Medicină veterinară
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Medicină Veterinară Cluj Napoca (FMV) este o instituţie de învăţământ superior de stat, autonomă, cu personalitate juridică şi proprietară a propriului patrimoniu în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare, având atribuţii în domeniul învăţământului superior, al cercetării ştiinţifice şi alte activităţi în sprijinul acestora. În consecinţă, în acord cu Carta USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca are misiunea didactică, de cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic, promovând excelenţa în domeniul învăţării, cercetării şi inovării pe toată durată vieţii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină veterinară

Specializare: Medicină veterinară

Locuri disponibile (total): 150

Locuri disponibile (buget): 135

Locuri disponibile (taxă): 15

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 7.68

Ultima medie (taxă): 7.35

Taxă anuală de studii: 5.500 lei

Taxă de înscriere: 120 lei

Descriere

Facultatea de Medicină Veterinară are probele specifice de concurs, după cum urmează:

Medicină Veterinară – linia de studiu în limba română

 1. Media de bacalaureat – 60%
 2. Probă teoretică (Biologie clasa XI, test grilă) – 20% (sustinuta in data depunerii dosarului.)
 3. Probă teoretică (Chimie clasa X, test grilă) – 20%

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2019 până la 15/07/2019

Perioadă probe: de la 15/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 20/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019 până la 20/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019 până la 26/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Biologie Da Nu 20% Da Proba scrisa N/A
Chimie Da Nu 20% Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acord scris cu privire la preluarea datelor cu caracter personal (în vederea preluării automate a rezultatelor de la Bac)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Biologie animală
Biologia plantelor
Fizică
Anatomie 1
Anatomie 2
Chimie
Biochimie
Matematici aplicate știintelor biologice
Biologie celulară
Histologiă și embriologie
Genetică
Agronomie
Tehnici de comunicare
Educație pentru carieră
Educaţie fizică 1
Educaţie fizică 2
Etică şi integritate academică
Practică intramurală
Practică extramurală
Anul 2
Anatomie 3
Analomie 4
Fiziologie 1
Fiziologie 2
Histologiă şi embriologie 2
Biochimie și Biologie moleculară
Eredopatologie și genetică moleculară
Creşterea animalelor
Producţii animaliere
Nutriție animală 1
Nutriție animală 2
Microbiologie 1
Microbiologie 2
Igienă veterinară și protecția mediului
Educație fizică 3
Educație fizică 4
Anul 3
Bunăstare, etologie și protecție animală
Epidemiologie
Imunologie
Parazitologie și boli parazitare 1
Farmacologie și farmacie 1
Farmacologie și farmacie 2
Anatomie patologică 1
Anatomie patologică 2
Fiziopatologie 1
Fiziopataolgie 2
Propedeutică și tehnică chirurgicală 1
Anesteziologie și reanimare
Semiologie 1
Semiologie 2
Producții animaliere 2
Practică 3
Anul 4
Parazitologie şi boli parazitare 2
Parazitologie şi boli parazitare (clinică șu prelegeri clinice pe specii) 3
Propedeutică și tehnica chirurgicală 2
Clinică medicală 1
Clinică medicală 2
Clinică chirurgicală (clinica și prelegeri clinice pe specii) 1
Boli infecțioase 1
Boli infecțioase 2
Fizicologia reproducției la animale
Obstetrică
Igienă și tehnologie alimentară 1
Igienă și tehnologie alimentară 2
Radiologie și Imagistică medicală
Terapeutică
Toxicologie 1
Practică în unități sanitare veterinare și gardă 1
Anul 5
Clinică medicală 3
Clinică medicală 4
Clinică chirurgicală 2
Clinică chirurgicală 3
Boli infecțioase 3
Boli infecțioase 4
Tulburări și reproducere 1
Tulburări și reproducere 2
Inspecția și controlul produselor și alimentelor de origine animală 1
Inspecția și controlul produselor și alimentelor de origine animală 2
Medicină preventivă
Dermatologie veterinară
Toxiologie 2
Medicină veterinară de urgență
Practică în unități sanitar veterinare și gardă 2
Anul 6
Legislație și deontologie în medicina veterinară
Diagnostic necropsic și medicină legală 1
Laborator clinic
Diagnostic necropsic și medicină legală 2
Clinica animale de companie 1
Cinica animale de companie 2
Clinica ecvine 1
Clinica ecvine 2
Clinica rumegătoare 1
Clinica rumegătoare 2
Clinica suine 1
Clinica suine 2
Clinica păsări și leporide 1
Clinica păsări și leporide 2
Management și marketing veterinar
Medicină veterinară și sănătate publică
Economie rurală
Lucrări practice în unități de sacrificare și procesare a produselor alimentare
Practică în unități sanitar veterinare și gardă 3
Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență

Descriere

Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca (FMV) este o instituţie de învăţământ superior de stat, autonomă, cu personalitate juridică şi proprietară a propriului patrimoniu în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare, având atribuţii în domeniul învăţământului superior, al cercetării ştiinţifice şi alte activităţi în sprijinul acestora. În consecinţă, în acord cu Carta USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca are misiunea didactică, de cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic, promovând excelenţa în domeniul învăţării, cercetării şi inovării pe toată durată vieţii.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu 145 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

Universitatea asigură formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale de ştiinţe agricole şi silvice, de ştiinţe inginereşti, de medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii şi prin promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi postuniversitare bazate pe dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării.

Aspiraţia spre excelenţă, înscrisă în misiunea USAMV Cluj-Napoca, cuprinde şi activitatea de cercetare, care pentru a deveni competitivă, a început a fi organizată în puternice centre de cercetare care să polarizeze şi să atragă finanţări interne şi internaţionale. În prezent sunt deja constituite 9 centre de cercetare, unele recunoscute de CNCSIS, altele cu aspiraţii de afirmare şi participare la programele de formare a consorţiilor multinaţionale în vederea utilizării programelor comunitare pentru integrarea în Spaîiul European al Cercetării (ERA).

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca are o îndelungată tradiţie în cooperarea internaţională, atât pe plan didactic cat şi ştiinţific. Colaborările în cadrul programelor Erasmus, Erasmus Mudus, CEEPUS, COST, AUF au permis unui număr semnificativ de studenţi ai universităţii noastre să studieze în străinătate sau să petreacă stagii de formare academica post-universitară în laboratoare de top din Europa. Deschiderea spre internaţionalizare a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca reprezintă un obiectiv important în strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

 • Medicină veterinară (în limba engleză)

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Medicină veterinară

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Medicină veterinară

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

 • Medicină veterinară

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Lista de comparație