Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Absolventul acestei specializări urmează să lucreze în domeniul serviciilor, care tind să capete extensii într-o societate modernă. Sfera comerţului şi turismului oferă şi va oferi în continuare posibilităţi de plasare a forţei de muncă, fiind şi din acest punct de vedere un domeniu atractiv.

Competenţe profesionale:

 realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii;

 comercializarea produselor/serviciilor;

 gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii;

 gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare;

 asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii;

 asistență în managementul resurselor umane.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 30

Ultima medie (buget): 6.07

Ultima medie (taxă): 6.31

Taxă anuală de studii: 1.800 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Media de admitere este calculată ca medie ponderată între:
- media generală a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) și
- nota obţinută la examenul de bacalaureat la o disciplina din cadrul examenului de bacalaureat (cu ponderea de 40%), calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

 La domeniile de studii tehnice (inginerie), disciplina din cadrul examenului de bacalaureat a cărei notă este luată în considerare la calculul mediei de admitere este Matematică. În cazul în care candidatul respectiv nu a susţinut probă scrisă la disciplina Matematică, se va lua în considerare nota obţinută la a treia probă scrisă (proba Ed), pentru domeniile de studii din sfera Științelor Economice și Științelor Sociale.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Matematici aplicate în economie
Microeconomie
Economia întreprinderii
Informatică
Management general
Geografie economică
Limbă străină I
Educaţie fizică I
Turism montan
Macroeconomie
Bazele contabilităţi
Statistică
Marketing
Teoria generală a dreptului
Limbă străină II
Educaţie fizică II
Anul 2
Contabilitate în comerţ, turism, servicii
Economia comerţului
Economia serviciilor
Fundamentarea ştiinţei mărfurilor
Limbă străină III
Educaţie fizică III
Dreptul afacerilor
Econometrie
Economia turismului
Finanţe
Comunicare comercială
Educaţie fizică
Practică
Anul 3
Tehnici şi operaţiuni bancare
Cercetări de marketing
Asigurări şi reasigurări
Analiză economico-financiară
Administrarea întreprinderii în comerţ, turism, servicii
Tehnici promoţionale
Tranzacţii comerciale
Tehnica operaţiunilor de turism
Antreprenoriat
Strategii investiţionale în afaceri
Logistica și distribuția mărfurilor
Metodologia elaborării lucrării de licenţă

Facultatea de Ştiinţe

Universitatea din Petroşani

Petrosani

Descriere

Facultatea de Ştiinţe funcţionează din anul universitar 1993-1994, odată cu crearea, într-un spaţiu academic şi social-economic dominat de tehnică, dar când piaţa muncii, nevoile Văii Jiului şi ale regiunii înconjurătoare, impun şi alte orientări, a unor specializări din domeniul ştiinţelor economice, ştiinţelor sociale, ştiinţelor exacte. Astăzi, la aproape 20 de ani de la înfiinţare, peste 1800 de studenţi şi masteranzi studiază în cadrul a nouă programe de licenţă la învăţământul cu frecvenţă, trei programe de licenţă la învăţământul la distanţă şi şase programe de masterat.

Studenți înmatriculați licență: 1.042

Studenți înmatriculați master: 338

Cadre didactice: 62

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 22

Universitatea din Petroşani

Petrosani, Hunedoara

Introducere

Universitatea din Petroşani are o lungă şi frumoasă tradiţie, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcţionat în Bucureşti peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcţionat la Petroşani. Doar câteva universităţi se pot mândri cu o asemenea descendenţă atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înfiinţare a „Şcoalei de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură”.

Având drept fundament această puternică tradiţie universitară şi prestigiul de care se bucură în ţară şi în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condiţiile necesare pentru ca studenţii săi să dobândească o înaltă calificare în multe şi variate domenii, pregătirea desfăşurându-se la toate formele de învăţământ.

Formarea profesională a specialiştilor se realizează în cadrul a trei facultăţi: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică şi Facultatea de Ştiinţe.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 610

Programe similare

Lista de comparație