Traducere şi interpretare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Istorie şi Filologie din Alba Iulia depune eforturi constante pentru afirmarea şi creşterea vizibilităţii ei în plan naţional şi internaţional. Traducerea este considerată de majoritatea lumii o fereastră către o altă cultură. Pentru un traducător ea însemnă mai mult decât atât. Este un pod ce face legătura între două culturi, două limbi şi două moduri de gândire. Dacă ți-ai propus să devii traducător, profesor în învățământul gimnazial, editor sau redactor, referent relații externe sau asistent de cercetare, te așteptăm la facultatea noastră.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbi moderne aplicate

Specializare: Traducere și interpretare

Locuri disponibile (total): 42

Locuri disponibile (buget): 21

Locuri disponibile (taxă): 21

Taxă anuală de studii: 2.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Lingvistică generală
Limba română contemporană. Fonetică, lexic și semantică
Structura limbii engleze. Fonetică și lexicologie
Structura limbii franceze. Fonetică și lexicologie
Civilizație britanică și americană
Civilizație franceză și francofonă
Informatică aplicată în traducere și interpretare
Educație fizică
Limba română contemporană. Morfologie
Teoria culturii
Gramatică normativă
Structura limbii engleze. Morfologie
Structura limbii franceze. Morfologie
Introducere în teoria și practica traduceri. Limba engleză
Introducere în teoria și practica traduceri. Limba franceză
Practică profesională
Disciplină opțională 1 (Curs practic de limba engleză. Tehnici de comunicare orală și scrisă - nivel C1-B2 / Curs practic de limbă engleză. Scriere academică - nivel C1-B2)
Disciplină opțională 2 (Curs practic de limba franceză. Tehnici de comunicare orală și scrisă - nivel C1-B2 / Curs practic de limba franceză. Scriere academică - nivel C1-B2)
Disciplină opțională 3 (Curs practic de limba engleză. Engleză idiomică / Artă populară)
Disciplină opțională 4 (English for Specific Purpouse / Limba engleză. Traducere asistată de calculator - nivel C1-B2)
Disciplină opțională 5 (Français sur objectifs spècifiques / Limba franceză. Traducere asistată de calculator - nivel C1-B2)
Discipline facultative (Limba germană, Istoria României, Istoria Franței)
Anul 2
Limba română contemporană. Sintaxă
Tipologia discursului
Structura limbii engleze.Morfologie
Structura limbii franceze.Morfologie
Limba engleză. Introducere în terminologie
Limba franceză. Introducere în terminologie
Limba engleză. Inițiere în interpretarea simultană și consecutivă
Limba franceză. Inițiere în interpretarea simultană și consecutivă
Introducere în sociolingvistică
Istoria culturii și civilizației române (1920-1944)
Structura limbii engleze. Sintaxă
Structura limbii franceze. Sintaxă
Limba franceză. Mediere lingvistică și culturală
Limba engleză. Mediere lingvistică și culturală
Limbaje de specialitate. Stlistică funcțională
Practică profesională
Disciplină opțională 1 (Curs practic de limba engleză. Traduceri literare - nivel C1-B2 / Indroducere în management)
Disciplină opțională 2 (Curs practic de limba franceză. Traduceri literare - nivel C1-B2 / Indroducere în marketing)
Disciplină opțională 3 (Limba engleză. Traducere speciașlizată în domeniul economic - nivel C1-B2 / Limba engleză. Traducere specializată în domeniul medical - nivel C1-B2 )
Disciplină opțională 4 (Limba franceză. Traducere speciașlizată în domeniul economic - nivel C1-B2 / Limba franceză. Traducere specializată în domeniul medical - nivel C1-B2 )
Discipline facultative (Limba germană, Istoria Angliei, Istoria filozofiei)
Anul 3
Analiza discursului
Structura limbii engleze. Semantică
Structura limbii franceze. Semantică
Teoria și practica traducerii. Limba engleză
Teoria și practica traducerii. Limba franceză
Media și comunicare. Limba engleză
Media și comunicare. Limba franceză
Structura limbii engleze. Pragmatică
Structura limbii franceze. Pragmatică
Statutul și deontologia profesiei de traducător
Corespondență profesională. Limba franceză
Corespondență profesională. Limba engleză
Interpretare simultană și consecutivă. Limba engleză
Interpretare simultană și consecutivă. Limba franceză
Practică pentru elaborarea lucrării de licență
Disciplină opțională 1 (Traducere specializată în domeniul juridic, administrativ și politic - nivel C1-B2. Limba engleză / Relații internaționale)
Disciplină opțională 2 (Traducere specializată în domeniul juridic, administrativ și politic - nivel C1-B2. Limba franceză / Protocol, imagine personală și comportament)
Disciplină opțională 3 (Traducere specializată în domeniul tehnic - nivel C1-B2. Limba engleză / Relații publice)
Disciplină opțională 4 (Traducere specializată în domeniul tehnic - nivel C1-B2. Limba franceză / Instituții europene)
Discipline facultative (Limba germană, Istoria artei)

Facultatea de Istorie şi Filologie

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia

Descriere

În cadrul Universitătii „1 Decembrie 1918”, cu misiune de învătămant și cercetare funcționează și Facultatea de Istorie și Filologie, cultivând domeniul științelor Umaniste aici, la Albă Iulia, într-un spaţiu definitoriu pentru tot ceea ce înseamnă spiritualitatea noastră națională. Prin implementarea sistemului european al creditelor transferabile (ECTS), cât și prin propunerea unor programe complementare, de formare continuă, axate mai ales pe corelația dintre cercetarea din domeniu și didactică, Facultatea de Istorie și Filologie își înscrie specializările în dimensiunea europeană din domeniul invătămantului superior românesc, planurile de invătămant fiind realizate în sistem Bologna. Facultatea foloseşte în mod curent amfiteatrele dotate cu videoproiectoare, Laboratorul de conservare a vestigiilor arheologice, Cabinetul specializat pentru studiul Istoriei, Cabinetul specializat pentru studiul limbilor moderne, modern echipat cu calculatoare şi soft-urile necesare, Cabinetul specializat pentru studiul Limbii şi literaturii române, Laboratorul pentru cercetarea istorică şi filologică asistată de calculator. Facultatea de Istorie și Filologie din Albă Iulia depune eforturi constante pentru afirmarea și creșterea vizibilitătii ei în plan național și internațional.

Cadre didactice: 38

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia, Alba

Introducere

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii “1 Decembrie 1918” este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi zonei. Idealul educaţional şi misiunea Universităţii se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor, susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, aplicarea unui management economico-financiar eficient precum şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 650

Programe similare

Lista de comparație