Geochimie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Dacă te-ai întrebat cum ar fi să fii studiezi pietre și vulcani, să știi totul despre compoziția Pământului și despre chimia mediului atunci specialiazarea Geochimie este ceea ce ar trebui să studiezi. Poți afla tot ce ține de geologie, de fizica globului, de chimie, de topografie minieră, de cristalografie și mineralogie optică. De asemenea îți poți uimi apropiații cu multe cunoștințe despre hazarde seismice și vulcanice, dar și despre pietre prețioase, semiprețioase și decorative. La finalul studiilor poți spune cu mâna pe diplomă că ești geochimist și poți ocupa funcții precum: geochimist, inspector de mediu, operator staţii geoservice în geologia petrolieră, specialist în protecţia şi monitorizarea mediului, specialist în evaluarea şi monitorizarea calităţii solurilor, specialist în gestiunea deşeurilor şi substanţelor chimice, specialist în hidrogeochimie, resurse de ape potabile, minerale şi termale, specialist în gestionarea şi managementul resurselor minerale, specialist în managementul hazardelor naturale, specialist în evaluarea pietrelor preţioase, muzeograf, cercetător în instituţii de cercetare şi universităţi, cadru didactic în învăţământul superior, analist în probleme de resurse şi economie mondială.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geologie

Specializare: Geochimie

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 21

Locuri disponibile (taxă): 9

Ultima medie (buget): 9.59

Ultima medie (taxă): 8.36

Taxă anuală de studii: 3.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere:
– 100% Media examenului de Bacalaureat.

Criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie: media anilor de studii liceale.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 19/07/2020 până la 21/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Geologie fizică
Chimie generală
Cristalografie
Chimie analitică
Geoinformatică
Limbă străină
Mineralogie generală
Geostatistică
Geofizică generală
Echilibre chimice în medii naturale
Practică geologică
Sport- facultativ
Modul psihopedagogic (opțional)
Anul 2
Mineralogie sistematică
Paleontologie
Biogeochimie
Geologie istorică
Limbă străină
Petrologie magmatică
Petrologie sedimentară Geologie structurală şi Cartografie geologică
Practică geologică Metode instrumentale în geoștiințe (opțional)
Geotectonică (opțional)
Limbă străină (opțional)
Geologie planetară (opțional)
Gemologie (opțional)
Sport- facultativ
Modul psihopedagogic (opțional)
Anul 3
Petrologie metamorfică
Zăcăminte de minereuri
Prospecțiunea și explorarea geologică
Cosmochimie
Geologia României
Geochimie
Hidrogeochimie
Geologie economică
Elaborarea lucrării de licență
Geochimia atmosferei (opțional)
Geochimia coloizilor (opțional)
Geofizică aplicată (opțional)
Geologie marină (opțional)
Geochimia mediului (opțional)
Metode instrumentale în geochimie. Difractometrie și spectroscopie optică (opțional)
Licență
Modul psihopedagogic (opțional)

Facultatea de Geografie şi Geologie

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Facultatea de Geografie şi Geologie prezintă o structură complexă, adaptată cerinţelor societăţii româneşti, dar şi cu deschidere europeană. În facultate funcţionează atât specializări cu profil universitar cât şi specializări cu profil tehnic, motiv pentru care strategia de dezvoltare prezintă particularităţi adecvate fiecărui domeniu.

În cei aproape 150 de existenţă a Universităţii din Iaşi, domeniul geoştiinţelor a fost reprezentat fără întrerupere, în timp ce facultatea a purtat diferite denumiri, fiind uneori mai extinsă, cuprinzând şi secţii din profilele biologie şi istorie. Învăţământul superior în domeniul geoştiinţelor este legat de anii de început ai Universităţii ieşene. Este vorba de data de 16 octombrie 1863, când profesorul Grigore Cobălcescu a fost numit titular la Catedra de Ştiinţe Naturale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe. Acesta a fost începutul învăţământului geologic. Geografia a fost temporar introdusă în curricula universitară începând cu anul 1884. În 1904 s-a înfiinţat prima catedră cu specific geografic. În timp, structura administrativă a Universităţii a plasat învăţământul din sfera geoştiinţelor împreună cu alte specializări. Iniţial, a funcţionat o Facultate de Ştiinţe Naturale, apoi Facultatea de Istorie – Geografie (1948- 1950), Facultatea de Geologie – Geografie (1950), Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie (1959), Facultatea de Biologie – Geografie (1959- 1977), Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie (1977- 1990) şi Facultatea de Geografie şi Geologie din 1990 şi până în prezent.

În cadrul parteneriatelor de cercetare actuale, menţionăm relaţiile pe care le avem cu universităţi de prestigiu din ţările Comunităţii Europene, din spaţiul francofon (Franţa, Belgia), anglo – saxon (Anglia, Germania, Elveţia) şi latin (Italia, Spania), sau din alte regiuni (Japonia, SUA etc). Au fost efectuate stagii de documentare şi pregătire în străinătate, doctorate în cotutelă (Franţa), doctorate în străinătate (Japonia, S.U.A., Elveţia). La toate acestea se adaugă un mare număr de mobilităţi (cadre didactice şi studenţi) în cadrul programelor Tempus, Leonardo da Vinci, Erasmus – Socrates, cât şi participări la manifestări ştiinţifice internaţionale şi stagii de documentare în diferite regiuni ale globului: Nordul Africii (Tunisia, Maroc), Asia de Sud – Est (Thailanda, Filipine), Extremul Orient (China, Japonia), America de Sud (Brazilia, Argentina), America de Nord (Canada, SUA), Peninsula Iberică (Spania), Europa vestică (Franţa, Italia, Germania), Europa Centrală (Austria, Ungaria, Slovacia) şi altele.

Biblioteca de Geografie-Geologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul III, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.geo@uaic.ro, Telefon: 0232 26 1796.

Studenți înmatriculați licență: 1.259

Studenți înmatriculați master: 428

Cadre didactice: 85

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

  • Geochimia mediului

    Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

  • Geochimia mediului

    Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Lista de comparație