Expertiză contabilă şi evaluarea firmei
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Ştiinţe Economice oferă studenţilor cunoştinţe şi abilităţi de economie, administrarea afacerilor, marketing şi contabilitate, şi îi învaţă să înlocuiască percepţia mecanicistă asupra lumii cu o abordare economică „cu tentă umană“, care pune OMUL în centrul tuturor activităţilor economice şi în contextul fenomenologic adecvat.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Contabilitate

Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 18

Locuri disponibile (taxă): 32

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 7.66

Ultima medie (taxă): 7.4

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea la studiile de masterat în anul universitar 2019-2020 se face, prin concurs, pe baza mediei generale de admitere, calculată ca medie ponderată între:

 

  • Nota obținută la proba 1 de concurs (Anexa 2 din Metodologia de admitere) și
  • Nota obținută la proba 2 de concurs (media la examenul de licență/diplomă).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019

Perioadă rezultate: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă probe: de la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019 până la 25/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Eseu Nu Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Eseu motivațional
Fișă înscriere
Anul 1
Normalizare contabilă
Standarde generale de audit şi norme profesionale
Standarde internaţionale privind raportarea financiară
Doctrină contabilă şi deontologia profesie
Metode de evaluare a afacerilor
Dreptul afacerilor
Fiscalitatea afacerilor
Anul 2
Audit statutar
Consultanţă în contabilitate şi expertiză contabilă judiciară
Control de gestiune aprofundat
Disciplină opțională
Procedură fiscală
Practică de specialitate
Elaborarea disertației

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

Resita

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Economice oferă studenţilor cunoştinţe şi abilităţi de economie, administrarea afacerilor, marketing şi contabilitate, şi îi învaţă să înlocuiască percepţia mecanicistă asupra lumii cu o abordare economică „cu tentă umană“, care pune OMUL în centrul tuturor activităţilor economice şi în contextul fenomenologic adecvat.

Cadre didactice: 25

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

Resita, Caras-Severin

Introducere

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa este o universitate în regiune şi pentru regiune, care vine în întâmpinarea nevoilor comunităţii locale prin educaţie, cercetare aplicativă şi transfer de cunoaştere. Misiunea asumată de Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa se referă la:

  • pregătirea profesională iniţială şi continuă, prin programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, programe postliceale şi cursuri de specializare/perfecţionare în domenii relevante pentru nevoile regiunii;
  • pregătirea de absolvenţi creativi, flexibili şi cu gândire antreprenorială, capabili să contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii;
  • pregătirea de absolvenţi cu spirit civic şi responsabilitate socială, care se vor manifesta ca şi cetăţeni europeni activi în comunitate şi societate;
  • susţinerea mediului de afaceri şi a mediului instituţional public prin cercetare aplicată pe teme relevante pentru regiune;
  • transferul de cunoaştere către firmele şi instituţiile locale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 336

Programe similare

Lista de comparație