Nutriţia şi Calitatea Vieţii
Program de master

Misiune

În ultimele decenii ştiinţele nutriţiei au cunoscut o evoluţie explozivă pe plan mondial găsindu-şi aplicaţii în domenii esenţiale ale sănătăţii publice şi ale protecţiei individului. Recomandările WHO, WHO/FAO şi platformele de acţiune ale UE subliniază nevoia unei promovări mai ample şi eficiente a obiceiurilor alimentare sănătoase şi a unui stil de viaţă sănătos. Prin obiectivele şi tematica sa, masteratul Nutriţia şi Calitatea Vieţii se încadrează în agenda de politici de sănătate a Uniunii Europene, care a inclus între măsurile sale prioritare de acţiune dezvoltarea unor programe de masterat în domeniul nutriţiei umane. Obiectivele masteratului: Profilul de pregătire al Masteratului Nutriţia şi Calitatea Vieţii este nutriţia, cu aplicaţii în domeniul sănătăţii, având ca obiectiv promovarea unei alimentaţii echilibrate în contextul unui stil de viaţă sănătos, creşterea calităţii vieţii, asigurarea stării de bine a individului şi colectivităţilor, prevenirea stării de boală. Masteratul de Nutriţia şi Calitatea Vieţii îşi propune pregătirea teoretică şi practică a unor specialişti cu formare pluridisciplinară care să fie capabili: • să asigure consilierea nutriţională a pacienţilor în diverse situaţii fiziologice sau patologice şi să elaboreze programe individualizate de alimentaţie a acestora • să identifice probleme generate de erori de alimentaţie sau alte elemente ale stilului de viaţă, în acord cu principiile de protecţie şi promovare a sănătăţii • să desfăşoare o activitate educaţională pentru adoptarea unei nutriţii optime şi a unei activităţi fizice susţinute ca elemente ale unui stil de viaţă sănătos, în acţiunea de profilaxie a unor boli ale societăţii moderne cu incidenţă îngrijorătoare • să se implice în asigurarea calităţii alimentului şi să realizeze analiza alimentelor, testarea de alimente noi şi suplimente alimentare prin tehnologii avansate • să elaboreze planuri şi strategii nutriţionale pentru diverse categorii de populaţie (pe categorii de vârstă, zone geografice – ex. zone geografice defavorizate) Avantaje pe care masteratul le ofera absolventului • Masteratul de Nutriţia şi Calitatea Vieţii asigură completarea şi îmbunătăţirea calificării absolvenţilor Universitatii de Medicină şi Farmacie - dieteticieni-nutriţionişti, kinetoterapeuţi, farmacişti, medici şi a altor specialişti din domeniul sănătăţii sau a absolvenţilor unor programe de licenţă înrudite, implicaţi în consilierea nutriţională a pacientului sănătos şi bolnav. • Pentru absolvenţii programului de studii de licenţă Nutriţie şi dietetică (ciclul I Bologna) acest program de studii de masterat este unul de aprofundare în domeniul studiilor de licenţă şi reprezintă o continuare a formării universitare în ciclul II Bologna. • Evoluţia cercetării în domeniul ştiinţelor nutriţiei creează premizele deplasării masteratului într-o pondere importantă spre activitatea de cercetare şi creşterea numărului de absolvenţi care îşi vor continua studiile în cadrul doctoratului. • Masteratul de Nutriţia şi Calitatea Vieţii asigură formarea de specialişti cu înaltă calificare într-un domeniu prioritar, care îşi vor găsi locul în activitatea clinică, centre medicale de specialitate, centre de sănătate, în activitatea didactică, cabinete de consiliere a pacienţilor, laboratoare de analiza şi controlul calităţii alimentelor, industria alimentară, cercetarea medicală şi farmaceutică, în structuri administrative şi organizaţii de sănătatea publică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Farmacie

Specializare: Farmacie

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Recrutarea studenţilor se realizează prin examen de admitere, înscrierea la concursul de admitere bazându-se pe diploma care atestă studiile universitare de licenţă şi/sau studiile masterale anterioare.
Selecţia candidaţilor înscrişi la admitere se va realiza prin examen scris sub formă de întrebări cu răspunsuri multiple (grilă). Ierarhizarea studenţilor se realizează în ordinea mediei obţinute, nota minimă de promovare fiind 5 (cinci), iar departajarea candidaţilor de pe ultimul loc dacă au medii egale se face în funcţie de media obţinută la examenul de licenţă.

