Managementul sistemelor calităţii
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de masterat MSC privită în contextul domeniului de studii universitare INGINERIE ŞI MANAGEMENT constă în crearea unui program interdisciplinar de masterat, orientat spre profesionalizare, în sensul dobândirii de competenţe profesionale în domeniul specializat al managementului calităţii, de a forma specialişti cu studii superioare, de ciclul II academic, studii masterale de profesionalizare în domenii solicitate pe piaţa muncii: manager, profesionist, auditor calitate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență; IFR - cu frecvență redusă

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Ingineria şi managementul afacerilor

Locuri disponibile (total): 5

Locuri disponibile (buget): 1

Locuri disponibile (taxă): 4

Taxă anuală de studii: 3.400 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media genereală la concursul de admitere:

- 60 % nota la examenul scris;

- 40 % media examenului de licență.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă probe: de la 23/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 30/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 27/08/2018 până la 13/09/2018

Perioadă probe: de la 14/09/2018

Perioadă rezultate: de la 14/09/2018 până la 21/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de competență lingvistică
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Ingineria și managementul calității
Materiale avansate
Managementul sistemelor calității
Ambalarea, marcarea și codificarea internațională a mărfurilor
Practică profesională 1
Auditul calității
Metode de analiză și evaluare în ingineria calității
Proprietate industrială
Mijloace și metode moderne de control al calității în sistemele de fabricație
Management strategic
Practică profesională 2
Inginerie concurentă
Siguranța sistemelor avansate de producție
Anul 2
Control statistic în sistemele de producție
Certificarea produselor și sistemelor industriale
Managementul responsabilității sociale
Tehnici de analiză și evaluare a sistemelor de producție
Organizarea ergonomică a muncii
Etică și integritate academică
Practică profesională 3
Elaborarea lucrării de disertație
Cercetare științifică pentru disertație
Practică pentru elaborarea lucrării de disertație

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Inginerie este componentă a Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş, instituţie de stat pentru învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, parte a sistemului educaţional naţional din România. În Tîrgu-Mureş, învăţământul superior ingineresc are o tradiţie de peste 50 de ani. Membrii corpului profesoral şi ai personalului didactic auxiliar din Facultatea de Inginerie, precum şi baza materială adecvată oferă cunoştinţe de actualitate - teoretice şi practice de specialitate - în şapte domenii şi şapte specializări inginereşti de vârf. Specializările inginereşti în care sunt pregătiţi studenţii Facultăţii de Inginerie îşi găsesc corespondent şi compatibilitate cu specializările recunoscute pe plan european.

Studenți înmatriculați licență: 800

Studenți înmatriculați master: 243

Cadre didactice: 39

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 26

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

De la fondarea sa în anul 1960, asigurându-şi continuitatea instituţională şi permanenţa culturală în ciuda a numeroase constrângeri şi obstacole, Universitatea "Petru Maior", la început de mileniu, se prezintă în deplina sa maturitate şi reputaţie ca o autentică şi generoasă "Universitate pentru comunitate".

Pe parcursul timpului Universitatea "Petru Maior" a cunoscut o evoluţie complexă, marcată de evenimentele perioadei istorice pe care a traversat-o. Dar, în permanenţă ea a îndeplinit un rol important ca nucleu de spiritualitate şi cultură în arealul mureşean.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 813

Programe similare

Lista de comparație