Cosmetologie
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Dezvoltarea continuă a produselor cosmetice, atât sub aspectul compoziției și al formelor lor de prezentare, cât și sub aspectul nivelului lor de acțiune, justifică organizarea unui program de specializare postuniversitară, în domeniul formulării, preparării, analizării, testării produselor cosmetice noi. Obiectivele acestui program de masterat sunt de a asigura dobândirea de responsabilități tehnice și manageriale la toate nivelele de dezvoltare a unui produs cosmetic, din faza de concepție până la comercializarea sa, dobândirea de abilități în vederea evaluării performanței produselor cosmetice și monitorizării siguranței acestora, precum și orientarea spre cercetarea științifică din domeniu. Programul de masterat oferă o aprofundare a cunoștințelor pentru absolvenții domeniului de licență farmacie și o pregătire complementară pentru absolvenți ai facultăților de medicină, biologie, chimie, biochimie. Cunoștințele dobândite sunt utile pentru formarea de specialiști care lucrează în industria cosmetică (dezvoltare de produse cosmetice, analiza și testarea produselor cosmetice, management și marketing cosmetic), în farmacia comunitară, în dermatologie, dar și specialiști care activează în cadrul Organismelor de Reglementare din cadrul Ministerului Sănătății. Planul de învățământ este structurat pe două semestre, în primul semestru se studiază materii de specialitate care vizează: produsul cosmetic (formulare, analiză, siguranță, aspecte reglementare), biologia și fiziologia cutanată aplicată în cosmetologie, precum și materii care abordează metodologia cercetării experimentale. În al doilea semetru se desfăşoară un stagiu în industria de profil.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 1

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Farmacie

Specializare: Farmacie

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Examenul de admitere la Masteratul de Cosmetologie cuprinde o probă scrisă şi un interviu. Proba scrisă constă într-un test de tip grilă cu întrebări din tematica anunţată. Interviul cu comisia de admitere se desfășoară imediat după proba scrisă. Nota minimă pentru admiterea la acest program de masterat este 6,00.

Admiterea se face în limita locurilor aprobate, în ordinea descrescătoare a notei obţinute. Calcului notei finale :

- 10% media de absolvire a programului de licenţă
- 20% nota obţinută la interviu
- 70% nota obţinută la examenul scris

Se recomandă candidaților să aibă un nivel bun de cunoaștere a limbii franceze și engleze. Includerea în dosarul de înscriere a unui Atestat de cunoaștere a limbii franceze reprezintă un avantaj.

 

TEMATICA DE ADMITERE

1. Pielea şi anexele sale: anatomie, fiziologie.
2. Tipuri de ten.
3. Materii prime utilizate pentru prepararea produselor cosmetice.

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITERE

Martini M.C. Introduction à la dermopharmacie et à la cosmétologie. Ed. Tec&Doc-Lavoisier, Paris, 2006

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă probe: de la 21/07/2018

Perioadă rezultate: de la 22/07/2018 până la 23/09/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 24/09/2018 până la 26/09/2018

Perioadă probe: de la 27/09/2018

Perioadă rezultate: de la 28/07/2018 până la 29/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
CV
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declaraţie pe proprie răspundere privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Analiza produselor cosmetice
Bazele fiziologice şi biochimice ale pielii
Dezvoltarea produselor cosmetice
Fitocosmetologie
Reglementări în cosmetologie. Cosmetovigilența
Etică și integritate academică
Evaluarea toxicologică a produselor cosmetice
Marketingul în cosmetologie
Nutriția pentru o piele sănătoasă
Recomandarea produselor cosmetice
Stagiu practic de specialitate

Descriere

Învăţământul de farmacie de la Cluj, în limba română, a luat naştere în anul 1919, în Universitatea Daciei Superioare. Totuşi, după 15 ani de activitate remarcabilă, în 1934, s-a votat şi aplicat „Legea pentru concentrarea învăţământului farmaceutic universitar” în Bucureşti. Reluarea activităţii a avut loc în 1946, deci după 12 ani, în cadrul Universităţii Regele Ferdinand I. După încă doi ani, în 1948, acelaşi învăţământ a fost redefinit, cu titulatura Facultatea de Farmacie. Din 1990 instituţia tutelară se numeşte Universitatea de Medicină şi Farmacie, iar din 1993 poartă numele primului său profesor de medicină clinică şi decan al Facultăţii de Medicină, Iuliu Haţieganu.