Tematica admiterii are în vedere aducerea la un nivel minimal de compatibilitate a cunoştinţelor diferiţilor absolvenţi de studii universitare ce se pot înscrie la acest masterat. Tematica pentru concursul de admitere este următoarea:
1. Necesarul energetic şi de principii nutritive a organismului uman.
2. Rolul biologic al principiilor nutritive din alimente.
3. Valoarea nutritivă a alimentelor.

Bibliografia pentru admitere
1. Doina Miere. Chimia şi Igiena Alimentelor, Ed. Med. Univ. „Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca, vol. I, 2002
2. Doina Miere. Chimia şi Igiena Alimentelor, Ed. Med. Univ. „Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca, vol. II, 2007
3. N. Hâncu, G. Roman, I.A. Vereșiu. Diabetul zaharat, Nutriția și Bolile metabolice, Ed. Echinox, Cluj-Napoca, 2010

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă probe: de la 21/07/2018

Perioadă rezultate: de la 22/07/2018 până la 23/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 24/09/2018 până la 26/09/2018

Perioadă probe:de la 27/09/2018

Perioadă rezultate: de la 28/09/2018 până la 29/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
CV
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Nutriție și dietetică clinică
Nutriție sportivă
Nutriție comunitară și promovarea sănătății
Nutriție și dietetică administrativă
Educație
Anul 2
Analiza şi controlul calităţii alimentelor
Industria alimentară
Cercetarea în domeniul nutriției și dieteticii
Structuri administrative şi organizaţii de sănătatea publică
Marketing și comunicare în domeniul sănătății

Descriere

Învăţământul de farmacie de la Cluj, în limba română, a luat naştere în anul 1919, în Universitatea Daciei Superioare. Totuşi, după 15 ani de activitate remarcabilă, în 1934, s-a votat şi aplicat „Legea pentru concentrarea învăţământului farmaceutic universitar” în Bucureşti. Reluarea activităţii a avut loc în 1946, deci după 12 ani, în cadrul Universităţii Regele Ferdinand I. După încă doi ani, în 1948, acelaşi învăţământ a fost redefinit, cu titulatura Facultatea de Farmacie. Din 1990 instituţia tutelară se numeşte Universitatea de Medicină şi Farmacie, iar din 1993 poartă numele primului său profesor de medicină clinică şi decan al Facultăţii de Medicină, Iuliu Haţieganu.

Perioada care a urmat a fost propice pentru dezvoltarea învățământului farmaceutic, au fost înființate discipline noi, în acord cu evoluția profesiei, au fost amenajate noi spații de învățământ, laboratoare pentru desfășurarea activității cu studenții și un amfiteatru, dotarea acestora fiind la nivelul actual al învătământului farmaceutic european.

Dintre personalitățile care au contribuit la renumele Facultății de Farmacie în această perioadă pot fi menționați profesor Marius Bojiță, care a predat Controlul medicamentelor, ulterior redenumită Analiza medicamentelor, care a contribuit major la dezvoltarea învățământul farmaceutic prin activitatea în calitate de decan și ulterior prorector și rector al Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, profesor Sorin Emilian Leucuța, care a predat Tehnologia Farmaceutică, a introdus două materii noi Biofarmacia și Farmacia clinică și a condus Laboratorul de Bioechivalență din cadrul disciplinei de Tehnologie Farmaceutică, profesor Gheorghe Suciu de la disciplina de Dermatofarmacie și Cosmetologie, profesor Honorius Popescu de la disciplina de Farmacognozie-Fitoterapie și Istoria farmaciei, profesor Doina Ghiran de la disciplina de Chimie farmaceutică, profesor Ana Mureșan, de la disciplina de Chimie terapeutică, profesor Constantin Polinicencu de la disciplina de Organizare și Legislație farmaceutică, profesor Mircea Tămaș de la disciplina de Botanică farmaceutică.

