Inginerie şi management naval şi portuar
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea fundamentală a programului de studii Inginerie și Management Naval și Portuar este de a forma specialiști în domeniul transporturilor navale și al activității de administrare și exploatare a resurselor portuale. Prin formarea de competențe generale, specifice și atitudinale în concordanță cu principiile manageriale și antreprenoriale fundamentale din sectorul naval și portuar, absolvenții au garanția inițierii într-o carieră de succes.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie şi management naval şi portuar

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 70

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

PENTRU LOCURILE CU TAXĂ

Concurs de dosare, media de admitere fiind nota obţinută la examenul de Bacalaureat La medii egale candidaţii clasaţi pe ultimul loc vor fi departajaţi după următoarele criterii:

1- tipul modulului de Matematică urmat în liceu, cu prioritatea M_mate-info, M_șt-nat, M_tehnologic,

2-nota la Matematică obţinută la examenul de Bacalaureat.

PENTRU OBTINEREA UNEI BURSE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Proba de concurs:

- Test grilă la Matematică - proba se ia în considerare dacă este promovată cu cel puţin nota 5,00. Ponderea: 100% nota la Matematică.

La medii egale candidaţii clasaţi pe ultimul loc vor fi departajaţi după următoarele criterii succesive:

1 - media obţinută la examenul de Bacalaureat.

2 - nota la Matematică obţinută la examenul de Bacalaureat,

3 - nota obţinută la Limba Română - proba scrisă la Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 30/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Matematica Da Nu 100% Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Algebră, geometrie analitică și diferențială I, II
Analiză matematică I, II
Bazele economiei
Bazele managementului
Educație fizică I, II
Fizică I, II
Geometrie descriptivă
Informatică aplicată I, II
Limba engleză I, II
Limba straină II
Studiul materialelor
Tehnologia materialelor
Bazele managementului
Chimie
Desen tehnic și infografică
Anul 2
Desen tehnic și infografică
Educație fizică III, IV
Legislație comercială
Legislație economică
Limba engleză III, IV
Limba straină 2 I, II
Marketing
Matematici speciale
Mecanică
Termotehnică
Drept fiscal şi legislaţie vamală
Mecanica fluidelor
Mecanisme și organe de mașini
Organizarea transporturilor navale și a sistemului portuar
Practică
Psihologia organizației
Rezistența materialelor
Teoria și construcția navei
Anul 3
Dezvoltare sustenabilă în industria navală
Drept maritim
Electrotehnică și măsurări electrice
Limba engleză în afaceri I, II
Limba straină 2 V, VI
Management naval și portuar I, II
Mașini și acționări hidraulice
Metode numerice în inginerie
Organizarea producției
Sisteme navale şi portuare de operare I, II
Contabilitate
Finanțarea întreprinderii
Informatică managerială
Management financiar
Management strategic
Managementul resurselor umane
Mașini și acționări electrice
Practică
Anul 4
Acționarea electrică a instalațiilor portuare
Asigurări maritime
Comunicare managerială
Economia transportului maritim și expediții internaționale
Limba engleză
Limba straină II
Managementul calității în industria navală
Managementul investițiilor în industria navală
Managementul proiectelor în industria navală
Transport maritim
Comunicații navale
Construcții hidrotehnice
Economia transportului maritim și expediții internaționale
Managementul mentenanței și activităților logistice
Manipularea mărfurilor în porturi
Politici economice în transporturi
Porturi și căi navigabile
Protecția mediului în activitatea navală și portuară
Tehnica tranzacțiilor în industria navală
Tehnologii de exploatare portuară

Facultatea de Navigație și Management Naval

Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Constanta

Descriere

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval formează ofiţeri ingineri maritimi şi fluviali capabili să execute în siguranţă cartul şi specialişti în inginerie şi management naval şi portuar în concordanţă cu cerinţele industriei navale.

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval oferă aspiranților la o carieră în domeniile ingineriei marine, navigației şi managementului naval şi portuar programe de studii de licenţă şi masterat acreditate, relevante şi competitive.

Studenți înmatriculați licență: 890

Studenți înmatriculați master: 160

Cadre didactice: 49

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 21

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Constanta, Constanta

Introducere

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituţie cu peste 140 ani de tradiţie de învăţământ superior de marină, care se bucură de un bun renume internaţional, fiind cea mai bine clasată universitate românească din domeniu (universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică), conform ierarhiei naţionale realizată de MENCS.

În 2010, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a devenit prima universitate de profil acreditată cu calificativul maxim (Grad ridicat de încredere) acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Programele de studii universitare oferite de Academia Navală sunt acreditate de ARACIS şi certificate de Autoritatea Navală Română (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO). Calitatea procesului de învăţământ este certificată ISO 9001:2015 de către Bureau Veritas.

Academia Navală are parteneriate cu peste 20 de instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, şi aproape 100 de agenţi economici şi instituţii publice din industria navală (agenţii de crewing, operatori portuari, companii naţionale, şantiere navale, autorităţi locale şi naţionale etc.)

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 220

Programe similare

Lista de comparație