Geografia mediului
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Încă de mic ţi s-a spus că omul trebuie să fie în comuniune cu natura, știi astfel că omul are un impact foarte mare asupra spațiului înconjurător. La specializarea Geografia Mediului vei învăța atât de multe despre mediul înconjurător încât îți va fi ușor să intervii în scopul rezolvării problemelor cu care se confruntă Pământul și să acţionezi acolo unde este nevoie spre a crea un spațiu de viață în armonie cu natura. După ce vei înțelege bine limba geografiei studiind meteorologie, climatologie, hidrologie, oceanografie, geologie, teledetecție, fotointerpretare, vei putea să comunici cu mediul înconjurător studiind secretele biologiei, chimiei mediului și biogeografiei. Vei reuși astfel să observi și să rezolvi problemele cu care se confruntă mediul studiind despre poluarea mediilor și gestionarea durabilă a deșeurilor, despre riscurile și hazardele naturale antropice, dar și despre modalitățile de protecție și conservare ale mediului. Și dacă pasiunea te va ghida către absolvirea specializării Geografia Mediului vei putea să activezi ca profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, analist de mediu, analist teritorial, analist în probleme demografice, specialist în probleme de urbanizare, specialist în soluri şi utilizarea terenurilor, specialist în probleme de geopolitică şi economie mondială.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Ştiinţa mediului

Specializare: Geografia mediului

Locuri disponibile (total): 21

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 9

Ultima medie (buget): 9.59

Ultima medie (taxă): 8.36

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Media de admitere:
– 100% Media examenului de Bacalaureat.

Criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie: media anilor de studii liceale.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 19/07/2020 până la 21/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Geografie generală (fizică şi umană)
Meteorologie şi Climatologie
Hidrologie şi Oceanografie
Cartografie cu elemente de topografie
Geografia economică şi a resurselor naturale
Curs practic: Limba străină
Geologie generală
Informatică aplicată în geoştiinţe
Fizica mediului
Chimia mediului
Curs practic: Limba străină
Aplicaţii geografice în teren
Sport- facultativ
Anul 2
Geomorfologie
Pedogeografie
Biologie vegetală și animală
Calitatea aerului
Biochimie
Curs practic: Limba străină
Sisteme Informaţionale Geografice
Geografia mediilor naturale ale Globului
Ecologie
Metodologia cercetărilor geografice
Statistică
Practică de specialitate
Gestiunea resurselor de apă- facultativ
Amenajarea zonelor cu risc hidrologic- facultativ
Sport- facultativ
Toponomastică geografică- facultativ
Anul 3
Geografia fizică a României
Geografia mediului I
Biogeografie
Geografia populaţiei şi a aşezărilor
Modificări climatice globale
Disciplină opţională
Geografia mediului II
Geografia umană a României
Monitoringul integrat al mediului
Hazarde naturale şi antropogene și riscuri induse
Impactul activităţilor economice asupra mediului
Elaborarea lucrării de licenţă
Parcuri şi rezervaţii naturale (opțtional)
Teledetecţie şi fotointerpretare (opțional) Conservarea biodiversităţii şi arii protejate- facultativ
Managementul deşeurilor- facultativ
Paleogeografia Cuaternarului- facultativ
Economia mediului- facultativ
Susținerea lucrării de licență

Facultatea de Geografie şi Geologie

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Facultatea de Geografie şi Geologie prezintă o structură complexă, adaptată cerinţelor societăţii româneşti, dar şi cu deschidere europeană. În facultate funcţionează atât specializări cu profil universitar cât şi specializări cu profil tehnic, motiv pentru care strategia de dezvoltare prezintă particularităţi adecvate fiecărui domeniu.

În cei aproape 150 de existenţă a Universităţii din Iaşi, domeniul geoştiinţelor a fost reprezentat fără întrerupere, în timp ce facultatea a purtat diferite denumiri, fiind uneori mai extinsă, cuprinzând şi secţii din profilele biologie şi istorie. Învăţământul superior în domeniul geoştiinţelor este legat de anii de început ai Universităţii ieşene. Este vorba de data de 16 octombrie 1863, când profesorul Grigore Cobălcescu a fost numit titular la Catedra de Ştiinţe Naturale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe. Acesta a fost începutul învăţământului geologic. Geografia a fost temporar introdusă în curricula universitară începând cu anul 1884. În 1904 s-a înfiinţat prima catedră cu specific geografic. În timp, structura administrativă a Universităţii a plasat învăţământul din sfera geoştiinţelor împreună cu alte specializări. Iniţial, a funcţionat o Facultate de Ştiinţe Naturale, apoi Facultatea de Istorie – Geografie (1948- 1950), Facultatea de Geologie – Geografie (1950), Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie (1959), Facultatea de Biologie – Geografie (1959- 1977), Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie (1977- 1990) şi Facultatea de Geografie şi Geologie din 1990 şi până în prezent.

În cadrul parteneriatelor de cercetare actuale, menţionăm relaţiile pe care le avem cu universităţi de prestigiu din ţările Comunităţii Europene, din spaţiul francofon (Franţa, Belgia), anglo – saxon (Anglia, Germania, Elveţia) şi latin (Italia, Spania), sau din alte regiuni (Japonia, SUA etc). Au fost efectuate stagii de documentare şi pregătire în străinătate, doctorate în cotutelă (Franţa), doctorate în străinătate (Japonia, S.U.A., Elveţia). La toate acestea se adaugă un mare număr de mobilităţi (cadre didactice şi studenţi) în cadrul programelor Tempus, Leonardo da Vinci, Erasmus – Socrates, cât şi participări la manifestări ştiinţifice internaţionale şi stagii de documentare în diferite regiuni ale globului: Nordul Africii (Tunisia, Maroc), Asia de Sud – Est (Thailanda, Filipine), Extremul Orient (China, Japonia), America de Sud (Brazilia, Argentina), America de Nord (Canada, SUA), Peninsula Iberică (Spania), Europa vestică (Franţa, Italia, Germania), Europa Centrală (Austria, Ungaria, Slovacia) şi altele.

Biblioteca de Geografie-Geologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul III, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.geo@uaic.ro, Telefon: 0232 26 1796.

Studenți înmatriculați licență: 1.259

Studenți înmatriculați master: 428

Cadre didactice: 85

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație