Farmacovigilenţa: Monitorizarea Siguranţei Medicamentelor
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivele şi tematica masteratului Farmacovigilenţa: Monitorizarea siguranţei medicamentelor se încadrează în agenda de politici de sănătate a Uniunii Europene, care a adoptat în anul 2010 o nouă legislaţie de Farmacovigilenţă ce a intrat în vigoare în iulie 2012 şi care are ca scop creşterea siguranţei pacienţilor şi îmbunătăţirea sistemului de sănătate publică prin monitorizarea robustă şi transparentă a medicamentelor, prin detectarea, evaluarea, înţelegerea mecanismelor şi prevenirea reacţiilor adverse şi a altor probleme relaţionate cu medicamentele. Masteratul Farmacovigilenţa: Monitorizarea siguranţei medicamentelor creează premizele formării unor specialişti într-un domeniu deficitar, dar cerut pe piaţa muncii din România. Obiectivul specific al programului de masterat este formarea de specialişti cu înaltă calificare într-un domeniu prioritar, care îşi vor găsi locul în departamentele de farmacovigilenţă din cadrul companiilor farmaceutice, în centre medicale de specialitate, în activitatea didactică, în structuri administrative şi organizaţii de sănătate publică sau în cadrul agenţiilor ce reglementează activitatea cu medicamente. În planul de învăţământ sunt prevăzute discipline care aprofundează noţiunile fundamentale obţinute în cursul programului de licenţă şi care asigură o cunoaştere avansată în domeniul Farmacovigilenţei: Farmacodinamia şi farmacocinetica medicamentului, Siguranţa medicamentelor în sarcină şi alăptare, Intoxicaţii şi supradozări, Patologie medicală, Reacţii adverse pe organe şi sisteme, Interacţiuni medicamentoase, Mecanismele şi cauzalitatea reacţiilor adverse, Detectarea şi managementul reacţiilor adverse, Legislaţie europeană privind Farmacovigilenţa, Sisteme de Farmacovigilenţă, Farmacoepidemiologie, Metodologia cercetării.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 1

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Farmacie

Specializare: Farmacie

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Admiterea presupune susținerea unei probe scrise si a unui interviu. 

Proba scrisă va fi desfășurată sub formă de test grilă din tematica de concurs. 

Tematică - proba scrisă:
1. Etapele dezvoltării unui medicament; 
2. Definiții în farmacovigilență; 
3. Parteneri în farmacovigilență; 
4. Sistemul de Raportare Spontană;
5. Reacțiile adverse: tipuri, mecanisme; 
6. Interacțiunile medicamentoase; 


Ponderea probelor: proba scrisă reprezintă 75% din nota finală și interviul 25%. 
Modul de clasificare a candidaților: candidații se vor clasifica în ordinea descrescătoare a notei finale.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă probe: de la 21/07/2018

Perioadă rezultate: de la 22/07/2018 până la 23/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 24/09/2018 până la 26/09/2018

Perioadă probe: de la 27/09/2018

Perioadă rezultate: de la 28/09/2018 până la 29/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
CV
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declaraţie pe proprie răspundere privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Descriere

Învăţământul de farmacie de la Cluj, în limba română, a luat naştere în anul 1919, în Universitatea Daciei Superioare. Totuşi, după 15 ani de activitate remarcabilă, în 1934, s-a votat şi aplicat „Legea pentru concentrarea învăţământului farmaceutic universitar” în Bucureşti. Reluarea activităţii a avut loc în 1946, deci după 12 ani, în cadrul Universităţii Regele Ferdinand I. După încă doi ani, în 1948, acelaşi învăţământ a fost redefinit, cu titulatura Facultatea de Farmacie. Din 1990 instituţia tutelară se numeşte Universitatea de Medicină şi Farmacie, iar din 1993 poartă numele primului său profesor de medicină clinică şi decan al Facultăţii de Medicină, Iuliu Haţieganu.

Perioada care a urmat a fost propice pentru dezvoltarea învățământului farmaceutic, au fost înființate discipline noi, în acord cu evoluția profesiei, au fost amenajate noi spații de învățământ, laboratoare pentru desfășurarea activității cu studenții și un amfiteatru, dotarea acestora fiind la nivelul actual al învătământului farmaceutic european.

Dintre personalitățile care au contribuit la renumele Facultății de Farmacie în această perioadă pot fi menționați profesor Marius Bojiță, care a predat Controlul medicamentelor, ulterior redenumită Analiza medicamentelor, care a contribuit major la dezvoltarea învățământul farmaceutic prin activitatea în calitate de decan și ulterior prorector și rector al Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, profesor Sorin Emilian Leucuța, care a predat Tehnologia Farmaceutică, a introdus două materii noi Biofarmacia și Farmacia clinică și a condus Laboratorul de Bioechivalență din cadrul disciplinei de Tehnologie Farmaceutică, profesor Gheorghe Suciu de la disciplina de Dermatofarmacie și Cosmetologie, profesor Honorius Popescu de la disciplina de Farmacognozie-Fitoterapie și Istoria farmaciei, profesor Doina Ghiran de la disciplina de Chimie farmaceutică, profesor Ana Mureșan, de la disciplina de Chimie terapeutică, profesor Constantin Polinicencu de la disciplina de Organizare și Legislație farmaceutică, profesor Mircea Tămaș de la disciplina de Botanică farmaceutică.

Cadre didactice: 21

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” reprezintă leagănul educaţiei medicale clujene cu o istorie a căror izvoare apar în anii 1500 şi este azi una din cele mai importante şi mai apreciate universităţi din România. 

După multiple transformări care au ţinut de istoria Transilvaniei, zbuciumată dar puternică în afirmarea entităţii româneşti, Facultatea de Medicină ia naştere ca prima Şcoală de Medicină în limba română, la Cluj. Profesorul Iuliu Haţieganu, al cărui nume îl poartă astăzi universitatea noastră, a fost primul dascăl și decan al noii facultăţi, o personalitate de excepţie fiind fondatorul şcolii medicale clujene.

Avem astăzi un renume internaţional, pe care ne dorim cu toţii să îl păstrăm dar şi să îl ducem mai departe cu ajutorul studenţilor noştri, cei pe care cu bucurie şi interes îi primim în fiecare an cu porţile deschise. Ne propunem ca alături de fiecare nou student să urcăm treptele calităţii şi ale excelenţei umane şi profesionale. Universitatea este azi recunoscută ca o universitate de prestigiu în ţară, fiind considerată una din universităţile de cercetare şi educaţie, intrând astfel în clasamentul primelor 12 şcoli de învăţământ superior româneşti.

În Universitate învaţă azi peste 5.700 studenţi din ţară şi din peste 50 de ţări din întreaga lume, în 3 mari facultăţi: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie. Aceasta dă o alură distinctă multiculturală, plină de farmec. Calitatea învăţământului din Universitatea noastră, condiţiile deosebite de practică şi deschiderea comunităţii noastre au făcut ca liniile de predare franceză şi engleză să atragă mai mult de 2.000 de studenţi din Uniunea Europeană şi din alte ţări de pe toate continentele.

Suntem o instituţie în care educaţia se află pe lista obiectivelor majore. Fiecare absolvent al universităţii noastre, indiferent de specialitatea sa, va fi bine primit pe piaţa muncii internaţionale datorită pregătirii temeinice oferite pe tot parcursul anilor de învăţământ de un corp academic de excepţie. Susţinem creşterea calităţii şi vizibilităţii prin cercetare creând facilităţi la standarde internaţionale pentru promovarea cercetării şi a cercetătorilor ei.

Dacă doriţi să faceţi parte dintr-o universitate unde fiecare contează, unde fiecare poate deveni un profesionist de excepţie şi unde calitatea umană şi excelenţa primează, aceasta este universitatea pe care o căutaţi.

Campusul universitar este întreg orașul Cluj, fermecătoarea citadelă a Transilvaniei ce vă primește cu braţele deschise, cu aerul occidental deja binecunoscut. Un oraş plin de oportunităţi culturale, biblioteci, teatre, concerte şi muzee, cu o arhitectură barocă de excepţie dar şi o viață studenţească antrenantă, multiculturală şi deschisă. Un oraş cu nu mai puțin de şase universităţi în care amprenta studenţilor devine emblema oraşului.

Vă invităm să ne vizitaţi oricând, fie prin pagina noastră electronică fie direct în campusul universitar. Universitatea noastră vi se potriveşte!

Mesaj Prof. Dr. Alexandru Irimie - Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

 • Farmacie

  Facultatea de Farmacie/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Farmacie

  Facultatea de Medicină şi Farmacie/Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

 • Farmacie

  Facultatea de Farmacie/Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

 • Cosmetologie

  Facultatea de Farmacie/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

Lista de comparație