Ingineria și managementul resurselor de apă
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea „MASTERAT” „INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂ” are ca principal obiectiv formarea unor competențe specifice care vor permite viitorilor absolvenți să abordeze aspecte tehnice și științifice privitoare la problemele referitoare la disponibilitatea resurselor de apă, calitatea acestora și apărarea împotriva acțiunii lor distructive. Ca tehnici de abordare, în contextul integrării învățământului universitar în structurile învatamântului european, sunt folosite modelele interactive și participative menite să creeze un mediu atractiv și stimulativ, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. Sunt utilizate modalități de predare foarte variate: studii de caz, discuții, prezentări studii individuale, proiecte etc. Pe toata durata studiilor se încurajează participarea individuală, schimburile de idei, crearea și consolidarea unor grupuri de studiu, activitatea de pregătire în bibliotecă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie civilă și instalații

Specializare: Inginerie civilă

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.900 lei

Taxă de înscriere: 120 lei

Descriere

Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de master se stabileşte astfel:

MGA = 0,6xNPO+0,4xMGD

unde :              MGA – media generală de admitere;

                        NPO – nota obținută la proba orală;

                        MGD - media generală a examenului de licență/diplomă.

 

Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale sunt:

  1.       Media generală de absolvire a studiilor de licență;
  2.       Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de     diplomă/licență;
  3.       Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență.

Tematica pentru proba orală poate fi găsită aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2018 până la 24/07/2018

Perioadă probe: de la 25/07/2018

Perioadă rezultate: de la 25/07/2018 până la 30/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 10/09/2018

Perioadă probe: de la 11/09/2018

Perioadă rezultate: de la 11/09/2018 până la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă de preînscriere online
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Construcţii

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Ingineria civilă oferă un domeniu de activitate extrem de pasionant dar în același timp variat, în care rutina nu-și găsește locul. Acest domeniu este pluridisciplinar înglobând atât construcțiile, infrastructura dar și utilizarea și conservarea resurselor naturale. Inginerul aparținând acestui domeniu este în același timp și creator, constructor și gestionar. Specializările din cadrul Facultății de Construcții sunt chemate pentru a răspunde prin soluții inovante celei mai mari provocări a secolului nostru: garantarea unei vieți durabile. Facultatea de Construcții are misiunea principală de a forma inginerul secolului 21, punând accent pe pregătirea inginerilor pentru execuție, proiectare, exploatare și cercetare științifică prin cele trei cicluri de studii (licență, masterat și doctorat), bazat pe conceptul „a proiecta împreună”. O a doua misiune a Facultății de Construcții o reprezintă desfășurarea de activități de cercetare științifică a personalului didactic și de cercetare din facultate sau în colaborare cu cercetători din alte facultăți ale universității sau institute de cercetare științifică din țară sau din străinătate.

Cadre didactice: 21

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație