Peisagistică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Pentru ciclul I, de studii universitare de licenţă la Specializarea Peisagistică, Facultatea de Horticultură din Bucureşti organizează cursuri de zi.

Această specializare este acreditată şi pregăteşte ingineri peisagişti cu o instruire completă ştiinţifică, artistică, tehnică şi managerială, în domeniul conceperii, creării, conservării, ameliorării şi gestionării diferitelor categorii de peisaje; abordarea problematicii educaţiei peisagistice se face în mare măsură, din perspectiva ecologică si biologică a intervenţiilor în mediul natural, a folosirii şi manevrării factorilor naturali în crearea sau transformarea peisajelor şi a anticipării consecinţelor şi evoluţiei în timp a acestora.

Absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă organizate de Facultatea de Horticultură îşi pot continua studiile prin programe de instruire de masterat şi doctorat din ciclurile II şi III de studii universitare.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Horticultură

Specializare: Peisagistică

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Descriere

Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel:

 • 30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la bacalaureat: limba română/ limba maternă; matematică; chimie; biologie; geografie.
 • 70% media de la bacalaureat;

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 25/07/2020

Perioadă rezultate: de la 27/07/2020 până la 03/08/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/08/2020 până la 30/09/2020

Perioadă rezultate: de la 30/09/2020

Anul 1
Botanică
Limbi străine
Educație fizică
Arhitectura peisajului
Matematică
Pedagogie
Desen, reprezentări grafice
Geogrfia peisajelor
Comunicare grafică, scrisă și orală
Geometrie descriptivă
Fiziologie
Anul 2
Proiectare spații verzi
Design
Arboricultură
Limbi străineri
Ecologie
Entomologie
Fitopatologie
Istoria artei grădinilor și peisajelor
Anul 3
Tehnica lucrărilor PEIS
Construcții și rețele
Floricultură
Restaurare
Planificarea peisajelor
Baze energetice și mașini
Topografie
Urbanism
Sociologie urbană
Anul 4
Cercetare diplomă
Proiectare peisagistică integrată și cadastru
Pomicultură și viticultură
Contabilitate
Îmbunătățiri funciare
Marketing
Management
Legumicultură
Gestionarea vegetației urbane
Horticultură urbană și tehnologii ecologice

Descriere

Facultatea de Horticultură a fost înființată în anul 1948, fiind cea mai veche instituție de învățământ superior de profil din România. Obiectivul major al acesteia constă în formarea de specialiști cu pregătire superioară în domeniile horticultură și peisagistică prin cursuri de licență, masterat și doctorat, precum și prin activități de cercetare. Facultatea dispune de o bază materială proprie modernă, 3 centre de cercetare (Stațiunea de cercetare- dezvoltare pentru viticultură și vinificație „Pietroasa”; Pepiniera și ferma pomicolă „Istrița” și Ferma didactică „Moara Domnească”), un corp didactic foarte bine pregătit și parteneriate cu instituții de învățământ și cercetare din țară și străinătate, fapt ce asigură un proces de instruire complex, de cea mai înaltă calitate. În acest fel, prin competențele dobândite, absolvenții facultății își găsesc un loc de muncă nu numai în domeniile de producție ale horticulturii (pomicultură, viticultură și vinificație, legumicultură, floricultură și artă florală, arboricultură ornamentală și arhitectură peisageră) și peisagisticii (proiectarea, execuția și întreținerea peisajelor), ci și în cercetarea științifică, învățământ, comerț, administrația domeniului public- spații verzi.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Cu o tradiție de 165 de ani în învățământul agronomic, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) a reușit să devină de-a lungul timpului un pol de excelență al învățământului agronomic și cercetării științifice în domeniu, orientat spre dezvoltarea profesională a indivizilor, interedisciplinaritate și internaționalizare.

USAMV București oferă studenților săi un mediu academic modern, efervescent și intercultural, menit să susțină atât dezvoltarea personală, cât și profesională în domenii de actualitate, importante pentru dezvoltarea economiei unei societăți.

Prin intermediul programelor de studii de licență, masterat și doctorat studenții au oportunitatea de a se forma profesional și specializa în domenii de interes. Dobândind competenţe corespunzătoare exigenţelor pieţei forţei de muncă, absolvenții Universității noastre au posibilitatea de a obține rapid un loc de muncă după finalizarea studiilor conform pregătirii lor profesionale.

Universitatea noastră și-a propus să răspundă nu numai laturii profesionale a vieții de student, ci și celei personale. Condițiile, la nivel european, pentru formarea profesională, sunt dublate de condiții, la fel de bune, de locuire și de petrecere a timpului liber în cele două campusuri – „Agronomie – Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”. De asemenea, competițiile sportive și evenimentele culturale sunt o prezență constantă în viața studenților din campus, în toate anotimpurile și, în plus, în fiecare an, se desfășoară o competiție cu mare tradiție în rândurile studenților agronomi din toată țara –

AGRONOMIADA.

 

 

Alegând să faci parte din comunitatea noastră academică, vei avea șansa să:

 

 • Studiezi în două campusuri moderne, europene (campusul „Agronomie-Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”), cu toate facilitățile (cămine, cantine studențești, sală și terenuri de sport, Parc Dendrologic, Grădină Botanică)

 

 • Utilizezi cele mai noi echipamente de specialitate pe parcursul activităților didactice și de cercetare, Universitatea dispunând de 12 centre ce cercetare științifică și 3 stațiuni didactice și de cercetare-dezvoltare (Moara Domnească, Istrița, Pietroasa)

 

 • Beneficiezi de expertiza unui corp didactic cu  competențe și abilități în domeniu, care pune la dispoziția studenților atât informațiile teoretice, cât și experiența practică dobândită de-a lungul carierei

 

 • Participi la mobilități de studiu și plasament în cadrul programului Erasmus+, la una dintre universitățile partenere, având șansa de a face schimb de experiență și a-ți completa cunoștințele de specialitate

 

 • Faci parte din asociațiile studențești și să te implicit activ în organizarea evenimentelor pentru studenți

 

 • Iei contact direct cu angajatorii încă din perioada studenției, prin intermediul stagiilor de practică și participând la evenimente de carieră organizate în cadrul Universității (târgului de job-uri, mese rotunde cu angajatorii, workshop-uri etc.)

A fi student la USAMV București înseamnă să fii student european, într-o Universitate în care tradiția și modernitatea se întrepătrund cu succes, oferind societății profesioniști de viitor.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.200

Programe similare

 • Peisagistică

  Facultatea de Protecţia Mediului/Universitatea din Oradea

 • Peisagistică

  Facultatea de Horticultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Amenajări Peisagistice Urbane şi Teritoriale

  Facultatea de Horticultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Peisagistică

  Facultatea de Horticultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Lista de comparație