Design Ceramic
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Studiile masterale în specializarea pictură oferă studenţilor cele mai bune condiţii şi cele mai eficiente rute disciplinare de investigare creativă a limbajelor cromatice, formarea şi perfecţionarea expresiei stilistice personale în arta picturii şi realizarea treptată a unei înalte calităţi profesionale în toată creaţia artistică a cursanţilor şi a absolvenţilor noştri. Confirmarea reuşitelor în acest domeniu o constituie prezenţa masivă a studenţilor şi absolvenilor noştri la toate expoziţiile oficiale, atît în ţară cât şi în străinătate, la expoziţii de grup, colective şi personale, câştigarea unor premii şi burse prestigioase de studii şi de creaţie peste hotare. Cariera artistică a studenţilor noştri începe la masterat, iar dizertaţia de absolvire coincide, în cele mai multe cazuri, cu o consacrare artistică reală. După cum rezultă din denumirea masteratului, oferta academică în acest ciclu superior, cuprinde atât explorarea creativă avansată a limbajelor artistice şi a stilurilor tradiţionale consacrate şi adaptarea lor contemporană eficientă cât şi investigarea valenţelor nelimitate şi în permanentă extindere a noilor medii foto-digitale, puse în slujba artei picturii. Confluenţa şi sinergia măiestriei şi viziunii stilurilor clasice şi consacrate cu zona noilor mijloace tehnologice de producere a imaginii deschide astăzi perspective noi pentru pictură şi extinde influenţa ei mult dincolo de sălile de expoziţie şi albume de artă, pînă în artele media şi lumea creaţiei digitale a internetului. Arta picturii, prin tehnologiile ei tradiţionale îmbogăţite cu posibiliţile noilor tehnologii optico-digitale, are ca menire astăzi, ca dintotdeauna, elevarea estetică expresivă şi spirituală a imaginii unei epoci, creând opere artistice în viziune cromatică, viziune ce corespunde cel mai fidel modului în care ochiul uman percepe lumea direct şi natural: prin percepţie cromatică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arte vizuale

Specializare: Ceramică - sticlă - metal

Locuri disponibile (total): 20

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 3.800 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2018 până la 28/07/2018

Perioadă probe: de la 29/07/2018 până la 30/07/2018

Perioadă rezultate: de la 31/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 14/09/2018 până la 17/09/2018

Perioadă probe: de la 18/09/2018 până la 19/09/2018

Perioadă rezultate: de la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Portofoliu Nu Nu N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 plicuri timbrate
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 2
Concepere și elaborare în volum
Explorări creative în designul ceramic
Tehnici de transpunere
Semnificație, utilitate și estetică în spații urbane
Artă contemporană și noile media
Promovarea produselor și comunicare vizuală
Managementul studioului de proiectare
Cercetare practică de specialitate
Metodologia cercetării, scriere academică și dezertație

Facultatea de Arte şi Design

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Oferta curriculară pe care Facultatea de Arte şi Design o pune astăzi la dispoziţia studenţilor are în vedere cele trei paliere de studii universitare ce întrunesc cerinţele planului strategic al Programului de educaţie permanentă Bologna: studiile de licenţă (şase semestre), studiile masterale (patru semestre) şi studiile doctorale (şase semestre). Programele instituţionale de pregătire, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, acoperă aria largă a domeniului artelor vizuale, prin complexitate, flexibilitate şi interdisciplinaritate, fiind acreditate în prezent 11 programe de licenţă, 11 programe de nivel master şi două tipuri de doctorat în arte plastice şi decorative: profesional şi ştiinţific.

Cercetarea fundamentală şi creaţia artistică pun în discuţie conceptele majore ale artelor vizuale pornind de la principiile, teoriile şi formele de artă consacrate şi reevaluează condiţia acestora în contextul actual al manifestrilor şi expresiilor artistice. Studenţii au posibilitatea de a opta, într-un sistem modular, pentru disciplinele de specialitate şi complementare care corespund cel mai bine propriilor motivaţii şi căutări, alcătuindu-şi un traseu individual de pregătire.Valoarea acestor programe şi teme de pregătire se regăseşte în lucrările-studiu sau experiment ale studenţilor, în cele de licenţă şi dizertaţie sau în programele de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică doctorale, fiind legitimate de performanţele profesionale ale absolvenţilor distinşi cu premii în competiţii de profil, naţionale şi internaţionale.

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație