Nutriţie şi dietetică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descrierea este indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Nutriţie şi dietetică

Locuri disponibile (total): 49

Locuri disponibile (buget): 21

Locuri disponibile (taxă): 28

Taxă anuală de studii: 8.100 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Teza de concurs conţine întrebări din tematica restrânsă de Chimie organică sau Chimie anorganică, la alegere.

Criterii de departajare

La programul de studiu Farmacie, departajarea se face în funcție de nota obţinută la proba scrisă de biologie vegetală, iar dacă și în acest caz notele sunt egale, departajarea se va face în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă probe: de la 25/07/2018

Perioadă rezultate: de la 25/07/2018 până la 27/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Chimie organică Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A
Chimie anorganică Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate acestei etnii
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de laureat, concursuri
Dosar plic
Fișă înscriere
Formular de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.
Anul 1
Anatomie
Bazele nutriţiei
Biochimie şi laborator clinic
Biofizică
Biologie celulară şi moleculară
Chimia alimentelor
Chimie organică
Educatie fizică şi sport
Fiziologie şi fiziopatologie
Informatică medicală şi biostatistică
Limbi moderne
Microbiologie şi parazitologie
Morfopatologie şi histologie
Noţiuni de chimie generală
Nutriţia omului sănătos şi nutriţie comunitară
Nutriţia sportivului
Tehnologie alimentară
Urgenţe medicale şi prim-ajutor medical
Discipline opţionale (Hidrologie Opţional, Noţiuni de chimie bioanorganică, Terminologie medicală)
Anul 2
Biochimie şi laborator clinic
Chimia alimentelor
Dietetică şi produse dietetice pentru adulţi
Dietetică şi produse dietetice pentru copii
Educaţie fizică
Igienă
Imunologie şi alergologie
Istoria şi cultura alimentaţiei
Nutrigenetică şi nutrigenomică
Nutritia mamei şi copilului sănătos şi bolnav
Nutriţia vârstnicului
Patologie nutriţională
Semiologie şi medicină internă
Tehnologie şi chimie culinară
Stagiu practic
Disciplină opţională (Nutriţia aplicată în educaţie fizică şi sport)
Disciplină facultativă: Alimente noi
Anul 3
Aditivi alimentari
Dietoterapie
Endocrinologie
Farmacologie
Legislație și etică profesională
Metodologia cercetării științifice
Produse vegetale medicinale
Psihologie medicală
Sănătate publică nutrițională comunitară
Toxicologie alimentară
Practică profesională
Stagiu elaborare lucrare de licenţă
Disciplină opţională: Evaluarea toxicologică a riscurilor alimentare
Disciplină facultativă: Educație pentru sănătate și marketing medico-social

Descriere

Învăţământul de farmacie de la Cluj, în limba română, a luat naştere în anul 1919, în Universitatea Daciei Superioare. Totuşi, după 15 ani de activitate remarcabilă, în 1934, s-a votat şi aplicat „Legea pentru concentrarea învăţământului farmaceutic universitar” în Bucureşti. Reluarea activităţii a avut loc în 1946, deci după 12 ani, în cadrul Universităţii Regele Ferdinand I. După încă doi ani, în 1948, acelaşi învăţământ a fost redefinit, cu titulatura Facultatea de Farmacie. Din 1990 instituţia tutelară se numeşte Universitatea de Medicină şi Farmacie, iar din 1993 poartă numele primului său profesor de medicină clinică şi decan al Facultăţii de Medicină, Iuliu Haţieganu.

Perioada care a urmat a fost propice pentru dezvoltarea învățământului farmaceutic, au fost înființate discipline noi, în acord cu evoluția profesiei, au fost amenajate noi spații de învățământ, laboratoare pentru desfășurarea activității cu studenții și un amfiteatru, dotarea acestora fiind la nivelul actual al învătământului farmaceutic european.

