Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Ştiinţe Economice oferă studenţilor cunoştinţe şi abilităţi de economie, administrarea afacerilor, marketing şi contabilitate, şi îi învaţă să înlocuiască percepţia mecanicistă asupra lumii cu o abordare economică „cu tentă umană“, care pune OMUL în centrul tuturor activităţilor economice şi în contextul fenomenologic adecvat.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 24

Locuri disponibile (taxă): 26

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 7.66

Ultima medie (taxă): 7.16

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Candidații la admitere se pot înscrie și online pentru a reduce din timpul petrecut la depunerea dosarului pentru admitere.

 

Candidații care au obținut premii (I, II, III sau mențiune) la olimpiade școlare naționale sau la competiții sportive naționale sunt scutiți de plata taxei de înscriere.

Concurs de dosare:  
Media generală de admitere este media generală obţinută de candidat la examenul de licenţă/diplomă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 23/07/2018

Perioadă rezultate: de la 25/07/2018 până la 26/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 20/09/2018

Perioadă rezultate: de la 22/09/2018 până la 24/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie avansată
Strategii de dezvoltare a firmei
Sisteme informatice în TCS
Tehnici de comunicare şi negocieri în TCS
Management antreprenorial
Studii de caz privind finanţarea proiectelor în TCS
Managementul resurselor umane
Industria ospitalităţii
Politici şi strategii în turismul mondial
Anul 2
Marketing operaţional în TCS
Expertiza mărfurilor
Audit şi certificarea calitãţii în TCS
Managementul turismului de evenimente
Marketing strategic în TCS
Analiza diagnostic în TCS
Finanţe manageriale
Tehnica operaţiunilor de comerţ
Comunicare de marketing
Proiecte economice
Practică economică

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

Resita

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Economice oferă studenţilor cunoştinţe şi abilităţi de economie, administrarea afacerilor, marketing şi contabilitate, şi îi învaţă să înlocuiască percepţia mecanicistă asupra lumii cu o abordare economică „cu tentă umană“, care pune OMUL în centrul tuturor activităţilor economice şi în contextul fenomenologic adecvat.

Cadre didactice: 25

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

Resita, Caras-Severin

Introducere

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa este o universitate în regiune şi pentru regiune, care vine în întâmpinarea nevoilor comunităţii locale prin educaţie, cercetare aplicativă şi transfer de cunoaştere. Misiunea asumată de Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa se referă la:

  • pregătirea profesională iniţială şi continuă, prin programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, programe postliceale şi cursuri de specializare/perfecţionare în domenii relevante pentru nevoile regiunii;
  • pregătirea de absolvenţi creativi, flexibili şi cu gândire antreprenorială, capabili să contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii;
  • pregătirea de absolvenţi cu spirit civic şi responsabilitate socială, care se vor manifesta ca şi cetăţeni europeni activi în comunitate şi societate;
  • susţinerea mediului de afaceri şi a mediului instituţional public prin cercetare aplicată pe teme relevante pentru regiune;
  • transferul de cunoaştere către firmele şi instituţiile locale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 336

Programe similare

Lista de comparație