Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare formează specialişti pentru: realizarea programelor de kinetoterapie adaptate patologiei și conforme obiectivelor stabilite de medic; elaborarea și realizarea programelor de masaj individualizate; elaborarea și realizarea programelor de hidrotermoterapie în acord cu patologia în cadrul programului integrat de tratament recuperator; realizarea protocoalelor de electroterapie întocmite de medic. efectuarea determinărilor necesare pentru stabilirea diagnosticului funcțional precum şi monitorizarea acestuia; instruirea pacientului în vederea utilizării ortezelor, protezelor și altor dispozitive de facilitare a activitatilor cotidiene si socio-profesionale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Locuri disponibile (total): 113

Locuri disponibile (buget): 74

Locuri disponibile (taxă): 39

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 5.65

Ultima medie (taxă): 5.1

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

CONCURSUL DE ADMITERE PRIN SUSȚINEREA UNEI PROBE SCRISE:

a. Concursul de admitere din Sesiunea Iulie constă în susținerea unei probe scrise (test grilă) pentru ocuparea locurilor subvenționate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă în lei;

b. Concursul de admitere din Sesiunea Septembrie constă în susținerea unei probe scrise (test grilă) pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie. Organizarea unui concurs de admitere în sesiunea septembrie, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie, nu este obligatorie, decizia fiind luată de Consiliul de Administrație și aprobată de Senatul U.M.F.

Disciplinele de concurs:

- Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului).

În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat inițial, se apelează la următoarele criterii de departajare:

  • Media la proba scrisă;
  • Media de la bacalaureat;
  • Punctajul obținut la materia obligatorie la proba scrisă;
  • Nota obținută la examenul de bacalaureat la materia obligatorie de la proba scrisă.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 06/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Biologie Da Nu 100% Da Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomia aparatului locomotor
Biochimie
Biofizica
Etica si deontologie medicala
Fiziologie
Informatica
Nutritie si dietetica
Promovarea sanatatii si educatie pentru sanatate
Kinetologie
Limbi straine
Pedagogia miscarii. Gimnastica medicala
Psihologie medicala
Sociologie medicala
Anatomie
Ergofiziologie
Fiziopatologie
Igiena si epidemiologie
Masurare si evaluare motrica si somato‐functionala
Psihomotricitate, educatie si reeducare psihomotrica
Stagii clinice (dezvoltarea abilitatilor practice)
Practica de vara
Biologie celulara si moleculara
Genetica
Histologie
Morfopatologie
Bacteriologie, virusologie, parazitologie
Educatie fizica si sport
Limbi straine (facultativ)
Anul 2
Biomecanica
Instrumentatie biomedicala pentru recuperare
Elemente de medicina interna si chirurgie
Masoterapie. Tehnici complementare
Kinetoprofilaxie. Kinetoterapie
Ortezare si protezare
Electroterapie
Radiologie si imagistica medicala
Balneologie
Nursing
Terapie ocupationala. Reabilitare functionala
Farmacologie
Recuperare in boli neurochirurgicale
Recuperare in boli neurologice
Recuperare in boli ortopedico‐traumatice
Evaluarea performantelor umane
Fitness
Activități fizice pe categorii de vârstă
Programare si planificare in kinetoterapie
Stagii clinice
Practica de vara
Anul 3
Dermatologie
Recuperare in boli endocrinometabolice
Recuperare in boli reumatologice
Recuperare in patologia geriatrica
Recuperare postoperatorie
Terapia durerii
Recuperare in afectiuni pediatrice
Recuperare in boli cardiovasculare si respiratorii
Tehnici speciale de recuperare la persoanele cu dizabilitati
Dispozitive terapeutice si asistive pentru reabilitare
Legislatie sanitara
Management
Metodologia cercetarii stiintifice
Oncologie si ingrijiri paliative
Recuperare in afectiuni uro‐ginecologice
Recuperare in patologia sportiva
Tehnici de reabilitare neuro‐cognitiva
Terapie manuala
Farmacologie clinica
Dispozitive pentru stimulare electrica functionala
Cosmetologie
Ludoterapie
Tehnici de terapie complementara
Stagii clinice
Elaborarea lucrarii de licenta
Sustinerea lucrarii de licenta

Facultatea de Bioinginerie Medicală

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

Iasi

Descriere

Facultatea de Bioinginerie Medicala este singura din tara si este parte a Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” din Iasi. Misiunea Facultăţii de Bioinginerie Medicală este de a realiza un învăţământ şi o cercetare performantă în domeniul biomedical, printr-un program educaţional şi de cercetare conceput în concordanţă cu scopurile şi politica României, cu misiunea şi obiectivele UMF. 

Facultatea de Bioinginerie Medicală are ca obiectiv principal formarea de specialişti cu cunoştinţe şi deprinderi in conformitate cu definiţia BECON (Bioengineering Consortium): “Bioingineria integrează principiile fizicii, chimiei sau matematicii şi pe cele inginereşti pentru studiul biologiei, medicinei, comportamentului sau sănătăţii". Bioingineria creează concepte fundamentale şi cunoştinţe de la nivel molecular pană la nivel sistemic şi dezvoltă noi produse biologice, materiale, procese, implanturi şi produse informatice pentru prevenirea, diagnosticul şi tratamentul bolilor, pentru reabilitarea pacientului şi creşterea gradului de sănătate. Astfel, facultatea noastră contribuie la creşterea standardului de calitate în sistemul de sănătate din România.

Cadre didactice: 38

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, fondată in 1879, este unul din cele mai vechi așezăminte de învățământ superior din Romania.

Universitatea poartă numele lui Grigore T. Popa, om de știință cu renume internațional în domeniul neuro-endocrin și, de asemenea, titular al catedrei de Anatomie Funcțională și Embriologie. Cercetările sale au dus la descoperirea sistemului port hipofizar.

Sediul său principal se află în Palatul Calimachi, datat 1793 și aflat pe lista monumentelor istorice. În 2011 a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.212

Programe similare

Lista de comparație