Dintre personalitățile care au contribuit la renumele Facultății de Farmacie în această perioadă pot fi menționați profesor Marius Bojiță, care a predat Controlul medicamentelor, ulterior redenumită Analiza medicamentelor, care a contribuit major la dezvoltarea învățământul farmaceutic prin activitatea în calitate de decan și ulterior prorector și rector al Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, profesor Sorin Emilian Leucuța, care a predat Tehnologia Farmaceutică, a introdus două materii noi Biofarmacia și Farmacia clinică și a condus Laboratorul de Bioechivalență din cadrul disciplinei de Tehnologie Farmaceutică, profesor Gheorghe Suciu de la disciplina de Dermatofarmacie și Cosmetologie, profesor Honorius Popescu de la disciplina de Farmacognozie-Fitoterapie și Istoria farmaciei, profesor Doina Ghiran de la disciplina de Chimie farmaceutică, profesor Ana Mureșan, de la disciplina de Chimie terapeutică, profesor Constantin Polinicencu de la disciplina de Organizare și Legislație farmaceutică, profesor Mircea Tămaș de la disciplina de Botanică farmaceutică.

Cadre didactice: 21

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” reprezintă leagănul educaţiei medicale clujene cu o istorie a căror izvoare apar în anii 1500 şi este azi una din cele mai importante şi mai apreciate universităţi din România. 

După multiple transformări care au ţinut de istoria Transilvaniei, zbuciumată dar puternică în afirmarea entităţii româneşti, Facultatea de Medicină ia naştere ca prima Şcoală de Medicină în limba română, la Cluj. Profesorul Iuliu Haţieganu, al cărui nume îl poartă astăzi universitatea noastră, a fost primul dascăl și decan al noii facultăţi, o personalitate de excepţie fiind fondatorul şcolii medicale clujene.

Avem astăzi un renume internaţional, pe care ne dorim cu toţii să îl păstrăm dar şi să îl ducem mai departe cu ajutorul studenţilor noştri, cei pe care cu bucurie şi interes îi primim în fiecare an cu porţile deschise. Ne propunem ca alături de fiecare nou student să urcăm treptele calităţii şi ale excelenţei umane şi profesionale. Universitatea este azi recunoscută ca o universitate de prestigiu în ţară, fiind considerată una din universităţile de cercetare şi educaţie, intrând astfel în clasamentul primelor 12 şcoli de învăţământ superior româneşti.

În Universitate învaţă azi peste 5.700 studenţi din ţară şi din peste 50 de ţări din întreaga lume, în 3 mari facultăţi: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie. Aceasta dă o alură distinctă multiculturală, plină de farmec. Calitatea învăţământului din Universitatea noastră, condiţiile deosebite de practică şi deschiderea comunităţii noastre au făcut ca liniile de predare franceză şi engleză să atragă mai mult de 2.000 de studenţi din Uniunea Europeană şi din alte ţări de pe toate continentele.

Suntem o instituţie în care educaţia se află pe lista obiectivelor majore. Fiecare absolvent al universităţii noastre, indiferent de specialitatea sa, va fi bine primit pe piaţa muncii internaţionale datorită pregătirii temeinice oferite pe tot parcursul anilor de învăţământ de un corp academic de excepţie. Susţinem creşterea calităţii şi vizibilităţii prin cercetare creând facilităţi la standarde internaţionale pentru promovarea cercetării şi a cercetătorilor ei.

Dacă doriţi să faceţi parte dintr-o universitate unde fiecare contează, unde fiecare poate deveni un profesionist de excepţie şi unde calitatea umană şi excelenţa primează, aceasta este universitatea pe care o căutaţi.

Campusul universitar este întreg orașul Cluj, fermecătoarea citadelă a Transilvaniei ce vă primește cu braţele deschise, cu aerul occidental deja binecunoscut. Un oraş plin de oportunităţi culturale, biblioteci, teatre, concerte şi muzee, cu o arhitectură barocă de excepţie dar şi o viață studenţească antrenantă, multiculturală şi deschisă. Un oraş cu nu mai puțin de şase universităţi în care amprenta studenţilor devine emblema oraşului.

Vă invităm să ne vizitaţi oricând, fie prin pagina noastră electronică fie direct în campusul universitar. Universitatea noastră vi se potriveşte!

Mesaj Prof. Dr. Alexandru Irimie - Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

 • Nutriţie

  Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor/Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

 • Nutriţie şi remodelare corporală

  Facultatea de Kinetoterapie/Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

 • Nutriţie şi dietetică

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

 • Nutriţie şi dietetică

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Lista de comparație