Cadre didactice: 21

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” reprezintă leagănul educaţiei medicale clujene cu o istorie a căror izvoare apar în anii 1500 şi este azi una din cele mai importante şi mai apreciate universităţi din România. 

După multiple transformări care au ţinut de istoria Transilvaniei, zbuciumată dar puternică în afirmarea entităţii româneşti, Facultatea de Medicină ia naştere ca prima Şcoală de Medicină în limba română, la Cluj. Profesorul Iuliu Haţieganu, al cărui nume îl poartă astăzi universitatea noastră, a fost primul dascăl și decan al noii facultăţi, o personalitate de excepţie fiind fondatorul şcolii medicale clujene.

Avem astăzi un renume internaţional, pe care ne dorim cu toţii să îl păstrăm dar şi să îl ducem mai departe cu ajutorul studenţilor noştri, cei pe care cu bucurie şi interes îi primim în fiecare an cu porţile deschise. Ne propunem ca alături de fiecare nou student să urcăm treptele calităţii şi ale excelenţei umane şi profesionale. Universitatea este azi recunoscută ca o universitate de prestigiu în ţară, fiind considerată una din universităţile de cercetare şi educaţie, intrând astfel în clasamentul primelor 12 şcoli de învăţământ superior româneşti.

În Universitate învaţă azi peste 5.700 studenţi din ţară şi din peste 50 de ţări din întreaga lume, în 3 mari facultăţi: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie. Aceasta dă o alură distinctă multiculturală, plină de farmec. Calitatea învăţământului din Universitatea noastră, condiţiile deosebite de practică şi deschiderea comunităţii noastre au făcut ca liniile de predare franceză şi engleză să atragă mai mult de 2.000 de studenţi din Uniunea Europeană şi din alte ţări de pe toate continentele.

Suntem o instituţie în care educaţia se află pe lista obiectivelor majore. Fiecare absolvent al universităţii noastre, indiferent de specialitatea sa, va fi bine primit pe piaţa muncii internaţionale datorită pregătirii temeinice oferite pe tot parcursul anilor de învăţământ de un corp academic de excepţie. Susţinem creşterea calităţii şi vizibilităţii prin cercetare creând facilităţi la standarde internaţionale pentru promovarea cercetării şi a cercetătorilor ei.

Dacă doriţi să faceţi parte dintr-o universitate unde fiecare contează, unde fiecare poate deveni un profesionist de excepţie şi unde calitatea umană şi excelenţa primează, aceasta este universitatea pe care o căutaţi.

Campusul universitar este întreg orașul Cluj, fermecătoarea citadelă a Transilvaniei ce vă primește cu braţele deschise, cu aerul occidental deja binecunoscut. Un oraş plin de oportunităţi culturale, biblioteci, teatre, concerte şi muzee, cu o arhitectură barocă de excepţie dar şi o viață studenţească antrenantă, multiculturală şi deschisă. Un oraş cu nu mai puțin de şase universităţi în care amprenta studenţilor devine emblema oraşului.

Vă invităm să ne vizitaţi oricând, fie prin pagina noastră electronică fie direct în campusul universitar. Universitatea noastră vi se potriveşte!

Mesaj Prof. Dr. Alexandru Irimie - Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

 • Farmacie

  Facultatea de Farmacie/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Farmacie

  Facultatea de Medicină şi Farmacie/Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

 • Farmacie

  Facultatea de Farmacie/Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

 • Cosmetologie

  Facultatea de Farmacie/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

 • Farmacovigilenţa: Monitorizarea Siguranţei Medicamentelor

  Facultatea de Farmacie/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

Lista de comparație