Perioada care a urmat a fost propice pentru dezvoltarea învățământului farmaceutic, au fost înființate discipline noi, în acord cu evoluția profesiei, au fost amenajate noi spații de învățământ, laboratoare pentru desfășurarea activității cu studenții și un amfiteatru, dotarea acestora fiind la nivelul actual al învătământului farmaceutic european.

Dintre personalitățile care au contribuit la renumele Facultății de Farmacie în această perioadă pot fi menționați profesor Marius Bojiță, care a predat Controlul medicamentelor, ulterior redenumită Analiza medicamentelor, care a contribuit major la dezvoltarea învățământul farmaceutic prin activitatea în calitate de decan și ulterior prorector și rector al Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, profesor Sorin Emilian Leucuța, care a predat Tehnologia Farmaceutică, a introdus două materii noi Biofarmacia și Farmacia clinică și a condus Laboratorul de Bioechivalență din cadrul disciplinei de Tehnologie Farmaceutică, profesor Gheorghe Suciu de la disciplina de Dermatofarmacie și Cosmetologie, profesor Honorius Popescu de la disciplina de Farmacognozie-Fitoterapie și Istoria farmaciei, profesor Doina Ghiran de la disciplina de Chimie farmaceutică, profesor Ana Mureșan, de la disciplina de Chimie terapeutică, profesor Constantin Polinicencu de la disciplina de Organizare și Legislație farmaceutică, profesor Mircea Tămaș de la disciplina de Botanică farmaceutică.

Cadre didactice: 21

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” reprezintă leagănul educaţiei medicale clujene cu o istorie a căror izvoare apar în anii 1500 şi este azi una din cele mai importante şi mai apreciate universităţi din România. 

După multiple transformări care au ţinut de istoria Transilvaniei, zbuciumată dar puternică în afirmarea entităţii româneşti, Facultatea de Medicină ia naştere ca prima Şcoală de Medicină în limba română, la Cluj. Profesorul Iuliu Haţieganu, al cărui nume îl poartă astăzi universitatea noastră, a fost primul dascăl și decan al noii facultăţi, o personalitate de excepţie fiind fondatorul şcolii medicale clujene.

Avem astăzi un renume internaţional, pe care ne dorim cu toţii să îl păstrăm dar şi să îl ducem mai departe cu ajutorul studenţilor noştri, cei pe care cu bucurie şi interes îi primim în fiecare an cu porţile deschise. Ne propunem ca alături de fiecare nou student să urcăm treptele calităţii şi ale excelenţei umane şi profesionale. Universitatea este azi recunoscută ca o universitate de prestigiu în ţară, fiind considerată una din universităţile de cercetare şi educaţie, intrând astfel în clasamentul primelor 12 şcoli de învăţământ superior româneşti.

În Universitate învaţă azi peste 5.700 studenţi din ţară şi din peste 50 de ţări din întreaga lume, în 3 mari facultăţi: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie. Aceasta dă o alură distinctă multiculturală, plină de farmec. Calitatea învăţământului din Universitatea noastră, condiţiile deosebite de practică şi deschiderea comunităţii noastre au făcut ca liniile de predare franceză şi engleză să atragă mai mult de 2.000 de studenţi din Uniunea Europeană şi din alte ţări de pe toate continentele.

Suntem o instituţie în care educaţia se află pe lista obiectivelor majore. Fiecare absolvent al universităţii noastre, indiferent de specialitatea sa, va fi bine primit pe piaţa muncii internaţionale datorită pregătirii temeinice oferite pe tot parcursul anilor de învăţământ de un corp academic de excepţie. Susţinem creşterea calităţii şi vizibilităţii prin cercetare creând facilităţi la standarde internaţionale pentru promovarea cercetării şi a cercetătorilor ei.

Dacă doriţi să faceţi parte dintr-o universitate unde fiecare contează, unde fiecare poate deveni un profesionist de excepţie şi unde calitatea umană şi excelenţa primează, aceasta este universitatea pe care o căutaţi.

Campusul universitar este întreg orașul Cluj, fermecătoarea citadelă a Transilvaniei ce vă primește cu braţele deschise, cu aerul occidental deja binecunoscut. Un oraş plin de oportunităţi culturale, biblioteci, teatre, concerte şi muzee, cu o arhitectură barocă de excepţie dar şi o viață studenţească antrenantă, multiculturală şi deschisă. Un oraş cu nu mai puțin de şase universităţi în care amprenta studenţilor devine emblema oraşului.

Vă invităm să ne vizitaţi oricând, fie prin pagina noastră electronică fie direct în campusul universitar. Universitatea noastră vi se potriveşte!

Mesaj Prof. Dr. Alexandru Irimie - Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație