/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în cercetarea filologică. Practică de specialitate
Literatură germană: biografie, istorie, ficțiune
Comunicare scrisă și orală
Traduceri gramaticale
Educație fizică
Lingvistică generală
Teoria literaturii. Practică de specialitate
Limba germană contemporană. Morfologia si Verbul
Literatura germană: biografie, istorie, ficțiune în Epos și Minnesang
Istoria culturii și civilizației germane
Anul 2
Literatură universală și comparată. Antichitate și Evul Mediu
Limba germană contemporană. Morfologia. Verbul
Literatura germană: Concepte ale vieții private și sociale
Traduceri. Texte uzuale
Literatură universală și comparată. Renașterea, sec XVII/XVIII
Limba germană contemporană. Morfologia. Declinarea
Literatura germană între etic, politic și estetic. Sec. XVIII și XIX
Traduceri. Texte jurnalistice
Discipline opționale (Pachetul 1/2)
LRC. Morfologia (germană-română)
Tehnici de comunicare orală. Limba Română (germană-română)
Literatură română - Proza interbelică (germană-română)
Limba modernă, a II-a limbă străină (germană-română)
Anul 3
Literatură universală și comparată. Sec XIX Estetică
Limbă germană contemporană. Sintaxa propoziției și a frazei
Literatura germană. TRdiției și avangardă în sec. XX - Lirica și Proza
Literatura austriacă
Naratologie
Limba germană contemporană. Gramatica textului și pragmatica
Literatura germană: studii culturale și de gen - Dramă
Lexicologie aplicată
Discipline opționale (Pachetul 1/2)
LRC. Sintaxa (germană-română)
Literatura română - Literatura postbelică (germană-română)
Istorie și critică literară românească (germană-română)

Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Oradea

Descriere

Cel mai important obiectiv pe care şi-l propune Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane este de a asigura absolvenţilor săi o instruire superioară, atât în domeniul clasic al ştiinţelor umaniste, cât şi în cel modern al ştiinţelor sociale. Datoria noastră este aceea de a încuraja prin intermediul programelor de studiu atât adâncirea identităţii naţionale, cât şi cunoaşterea unor culturi străine, astfel încât prin asimilarea cunoştinţelor, studenţii noştri să devină intelectuali toleranţi, deschişi şi cu o gândire critică.

Studenți înmatriculați licență: 87

Studenți înmatriculați master: 32

Cadre didactice: 55

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 2

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Universitatea Creştină Partium a devenit o instituţie de referinţă în cadrul învăţământului particular de limbă maghiară şi în contextul învăţământului superior din Ardeal.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație