Limba şi literatura engleză
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Catedra de Limba şi Literatura Engleză te invită să studiezi în cadrul specializării de limba şi literatura engleză: gramatica limbii engleze istoria literaturii britanice, americane, irlandeze, canadiene studii culturale britanice, americane, irlandeze, canadiene film şi teatru traductologie şi interpretariat

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 31

Locuri disponibile (buget): 6

Locuri disponibile (taxă): 25

Taxă anuală de studii: 1.350 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Nota de admitere constă în: media generală la bacalaureat (100%).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 19/09/2019 până la 20/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Literatura română (literatură veche premodernă)
Comunicare orală engleză
Etnologie și folclor
Limba engleză contemporană (lexicologie)
Limba latină
Educație fizică
Limba română contemporană (lexicologie)
Lingvistică generală
Psihologia educației
Literatura engleză (literatură veche, Romantism)
Anul 2
Limba engleză contemporană (morfologie)
Teoria evaluării și metodologia instruirii
Istoria limbii engleze
Literatura americană
Poetici romantice
Educație fizică
Literatura contemporană - modernitate, avangardă, postmodernitate
Anul 3
Stilistică
Managementul clasei
Disciplină opțională 1
Disciplină opțională 2
Teoria receptării. Arte poetice și concepte
Introducere în lingvistica romanică
Literatura americană
Practică pedagogică
Didactica limbii engleze

Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Oradea

Descriere

Cel mai important obiectiv pe care şi-l propune Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane este de a asigura absolvenţilor săi o instruire superioară, atât în domeniul clasic al ştiinţelor umaniste, cât şi în cel modern al ştiinţelor sociale. Datoria noastră este aceea de a încuraja prin intermediul programelor de studiu atât adâncirea identităţii naţionale, cât şi cunoaşterea unor culturi străine, astfel încât prin asimilarea cunoştinţelor, studenţii noştri să devină intelectuali toleranţi, deschişi şi cu o gândire critică.

Studenți înmatriculați licență: 87

Studenți înmatriculați master: 32

Cadre didactice: 55

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 2

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Universitatea Creştină Partium a devenit o instituţie de referinţă în cadrul învăţământului particular de limbă maghiară şi în contextul învăţământului superior din Ardeal.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație