Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (secţia civilă)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul Navigație și Transport Maritim și Fluvial formează ingineri în domeniul Inginerie marină și navigație, pregătiți pentru cariere în industria maritimă (ofițer punte, inginer navigație, șef birou/serviu transport maritim și fluvial etc.).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie marină şi navigaţie

Specializare: Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

Locuri disponibile (total): 120

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 110

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

PENTRU LOCURILE CU TAXĂ

Concurs de dosare, media de admitere fiind nota obţinută la examenul de Bacalaureat La medii egale candidaţii clasaţi pe ultimul loc vor fi departajaţi după următoarele criterii:

1- tipul modulului de Matematică urmat în liceu, cu prioritatea M_mate-info, M_șt-nat, M_tehnologic,

2-nota la Matematică obţinută la examenul de Bacalaureat.

PENTRU OBTINEREA UNEI BURSE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Proba de concurs

- Test grilă la Matematică - proba se ia în considerare dacă este promovată cu cel puţin nota 5,00. Ponderea: 100% nota la Matematică.

La medii egale candidaţii clasaţi pe ultimul loc vor fi departajaţi după următoarele criterii succesive:

1 - media obţinută la examenul de Bacalaureat.

2 - nota la Matematică obţinută la examenul de Bacalaureat,

3 - nota obţinută la Limba Română - proba scrisă la Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 30/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Matematica Da Nu 100% Da Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială I, II
Analiză matematică I, II
Chimie
Educație fizică
Fizică I, II
Geometrie descriptivă
Informatică aplicată I, II
Limba engleză
Limbă străină 2
Marinărie
Navigație estimată și costieră
Desen tehnic și infografică
Practică în domeniu
Informatică aplicată / Programarea calculatoarelor și limbaje de programare - opționale
Geografie maritimă - facultativă
Limba franceză - facultativă
Istorie navală - facultativă
Anul 2
Electrotehnică și măsurări electrice
Engleză maritimă
Educație fizică
Limbă străină II
Matematici speciale
Mecanică
Navigație astronomică I, II
Statica şi stabilitatea navei
Dinamica şi construcţia navei
Educație fizică
Hidrodinamică
Mașini electrice
Metode numerice
Proceduri de executare în siguranță a cartului de navigație
Rezistența materialelor
Practică în domeniu
Știința și ingineria materialelor / Tehnologia materialelor - opționale
Limba franceză - facultativă
Metode CAD/CAE - facultativă
Cercetări operaționale și Optimizarea transporturilor maritime - facultativă
Anul 3
Comunicații navale
Echipamente și sisteme de navigație
Electronică
Engleză maritimă
Mecanisme și organe de mașini
Meteorologie și oceanografie
Navigație RADAR
Manevra navei
Tehnica transportului maritim
Practică de specialitate
Mașini și instalații navale / Tehnologii de exploatare portuară - opționale
Teoria sistemelor automate / Teoria sistemelor și reglaj automat - opționale
Limba franceză - facultativă
Sociologie şi psihologie - facultativă
Educație fizică - facultativă
Anul 4
Engleză maritimă
Leadership
Manevra navei
Navigaţie electronică
Navigație fluvială
Porturi și căi navigabile
Proceduri de executare în siguranță a cartului de navigație
Tehnica transportului maritim
Căutare și salvare pe mare
Drept maritim
Navigație integrată
Protecţia mediului marin
Siguranța și securitatea navei
Discipline opționale (Economia transportului maritim, Antreprenoriat, Management și marketing, Managementul afacerilor)
Discipline facultative (Bazele creației tehnice, Educație fizică, Limba franceză)

Facultatea de Navigație și Management Naval

Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Constanta

Descriere

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval formează ofiţeri ingineri maritimi şi fluviali capabili să execute în siguranţă cartul şi specialişti în inginerie şi management naval şi portuar în concordanţă cu cerinţele industriei navale.

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval oferă aspiranților la o carieră în domeniile ingineriei marine, navigației şi managementului naval şi portuar programe de studii de licenţă şi masterat acreditate, relevante şi competitive.

Studenți înmatriculați licență: 890

Studenți înmatriculați master: 160

Cadre didactice: 49

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 21

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Constanta, Constanta

Introducere

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituţie cu peste 140 ani de tradiţie de învăţământ superior de marină, care se bucură de un bun renume internaţional, fiind cea mai bine clasată universitate românească din domeniu (universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică), conform ierarhiei naţionale realizată de MENCS.

În 2010, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a devenit prima universitate de profil acreditată cu calificativul maxim (Grad ridicat de încredere) acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Programele de studii universitare oferite de Academia Navală sunt acreditate de ARACIS şi certificate de Autoritatea Navală Română (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO). Calitatea procesului de învăţământ este certificată ISO 9001:2015 de către Bureau Veritas.

Academia Navală are parteneriate cu peste 20 de instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, şi aproape 100 de agenţi economici şi instituţii publice din industria navală (agenţii de crewing, operatori portuari, companii naţionale, şantiere navale, autorităţi locale şi naţionale etc.)

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 220

Programe similare

Lista de comparație