Administraţie publică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa a sărbătorit 20 de ani de existenţă, de aceea se poate vorbi de o adevărată tradiţie a învăţământului juridic universitar în spaţiul dobrogean. Visul oricărui student al unei facultăţi de drept (cu cele două specialzări: ştiinţe juridice ori administrative) este de a ajunge (după absolvire) să practice una din prestigioasele profesii juridice (avocat, notar public, executor judecătoresc), să urmeze o carieră de magistrat (judecător sau procuror) ori să activeze în cadrul administraţiei publice locale, naţionale ori europene. De-a lungul anilor, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a format numeroşi absolvenţi valoroşi care au reuşit să treacă pragul examenelor de admitere şi să îşi îndeplinească acest vis. Aceasta este adevărata măsură a unei facultăţi. Studenţii din cadrul facultăţii participă la diferite concursuri naţionale şi internaţionale, au posibilitatea desfăşurării de cercetări ştiinţifice în cadrul laboratoarelor şi a cercurilor studenţeşti (de drept public, drept privat, ştiinţe administrative). Facultatea organizează anual sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, facilitând şi participarea studenţilor la activităţi desfăşurate în alte centre universitare prin suportarea costurilor de transport, cazare, masă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe administrative

Specializare: Administraţie publică

Locuri disponibile (total): 45

Locuri disponibile (buget): 7

Locuri disponibile (taxă): 38

Ultima medie (buget): 9.18

Ultima medie (taxă): 7.01

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Universitatea ”Ovidius” Constanța, prin Facultatea de Drept și Științe Administrative, reprezintă o instituție academică implicată în formarea profesională continuă, prin programe de monitorizare a evoluției profesionale a absolvenților în organizații. Evaluarea comportamentului organizațional al absolvenților nostri constituie un indicator important de măsurare a performanțelor profesionale, didactice și de formare în cadrul FDSA.

Învățământul juridic tomitan a început odată cu înființarea secției de Drept a Facultății de Litere, Istorie, Drept și Teologie din cadrul Univeristății ”Ovidius” Constanța, în anul 1992. Începând cu anul 1995, a apărut cea de-a doua specializare, Administrație publică, de asemenea, tot ca parte componentă a unei facultăți cu profil mixt, alături de specializarea Drept.

Din anul 1997 s-a desprins ca facultate de-sine-stătătoare Facultatea de Istorie, Drept şi Administraţie publică, cu mai multe specializări, respectiv: Istorie, Drept și Administrație publică. Ulterior, începând cu anul 2002, a apărut Facultatea de Drept, cu două specializări, și anume, Drept și Administrație Publică.

Această nouă facultate a cunoscut, până în prezent, mai multe denumiri: Facultatea de Drept și Științe Administrative (2005), Facultatea de Drept, Științe Administrative și Sociologie (2009), Facultatea de Drept și Științe Administrative (2013).

Ca urmare a tendinței de dezvoltare continuă, începând cu anul 2008, în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative s-au înființat încă două specializări, respectiv, Poliție Comunitară și Asistență Managerială și Secretariat, iar în anul 2009, s-a înființat specializarea Sociologie.

În prezent, în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative funcționează două departamente, respectiv:

-          Departamentul Drept (cu programul de studii de licență, forma de învățământ zi și frecvență redusă, precum și programul de studii de master, forma de învățământ zi);

-          Departamentul de Științe administrative și sociale (cu programul de studii de licență Administrație Publică, forma de învățământ zi și frecvență redusă, programele de studii de licență zi pentru Asistență Managerială și Secretariat, precum și pentru Poliție Locală, dar și programul de studii de master, forma de învățământ zi).

 

Programele de master care funcționează în prezent în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative sunt următoarele:

-          Drept public

-          Științe penale

-          Drept maritim

-          Legislație privind siguranța transporturilor

-          Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice

-          Administrație europeană. Instituții și politici publice

-          Managementul instituțiilor publice

 

În cadrul facultății se desfășoară activități de cercetare prin intermediul a două centre specifice fiecărui departament, respectiv, Centrul de Studii şi Cercetări privind Drepturile Omului şi Discriminarea și Institutul Social Dobrogea, cărora le corespund și cele două reviste: Ars Aequi și Analele FDSA.

Criterii de selecție:

1.Eseu motivațional (Admis/Respins)

2.Media de la bacalaureat 100%

Criterii departajare:

1. Nota la disciplina Limba și literatura română (scris la examenul de bacalaureat)

2. Media anilor de studiu din perioada liceului

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 18/08/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 25/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020 până la 15/09/2020

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Eseu Nu Nu N/A Da Proba scrisa Admis/Respins

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor – originalul documentului încărcat în platforma de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dovada plății taxei de înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
cererea-tip de înscriere la concursul de admitere,
declarație RGDP
declarație că vor urma modul psihopedagogic nivel I, în perioada de școlarizare, pentru candidații care candidează pe locurile destinate formării cadrelor didactice;
Anul 1
Bazele administrației publice
Teoria generală a statului și dreptului
Drept constituțional
Comunicare în administrația publică
Management public
Drept civil
Sociologie
Introducere în Dreptul administrativ
Istoria administrației publice
Economie
Demografie și resurse umane
Anul 2
Drept Administrativ. Actele administrative
Strategii și politici publice
Elemente de drept penal și procedură penal
Știința administrației
Funcția publică. Etica și Deontologia funcționarului public
Finanțe publice
Sisteme administrative comparate
Managementul serviciilor publice
Drept financiar și fiscar
Anul 3
Managementul resurselor umane în administrația publică Contencios administrativ Politici economice Elemente de urbanism Marketing public Dreptul muncii și securității Teoria generală a domenialiatății Drept european Managementul proiectelor Proiecte în sectorul public

Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa a sărbătorit 20 de ani de existenţă, de aceea se poate vorbi de o adevărată tradiţie a învăţământului juridic universitar în spaţiul dobrogean. Visul oricărui student al unei facultăţi de drept (cu cele două specialzări: ştiinţe juridice ori administrative) este de a ajunge (după absolvire) să practice una din prestigioasele profesii juridice (avocat, notar public, executor judecătoresc), să urmeze o carieră de magistrat (judecător sau procuror) ori să activeze în cadrul administraţiei publice locale, naţionale ori europene. De-a lungul anilor, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a format numeroşi absolvenţi valoroşi care au reuşit să treacă pragul examenelor de admitere şi să îşi îndeplinească acest vis. Aceasta este adevărata măsură a unei facultăţi. Studenţii din cadrul facultăţii participă la diferite concursuri naţionale şi internaţionale, au posibilitatea desfăşurării de cercetări ştiinţifice în cadrul laboratoarelor şi a cercurilor studenţeşti (de drept public, drept privat, ştiinţe administrative). Facultatea organizează anual sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, facilitând şi participarea studenţilor la activităţi desfăşurate în alte centre universitare prin suportarea costurilor de transport, cazare, masă.

Cadre didactice: 29

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație