Psihologie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studiu –  Psihologie  – este de a urmări şi de a  realiza excelenţa în cercetarea psihologică, în educaţia profesională, în formarea continuă şi în formarea absolvenţilor, în serviciile psihologice publice şi private de evaluare şi diagnoză, intervenţie psihoterapeutică, investigaţie ştiinţifică şi educaţie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Psihologie

Specializare: Psihologie

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.350 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Notarea se face astfel: 80% media ponderata de la Bacalaureat si 20% nota de la limba si literatura romana din Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 24/05/2019 până la 29/07/2019

Perioadă rezultate: până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 26/09/2019

Perioadă rezultate: până la 27/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Fundamentele psihologiei (1 sem)
Neuropsihologie (1 sem)
Psihologia vârstelor (1 sem)
Genetica comportamentului uman (1 sem)
Analiza superioară a datelor (1 sem)
Logică (1 sem)
Psihologie interculturală (1 sem)
Etică aplicată în psihologie (1 sem)
Psihologie experimentală şi analiza datelor (1 sem)
Psihologia religiei (1 sem)
Sociologie (1 sem)
Psihologie evoluţionistă (1 sem)
Antropologie culturală (1 sem)
Educaţie fizică (2 sem)
Anul 2
Psihologie experimentală şi analiza datelor (1 sem)
Psihologia personalităţii (1 sem)
Testare psihologică (1 sem)
Psihologie cognitivă (1 sem)
Practică de specialitate (1 sem)
Psihologia creativităţii (1 sem)
Neuroştiinţe cognitive şi clinice
Psihiatrie (1 sem)
Istoria psihologiei (1 sem)
Psihopatologie (1 sem)
Psihologia educaţie I(1 sem)
Psihologie politică (1 sem)
Profile atipice de dezvoltare (1 sem)
Etnopsihologie (1 sem)
Neurobiologie (1 sem)
Anul 3
Bazele teoretice ale evaluării psihologice (1 sem)
Psihologie organizaţională şi managerială (1 sem)
Psihoterapii (1 sem)
Psihologie socială (1 sem)
Practică de specialitate (1 sem)
Psihologie militară (1 sem)
Psihopedagogia deficienţilor mintali (1 sem)
Psihologia familiei (1 sem)
Psihologia jocului (1 sem)
Psihologia muncii (1 sem)
Consiliere educaţională şi a carierei (1 sem)
Psihologie judiciară (1 sem)
Defectologie şi logopedie (1 sem)
Biopsihologie (1 sem)

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie fizică şi sport

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad

Descriere

Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi cercetării, fiind un centru de cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice, urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale, prin specializările de care dispune.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Neîncredere

Locuri în camin: 300

Programe similare

Lista de comparație