Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

a. Obiectivul general al programului de studii

Programul de studii are în vedere formarea competenţelor teoretice și practice de lucru în arheologie (tehnici de prospecțiune neinvazivă, tehnici de săpătură arheologică propriu-zisă, tehnici de interpretare a datelor, tehnici de redactare a rapoartelor și de publicare științifică).

Ciclul de masterat îşi propune să formeze specialişti în domeniul arheologiei cu aplicare în toate epocile istorice, de la preistorie la antichitate şi ev mediu. De asemenea, cursurile vor aborda toate domeniile de activitate umană din trecut: arhitectură civilă şi militară, artefacte (obiecte din ceramică şi metal), ecofacte, etc.

Conceptul de Arheologie sistemică este evidenţiat atât prin aria completă a epocilor ce vor fi studiate (din punct de vedere al abordării unei săpături arheologice) cât şi din punct de vedere al interpretării istorice şi a prelucrărilor de laborator (Etnoarheologie, Arheometrie, Arheologie funerară). Cursurile acestui Masterat abordează Arheologia ca disciplină distinctă a Istoriei în complexa relaţie inter şi pluridisciplinară cu alte discipline conexe: geografia, geologia, antropologia, fizica, matematica, chimia, arhitectura, informatica, biologia, zoologia, etc.

b. Obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Istorie

Specializare: Arheologie

Locuri disponibile (total): 20

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 6

Ultima medie (buget): 8.08

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se realizează pe bază de dosar.

Mai multe informații AICI.

Cifra de școlarizare propusă reprezintă numărul total de locuri oferit pentru toate specializările din cadrul domeniului Filologie.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 16/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Arheologia peisajului
Metode şi tehnici de săpătură arheologică
Paleogeomorfologie
Elemente de reprezentare grafică
Arheologie socială
Analize chimice în arheologie
Arheologie funerară și elemente de antropologie fizică
Arheologie militară
Etica și integritate academică
Anul 2
Etnoarheologie
Introducere în studiul ceramicii
Geofizică, teledetecţie topografie şi GIS în arheologie
Economia comunităţilor umane din preistorie până azi
Practică arheologică de specialitate: Arheometrie
Arheologia habitatului uman
Metodologia cercetării ştiinţifice şi elaborarea disertatiei
Metodă şi teorie în arheologia interpretativă

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea funcţionează sub această denumire şi în această structură începând din anul 2003. Ea continuă programele de studii universitare din domeniul umanist şi preponderent filologic, organizate la Timişoara începând din anul 1956. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre facultăţile fondatoare ale Universităţii timişorene, ea regăsindu-se deopotrivă în Decretul Regal nr. 660 din 30 decembrie 1944 (prin domeniile Litere şi Teologie) şi în Hotărîrea Consiliului de Miniştri 999 din 27 septembrie, 1962.

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a obținut locul al treilea pe țară (categoria A) în topul pe domenii și, din 2014, se menține constant pe poziția 150-200+ în topul internațional QS Ranking, pe domeniul Limbi Moderne (Modern Languages).

Studenți înmatriculați licență: 1.125

Studenți înmatriculați master: 360

Cadre didactice: 102

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Promovabilitate licență: 70%

Procent continuare studii: 90%

Angajabilitate la 6 luni: 60%

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

  • Arheologie

    Facultatea de Istorie şi Filosofie/Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

  • Arheologie (în limba maghiară)

    Facultatea de Istorie şi Filosofie/Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Lista de comparație