Geografia turismului (în limba franceză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Geografia este una dintre cele mai frumoase științe, explorarea ei într-o limbă străină este un avantaj așa că dacă vrei să afli toate secretele despre lumea care te înconjoră și dacă ești pasionat de limba franceză poți studia Geografia turismului în limba Franceză. Untilizând o limbă de circulație internațională vei afla secrete pe care orice geograf trebuie să le știe: meteorologie, climatologie, hidrologie, oceanografie, cartografie. Dar pentru că cea mai mare curiozitate a ta este turismul vei învăța despre geografia turismului și a serviciilor, despre ecoturism, geografie rurală și potențial turistic al spațiilor rurale, toate acestea vor fi completate de cunoștințe de contabilitate în turism și de management al activităților turistice. Și dacă aceste domenii fascinante te vor îndemna să devii absolvent al specializării Geografie vei putea să ajungi profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, analist în turism, analist teritorial, analist în probleme demografice, specialist în probleme de urbanizare, specialist în probleme de geopolitică şi economie mondială.

Limba de predare: Franceză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Geografia turismului

Locuri disponibile (total): 19

Locuri disponibile (buget): 9

Locuri disponibile (taxă): 10

Ultima medie (buget): 9.84

Ultima medie (taxă): 5.51

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Media de admitere:
– 50% Media examenului de Bacalaureat;
– 50% Nota obţinută la Bacalaureat la proba scrisă la alegere, E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).
Pentru programele în limba franceză se va susține Proba eliminatorie: INTERVIU privind competenţa lingvistică notat cu ADMIS/RESPINS

Criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie: nota probei E d).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 19/07/2020 până la 21/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Applications géographiques sur le terrain
Cartographie avec des éléments de géomatique
Cours pratique: Langue étrangère
Cours pratique: Langue étrangère
Culture et civilisation
Géodémographie
Géographie du tourisme
Géographie générale (physique et humaine)
Géographie économique et des ressources naturelles
Géologie générale
Histoire de l'Art
Hydrologie et Océanographie
Informatique appliquées en géosciences
Météorologie et Climatologie
Sport
Anul 2
Géomorphologie
Pédogeographie
Biogéographie
Comptabilité en tourisme
Economie du tourisme international
Cours pratique: Langue étrangère
Management des activités touristiques
Géographie des milieux naturels du Globe
Géographie de l'habitat humain
Régions et centres touristiques
Statistiques
Pratique de specialité
Cultures et civilisations francophones
Techniques de Guides touristiques
Systèmes Informationnels Géographiques appliquées en tourisme
Géographie historique et politique
Sport
Géographie des eaux minérales et thermales
Anul 3
Potentiel touristique naturel de la Roumanie
Géographie de l’environnement
Organisation et aménagement du territoire
Géosites
Discipline optionnelle
Marketing touristique
Potentiel touristique anthropique de la Roumanie
Géographie culturelle et Ethnographie
Elaboration du mémoire de licence
Evaluation et valorisation du potentiel touristique urbain et rural-Discipline optionnelle
Centres et régions touristiques de Roumanie-Discipline optionnelle
Parcs et réserves naturelles-Discipline optionnelle
Méthodes et techniques de communication-Discipline optionnelle
Balnéoclimatologie et tourisme balnéaire-Discipline optionnelle
Politiques touristiques et développement durable-Discipline optionnelle
Karstologie-Discipline optionnelle
Toponomastique geographique-Discipline optionnelle
Hasards naturels et anthropogènes et risques induits- Discipline facultative
Organisation des entreprises touristiques- Discipline facultative

Facultatea de Geografie şi Geologie

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Facultatea de Geografie şi Geologie prezintă o structură complexă, adaptată cerinţelor societăţii româneşti, dar şi cu deschidere europeană. În facultate funcţionează atât specializări cu profil universitar cât şi specializări cu profil tehnic, motiv pentru care strategia de dezvoltare prezintă particularităţi adecvate fiecărui domeniu.

În cei aproape 150 de existenţă a Universităţii din Iaşi, domeniul geoştiinţelor a fost reprezentat fără întrerupere, în timp ce facultatea a purtat diferite denumiri, fiind uneori mai extinsă, cuprinzând şi secţii din profilele biologie şi istorie. Învăţământul superior în domeniul geoştiinţelor este legat de anii de început ai Universităţii ieşene. Este vorba de data de 16 octombrie 1863, când profesorul Grigore Cobălcescu a fost numit titular la Catedra de Ştiinţe Naturale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe. Acesta a fost începutul învăţământului geologic. Geografia a fost temporar introdusă în curricula universitară începând cu anul 1884. În 1904 s-a înfiinţat prima catedră cu specific geografic. În timp, structura administrativă a Universităţii a plasat învăţământul din sfera geoştiinţelor împreună cu alte specializări. Iniţial, a funcţionat o Facultate de Ştiinţe Naturale, apoi Facultatea de Istorie – Geografie (1948- 1950), Facultatea de Geologie – Geografie (1950), Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie (1959), Facultatea de Biologie – Geografie (1959- 1977), Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie (1977- 1990) şi Facultatea de Geografie şi Geologie din 1990 şi până în prezent.

În cadrul parteneriatelor de cercetare actuale, menţionăm relaţiile pe care le avem cu universităţi de prestigiu din ţările Comunităţii Europene, din spaţiul francofon (Franţa, Belgia), anglo – saxon (Anglia, Germania, Elveţia) şi latin (Italia, Spania), sau din alte regiuni (Japonia, SUA etc). Au fost efectuate stagii de documentare şi pregătire în străinătate, doctorate în cotutelă (Franţa), doctorate în străinătate (Japonia, S.U.A., Elveţia). La toate acestea se adaugă un mare număr de mobilităţi (cadre didactice şi studenţi) în cadrul programelor Tempus, Leonardo da Vinci, Erasmus – Socrates, cât şi participări la manifestări ştiinţifice internaţionale şi stagii de documentare în diferite regiuni ale globului: Nordul Africii (Tunisia, Maroc), Asia de Sud – Est (Thailanda, Filipine), Extremul Orient (China, Japonia), America de Sud (Brazilia, Argentina), America de Nord (Canada, SUA), Peninsula Iberică (Spania), Europa vestică (Franţa, Italia, Germania), Europa Centrală (Austria, Ungaria, Slovacia) şi altele.

Biblioteca de Geografie-Geologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul III, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.geo@uaic.ro, Telefon: 0232 26 1796.

Studenți înmatriculați licență: 1.259

Studenți înmatriculați master: 428

Cadre didactice: 85

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație